Gå till innehåll

Vi verkar för en tobaksfri kapitalmarknad

Som en av de grundande medlemmarna till internationella Tobacco-Free Finance Pledge (TFFP), verkar vi för att främja övergången till en tobaksfri kapitalmarknad. – Att arbeta för förebyggande hälsa och skapa långsiktigt hållbara värden genomsyrar hela vår verksamhet, säger vår hållbarhetschef Helena Hagberg.

Helena Hagberg
Helena Hagberg, hållbarhetschef Skandia

Redan 1997 var Skandia en av de första svenska finansiella aktörerna som valde bort att investera i bolag som producerar tobaksprodukter.

För att uppmärksamma World No Tobacco Day 2020 och Skandias ställning mot tobaksinvesteringar, deltar Skandia den 27 maj i ett internationellt webinarium bland annat tillsammans med WHO och Tobacco Free Portfolios. Skandia fortsätter att uppmuntra andra investerare att bli tobaksfria och har under våren mottagit en officiell märkning som tydliggör denna uppmuntran.  

Investerarinitiativet går helt i linje med vårt övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbete.

– Tobak särskiljer sig från andra produkter eftersom det inte finns något sätt att bruka tobak utan att hälsan skadas. För Skandia var det en självklarhet att ta detta steg för att på så sätt verka för andra finansiella aktörer att avstå från investeringar i tobak, säger Helena Hagberg.

FN:s hållbarhetsmål

Tobacco Free Portfolios grundades av den australiska antitobaksförespråkaren Bronwyn King. Som cancerläkare kunde hon på nära håll se alla negativa effekter som tobak har på vår hälsa. När det sedan också gick upp för henne att många fonder trots alla hälsorisker investerade i tobaksaktier, valde hon att fullt ut engagera sig i frågan. Läs gärna mer om det här

Vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall var tillsammans med bland andra Bronwyn King med vid signeringen och lanseringen av Tobacco-Free Finance Pledge i FN:s högkvarter i New York.

– Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan strävar efter att bidra till lösningar på olika samhällsutmaningar, säger Helena Hagberg.

Mer om Tobacco-Free Finance Pledge

Tobacco-Free Finance Pledge verkar för FN:s 17 globala hållbarhetsmål, WHO:s ramverk för tobakskontroll samt bidrar med värdeskapande för både kunder, företag och samhälle. Genom detta investerarinitiativ så uppmuntrar Skandia tillsammans med drygt 120 internationella investerare andra finans- och samhällsaktörer att fler investerare ska avstå att vara investerade i tobak. Under år 2020 sker en uppföljning för att se hur många fler investerare som anslutit sig och blivit tobaksfria.

Läs mer om Tobacco-Free Finance Pledge

Andra läser om

Fler nyheter