Gå till innehåll

Ny rapport avslöjar yrkena som behöver mest förebyggande hälsoarbete

Vi har kartlagt yrkena med högst respektive lägst sjukfrånvaro. Genomlysningen visar vilka branscher som har mest att vinna på att sätta in insatser för att förhindra långa sjukskrivningar. Många arbetsgivare arbetar redan förebyggande för att förhindra ohälsa, men det finns betydligt mer att göra, inte minst i branscher med många sjuka.

Man äter ett äpple

Rapporten ”Sveriges sjukaste yrke – jobben som har mest att vinna på mer förebyggande hälsoarbete” visar att skillnaderna är stora mellan olika yrken och det framträder ett tydligt mönster där människor med högre lön och mer utbildning har lägre sjukfrånvaro och de fysiskt krävande jobben med lägre lön har högre sjukfrånvaro. Friskast är manliga chefer inom finans som i snitt bara har en dag med längre sjukfrånvaro. Det kan jämföras med återvinningsarbetare, den grupp bland män som har högst antal dagar med längre sjukfrånvaro, i snitt 15 dagar per anställd och år.

För kvinnor finns högst antal dagar med sjukskrivning hos de som arbetar i välfärden. Sjukfrånvaron är generellt högre för kvinnor än män. Antalet sjukdagar bland de män som arbetar i de friskaste yrkena är ungefär hälften så många som bland kvinnorna som arbetar i de friskaste yrkeskategorierna.

– Potentialen till förbättring är enorm. Möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre man varit sjuk, så ohälsa måste hanteras snabbt så åtgärder kan sättas in tidigt, säger Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia.

Läs hela rapporten

Den lömska psykiska ohälsan

Tillsynes ofarliga jobb kan vara riktiga sjukskrivningsfällor, och det gäller inte minst de yrkesområden som har hög psykisk ohälsa. En kommunikatör har tre gånger så stor risk att råka ut för en längre sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa än en jordbrukare, och en jurist löper dubbel risk i jämförelse med en byggnadsarbetare. 

–Psykiatriska diagnoser leder ofta till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och längden på sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa har dessutom ökat över tid. Det som trots allt är positivt är att det går att förebygga genom gott ledarskap, systematiskt förebyggande hälsoarbete och kunskap om vad som gör oss sjuka, säger Jenny Wiener.

Läs hela rapporten

Experten: ”Därför är förebyggande hälsoarbete riktigt lönsamt”

Hälsoförsäkring med Hälsosluss

  • Hjälp i tid: Oavsett om det är fysisk eller psykisk ohälsa, eller om problemen är privata eller jobbrelaterade. Åtta av tio personer som har Skandias hälsoförsäkring kontaktar hälsoslussen i förebyggande syfte. Då kan problemen fångas upp i tid och kostsamma sjukskrivningar förhindras.
  • Alla kompetenser: Vi samarbetar med Sophiahemmet Rehab Center och vår hälsosluss är bemannad med hälso- och rehabvägledare som erbjuder stöd av psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och specialistläkare. 
  • Stöd hela vägen: I ett första kartläggande samtal skapas en helhetsbild av individens situation för att kunna sätta in rätt åtgärd. Det kan vara flera olika insatser parallellt eller en enskild åtgärd. Vården justeras och följs upp hela vägen in i mål.

LISTA ÖVER SVERIGES SJUKASTE YRKEN

Andel av nystartade sjukfall i yrkesgrupper som beror på psyskisk ohälsa:

Jordbruk, skogsbruk och fiske

14%

Byggindustri

18%

Tillverkningsindustri, gruvor och mineraler

22%

Transport och magasinering

23%

Energi och miljö

26%

Hotell och restaurang

26%

Fastighet

27%

Handel och serviceverkstäder

28%

Personliga och kulturella tjänster

31%

Vård och omsorg

32%

Kreditinstitut och försäkringsbolag

36%

Utbildning

36%

Juridik, ekonomi, vetenskap och stödtjänster

37%

Information och kommunikation

41%

Andel nystartade sjukfall (snitt för delbranscherna i yrket) som beror på psykisk ohälsa (2019 års data)

Andra läser också om

Fler nyheter