Gå till innehåll

Vi får ny hållbarhetsutmärkelse!

När försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners idag presenterade årets Trafikljusrapport blev vi utsedda till årets hållbara aktör inom hållbara investeringar.

Växter och vattenkanna

”Årets hållbara aktör har under en lång tid varit en ledande aktör inom hållbara investeringar och förbättrar sig ständigt. Bolaget har ett framstående hållbarhetsarbete med djupgående analyser och proaktiva dialoger såväl inom den traditionella förvaltningen, som fondförsäkringen och fondförvaltningen", skriver Söderberg & Partners i motiveringen.

– Det är mycket glädjande med denna utmärkelse!, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orreval.

– Vi har under flera år utvecklat arbetet med hållbara investeringar i livportföljen och fonderbjudandet med ambitionen att Skandia ska vara en ledande aktör. Motiveringen till utmärkelsen speglar att vi lyckats med det, fortsätter Lars-Göran Orrevall.

En klimatfärdplan

Skandia gör löpande investeringar som främjar hållbarhet, framförallt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalets mål. Under hösten 2020 sjösattes en klimatfärdplan som sätter fokus för hur våra sparares pengar ska investeras för att bidra i klimatomställningen.

– I vårt fonderbjudande vill vi att våra kunder ska kunna uppfylla sina placeringsbehov med fonder som fokuserar på hållbarhetsfaktorer, säger Lars-Göran Orrevall.

Läs mer om vår klimatfärdplan

Finansbranschen en nyckel

Finansbranschen utpekas allt oftare som en nyckel för att kunna ställa om världens produktion och konsumtion i en mer hållbar riktning. De pengar som människor sparar och investerar kan finansiera företag och idéer som utvecklar miljömässigt och socialt ansvarsfulla verksamheter, och skapa incitament för länder och företag att ställa om i en mer hållbar riktning. 

– Vi ser tydligt hur våra kunder vill att deras långsiktiga pensionssparande också ska vara långsiktigt hållbart. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra jobb. Tillsammans med vårt starka hälsoerbjudande bidrar det till att vi har konkurrenskraftiga produkter, säger Bo Ågren, försäljningschef. 

Läs mer om Trafikljusrapporten

Andra läser om

Fler nyheter