Gå till innehåll

”Vi finns här för att hjälpa dig som kund”

Hur kan vi på Skandia fortsätta att ge professionell och relevant rådgivning när vi inte längre kan träffa dig som kund i ett vanligt fysiskt möte? William Yousef, en av våra privatrådgivare i Stockholm, berättar om sin nya vardag.

William Yousef
William Yousef, privatrådgivare på Skandia.

Myndigheter och företag uppmanar just nu till distansarbete. Många av Skandias medarbetare jobbar hemifrån för att dra sitt strå till stacken och minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset i vårt samhälle.

– Vi som jobbar här på Skandias rådgivningskontor på Kungsgatan skickades hem den 16 mars. Jag har mina dagliga kundmöten på telefon, vilket under omständigheterna går jättebra, säger William Yousef.

William berättar att många inte bara har frågor kring sparande och privatekonomi, utan också om själva coronasmittan och den sociala distanseringen.

– Min och alla mina kollegors målsättning är precis som vanligt att arbeta proaktivt. Och nu är det kanske viktigare än någonsin. Vi på Skandia finns som alltid här för att hjälpa dig som kund! säger han.

Är spararna oroliga eller lugna?
– Det är ganska blandat. Att folk reagerar olika på situationen är verkligen förståeligt. Några är lugna trots det speciella läget medan andra upplever en allmän oro över situationen. Här i Stockholm märker vi ju dessutom av myndigheternas åtgärder på ett tydligt sätt.

– Samtidigt som det är en annorlunda situation får jag mycket energi av kundernas reaktioner, alla är glada och tacksamma. Det handlar inte bara om den ekonomiska aspekten utan snarare uppskattningen av återkopplingen och någon att diskutera sin strategi och framtida plan med. Att fondvärden svänger kraftigt i tider som dessa är i princip alla införstådda med men kunderna är som sagt väldigt tacksamma för själva återkopplingen och kontakten i sig.   

Påläst inför samtal

William är mån om att i varje samtal berätta att anledningen till att ekonomin vacklar är kopplat till konsekvenserna av karantänläget, att det är den egentliga anledningen till att ekonomin stannar upp.

– Jag försöker förklara detta pedagogiskt och jag märker att kunderna uppskattar att höra en mänsklig röst, och inte läsa sig till det genom mejl. Jag ser till att vara påläst och kunna ge svar på kundernas frågor och berätta vilka konsekvenser jag ser för den enskilda kunden. Eftersom många kunder placerat kapital i Skandia Liv berättar jag också om hur den traditionella förvaltningen fungerar i tider som dessa, nuläget i kapitalförvaltning och våra placeringsutsikter.

Hur kan man tänka som sparare?  
– Många undrar om de ska agera eller sitta still i båten. Allt hänger ju på vilken placeringshorisont man har och vad som är syftet med det aktuella sparandet. Och har kunden inte ändrat sitt syfte, finns det oftast inte heller någon anledning att rekommendera någon förändring i sparandet, säger han.

Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån.

– Alla har sin egen unika situation och riskvilja och tillsammans kan vi i rådgivningssamtalet ofta hitta en bra strategi och en balanserad nivå som passar just den enskilda kunden.

Så kommer du i kontakt med oss

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter