Gå till innehåll

USA-fond med hållbarhetsfokus 

Nyfiken på att investera i USA efter veckans historiska installation? Spana in vår fossilfria USA-fond med hållbart fokus. – Hållbara investeringar är smarta investeringar, säger Andrew Lacey, förvaltare av Skandia USA, i en intervju.   

Bord med jordglob och växter på

Läs mer om Skandia USA

Skandia USA investerar i amerikanska aktier, fördelat över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och samhälle.   

– Vårt analysteam använder en tydlig metod för att identifiera hållbara och lönsamma företag, särskilt i förhållande till hur företag bedriver sin verksamhet och vad de producerar. Det handlar om bolag med  produkter och tjänster som bidrar till en grönare, säkrare samt en hälsosammare och mer rättvis värld, säger Andrew Lacey, förvaltare av Skandia USA.  

Hållbart värdeskapande

Fondens investeringsbeslut baseras på långsiktig fundamental analys som inkluderar hållbart värdeskapande. Det innebär analys av företag inklusive deras hållbarhetsarbete, marknader och andra omvärldsfaktorer som kan påverka utvecklingen för företagen och deras aktier.  

Fonden investerar i företag vars verksamhet och produkter är i linje med en mer hållbar framtid.

– Bolag som blomstrar över tid är innovativa, rättvisa och inkluderande. De inser att enastående, långsiktiga finansiella resultat går hand i hand med att göra samtliga intressenter nöjda, säger Andrew Lacey.  

Vi befinner oss enligt förvaltaren i ett viktigt skede, där konsumenter, regeringar och företag ändrar sitt beteende för att göra världen mer hållbar.  

– Det här kommer att påverka mönster för allt ifrån efterfrågan, marknadsandelar och konkurrensfördelar till investeringsmöjligheter. Vårt förhållningssätt för att utvärdera företagens anpassning till en grönare, mer rättvis och inkluderande framtid ska fastställa att fonden är positionerad för att kapitalisera på detta skifte. Vi tror att förflyttningen bland investerare mot mer hållbara placeringar bara har börjat, säger Andrew.  

Läs mer om Skandia USA

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter