Gå till innehåll

Viktigt för företag att hålla sig uppdaterade om stödåtgärder

Regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för dig som företagare är flera och det kan vara svårt att hänga med och sätta sig in i vad alla åtgärder innebär konkret för dig och ditt företag. – Det är givetvis bra att regeringen agerar, men det gäller samtidigt att vara påläst som företagare så att man inte gör något förhastat, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Klocka

Det kommer in många frågor från våra kundföretag, stora som små. Samtidigt så är tolkningen av lagreglerna och vad som ska gälla för olika former stödåtgärder fortfarande inte helt klar alla gånger. 

– Vi gör allt vi kan för att stötta kunderna med korrekt och uppdaterad information och när det gäller pensions- och försäkringssituationen även med råd kring vilka åtgärder som är möjliga för att på bästa sätt övervintra i tuffa tidersäger Mattias. 

– Det är lätt att det uppstår missförstånd i ett sånt här exceptionellt lägeExempelvis tror många företag att man måste ha kollektivavtal för att kunna beviljas stöd vid korttidsarbete, men den prövning av stödet som Tillväxtverket gör tar ingen hänsyn till detavslutar Mattias.  

Läs mer om regeringens stödåtgärder

Så funkar korttidsarbete för ditt företag 

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare tillfälligt kan minska de anställdas arbetstid med endast en mindre sänkning av lönen för medarbetarna och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Tillväxtverket gör en bedömning av behovet av stöd. Företaget måste kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som orsakas av ett förhållande som är utom arbetsgivarens kontroll och som specifikt drabbar verksamheten för att kunna få stödet. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka från 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. 

Prövningen är lika för alla företag oavsett om man har kollektivavtal eller inte och det krävs att det ska finnas en överenskommelse innan Tillväxtverket gör sin prövning. Processen för överenskommelsen skiljer sig dock åt mellan arbetsgivare som har kollektivavtal eller inteKollektivavtal som öppnat genom central överenskommelse mellan parterna kräver ändå lokala avtal medan det för arbetsgivare utan kollektivavtal handlar om enskilda avtal med de anställda för korttidsarbete. I kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka medarbetare som ska omfattas av ett lokalt avtal medan det för företag utan kollektivavtal ska gälla samma förutsättningar för alla medarbetare inom driftsenheten som godkänt korttidsarbete. 

Så förbereder du som företagare dig 

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Tillväxtverket har tagit fram en avtalsmall för att göra den processen så smidig som möjligt.  

Om det finns ett kollektivavtal kan du som företagare förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.  

Läs mer hos Tillväxtverket