Gå till innehåll

Investeringar för det långa perspektivet görs nu

Finanssektorn blir en allt viktigare nyckel till omställningen mot en mer hållbar framtid. För oss som pensionsförvaltare är det långa och framåtblickande hållbarhetsperspektivet en naturlig utgångspunkt. Men det finns inte tid att vänta – investeringar för det långa perspektivet görs idag.

Lars-Göran Orrevall
Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning

Att ta ansvar för våra investeringar har varit viktigt sedan länge och också för att undvika stora hållbarhetsrisker. Det som nu är i fokus är att genom våra investeringar bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, utan att ge avkall på avkastningen.

Skandia var ankarinvesterare i världens första gröna obligation, när den kom 2008. Det vi inte visste då, men kanske anade, var att denna investering skulle bli en nyckel till att skapa större samverkan mellan bolag, organisationer likt världsbanken, och olika finansiella aktörer. Därefter har gröna obligationer utvecklats till ett växande segment på marknaden. I dag ser vi även en snabb utveckling av sociala obligationer riktade mot bland annat hälsa och lärande.

Läs rapporten – Kapitalförvaltning för hållbart värdeskapande

För tio år sedan ansågs obligationer vara investeringar med svag koppling till hållbar utveckling, men i den utveckling som nu sker ser vi ett viktigt skifte. Det är nämligen när bolagen behöver nytt kapital eller finansiering som investeraren har störst positiv påverkan. Med sina tydliga målsättningar bidrar investeringarna till förflyttningar och blir en katalysator till positiv förändring.

Skandia en föregångare

Utvecklingen går snabbt. Vi ser nu stora möjligheter att påverka när vi investerar i obligationer, krediter, lån, onoterade bolag och infrastruktur. Under det senaste året har även så kallade hållbarhetsrelaterade obligationer (Sustainability Linked Bonds) introducerats på marknaden, obligationer som genom att de kopplar till bolagens hållbarhetsmål blir ett extra incitament för bolagen att lyckas. Här var Skandia återigen en föregångare.

Genom ett samarbete med Region Stockholm utvecklade vi en unik hälsobligation, med fokus på förebyggande arbete mot diabetes typ 2. När bolag och organisationer krokar arm med det långsiktiga pensionskapitalet sker en ny och viktig samverkan. Precis så ska systemet fungera; en bra idé föder en annan och på så sätt fortsätter vi in i en mer hållbar spiral.

Vad betyder det att investera hållbart och hur bidrar investeringarna till en mer hållbar utveckling? Det beror på vem man frågar. I vår senaste kapitalförvaltningsrapport presenterar vi vår förklaringsmodell. Vi ökar transparensen kring våra investeringar och hur de på olika sätt bidrar. Vi tydliggör även de fall då vi inte lever upp till våra egna ställningstaganden, vilket är en mycket liten del av våra totala investeringar men som vi ständigt har i fokus för att minska.

Våra kunder är med och bidrar

Vi ser till att våra kunder är med och bidrar i omställningen mot en mer hållbar utveckling för att de ska få förutsättningar för god avkastning såväl idag som i framtiden. På så sätt skapas trygghet för generationer, samtidigt som pengarna jobbar för en positiv samhällsförändring.

Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter