Gå till innehåll

Ny rapport: Så här kan fler unga köpa sin första lägenhet

För unga vuxna är det svårt att köpa en egen lägenhet med bolånetak, amortering och bankernas kalkylränta. I en ny rapport som släpps idag visar vi hur justeringar i amorteringskraven skulle ge fler unga i karriären möjlighet att köpa en egen första lägenhet. Det handlar om att sänka amorteringskraven för unga och sedan öka kraven succesivt med åldern, för att ge fler unga chansen att komma in på bostadsmarknaden.

Två kvinnor flyttar inredning

I rapporten Amorteringstrappa – en lösning för unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden jämförs dagens situation för 25-åringar inom olika yrkeskategorier och deras möjlighet att köpa sin första lägenhet i Sveriges storstadsområden. I beräkningarna har dagens situation, där många unga betalar 3 procent i amortering, jämförts med beräkningar i form av en amorteringstrappa där amorteringskraven för de unga som köper sin första lägenhet sänks till 1 procent, oavsett belåningsgrad.   

Möjligheten med att förenkla amorteringsreglerna, underlättar ungas möjligheter att köpa bostad väsentligt. Beräkningarna visar att ingen av typfallen i rapporten, det vill säga 25-åringarna med fast anställning i fem yrkeskategorier, har råd att etablera sig på bostadsmarknaden i centrala Stockholm med rådande villkor. Inte ens genom att köpa en minilägenhet på 29 kvadratmeter. Detta blir istället möjligt för fyra av fem typfall med den amorteringstrappa som använts i räkneexemplen, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.

– Att unga ska behöva betala som mest i amortering i en fas i livet där de har som lägst inkomst och som högst boendeutgifter är en paradox som behöver ses över. Med flexiblare amorteringskrav kan vi underlätta för våra unga att komma in på bostadsmarknaden och köpa en egen första lägenhet även i storstadsregioner, vilket våra beräkningar genom amorteringstrappan visar.   

En amorteringstrappa där unga amorterar mindre och att amorteringstakten sedan ökar senare i livet, skulle ge bättre möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden. För personer upp till 35 år som köper sin första bostad gäller 1 procent amortering, och för 36–40-åringar 1,5 procent amortering, givet att det rör sig om personer som investerat i sin första lägenhet. För personer äldre än 40 år och de som redan äger en tidigare bostad gäller samma regler som idag. 

– Som kraven är utformade idag slår de särskilt hårt mot våra unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från bostadsmarknaden, eller att de får orimligt höga boendekostnader. En amorteringstrappa förflyttar amorteringsbördan från unga år, då inkomsterna är som lägst, till senare i livet då inkomsterna generellt är högre och privatekonomin är i större balans, säger Johanna Cerwall.  

En privatanställd arbetare som är 25 år har till exempel idag inte råd med en minilägenhet på 29 kvadratmeter i Stockholms stad. Däremot har personen råd att köpa en sådan lägenhet med en amorteringstrappa. Om samma person skulle köpa sin första lägenhet i Göteborg finns möjligheten idag att köpa en minilägenhet, men med amorteringstrappan har personen istället råd att köpa en normalstor lägenhet på 41 kvadratmeter. Malmö som har lägre bostadspriser ger personen redan idag möjlighet att till och med köpa en rymlig lägenhet på 54 kvadratmeter. 

– Förutom att en amorteringstrappa sänker tröskeln för många unga att etablera sig på bostadsmarknaden i attraktiva storstäder, kan de även ha råd med fler kvadratmeter. Dessutom ger det dem möjligheten att i till exempel Malmö där bostadspriserna är lägre, att även få lite lägre löpande kostnader för lägenheten, säger Johanna Cerwall.  

Se tabell på "Antal kvadratmeter som en 25-åring har råd att köpa" i rapporten här