Gå till innehåll

Professorn: ”Det största sedan internet”

Professorn Stijn van Nieuwerburgh är årets mottagare av Skandia Award. Här berättar han om hur pandemin har påverkat fastighetspriserna. ”Hemmajobbandet har inneburit en enorm förändring”.

Biljardtriangel med biljardklot

För sjunde året i rad delar Thulestiftelsen ut det prestigefyllda priset Skandia Award för att lyfta forskning på området långsiktigt sparande. I år går priset till belgaren Stijn van Nieuwerburgh, professor vid Columbia.

– Det är väldigt glädjande. Fastigheter är ett väldigt viktigt tillgångsslag för ekonomin och samhället i stort och det här ger oss ytterligare en plattform för diskussion, säger Stijn van Nieuwerburgh.

I sin senaste rapport “Flattening the Curve: Pandemic-Induced Revaluation of Urban Real Estate“ har Stijn tillsammans med sina forskarkollegor studerat hur nya flyttmönster under pandemin slagit mot fastighetspriserna i 30 amerikanska storstadsregioner. 

– Vi såg att utflyttningen från stadskärnorna till villaförorterna utanför staden pressade innerstadspriserna samtidigt som villapriserna drevs upp i ytterstaden, säger Stijn van Nieuwerburgh.

”Det största sedan internet”

Stijns forskning visar att möjligheten att arbeta hemifrån varit den enskilt största drivkraften till att flytta ut till villaförorten. Med ny teknik kan arbetet utföras hemifrån samtidigt som effektivitetsvinster uppstår när arbetstagaren slipper pendlingstiden. Hemarbetet kan dock innebära en stora problem för kontorsmarknaden och handeln i city som kommer att tappa kundunderlag. 

– Hemarbetet har inneburit en enorm förändring i hur vi lever och jobbar. Om 50 år kommer vi se tillbaka på 2020 som ett avgörande år för hur vi organiserar samhället. Kanske det största sedan internet, säger Stijn van Nieuwerburgh.

Direktägda fastigheter, bostadsobligationer och fastighetsaktier utgör tillsammans en stor del av svenskarnas pensionssparande.

– Av den anledningen är van Nieuwerburghs forskning och hans tidiga perspektiv på pandemins effekter på fastighetsmarknaden högst relevanta att uppmärksamma kopplat till långsiktigt sparande, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter