Gå till innehåll

”Vi är väl rustade även i oroligare tider”

Skandias traditionella försäkring står stabilt i en utmanande tid. Det säger vår koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar när vi i veckan släppte preliminära förhandssiffror för första kvartalet 2020. Under Q1 uppskattas avkastningen i Skandias livportfölj till cirka -4,3 procent.

Frans Lindelöw
Frans Lidelöw, koncernchef Skandia.

I nuvarande osäkra läge finns det en efterfrågan på att snabbt få uppdaterad finansiell information.  Det gör att vi nu, ett par veckor innan vår ordinarie Q1-rapport, går ut med uppskattade siffror för våra viktigaste nyckeltal som rör traditionell försäkring 

När vi i veckan gick ut med preliminära siffror för det första kvartalet 2020 ser vi att vår traditionella försäkring står stabilt och att vårt arbete med spridda tillgångsslag och lägre risk på senare tid varit ett bra drag.  

Att det sker innan kvartalsrapporteringen beror på att det finns ett behov bland våra kunder att få uppdaterad information i en exceptionell tid.  

– Skandia har en stark finansiell ställning som gör att vi är väl rustade även i oroligare tider. I nuläget är det för tidigt att spekulera i de långsiktiga effekterna av den nuvarande ekonomiska och finansiella utvecklingen, men vi kommer ur årets första kvartal stabilt med en kollektiv konsolideringsgrad som ligger mellan 103-104 procent, vilket känns tryggt, säger Frans Lindelöw. 

God beredskap 

Under det första kvartalet uppskattas avkastningen i den traditionella livportföljen till cirka -4,3 procent. Den kollektiva konsolideringsgraden* ligger på mellan 103-104 procent och solvensgraden** på runt 160 procent. 

– Vår verksamhet fortgår som vanligt och vi har en god beredskap för att hantera situationen. Vi har ett långsiktigt perspektiv och fortsätter på vår inslagna väg om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att skapa en god och varaktig avkastning till våra kunder, säger Frans Lindelöw. 

Frågor och svar

Hur fungerar traditionell förvaltning? 
Traditionell förvaltning innebär att du som kund ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle.Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur. Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad. Den ordinarie återbäringsräntan är för närvarande 2 procent. 
 
Vad är kollektiv konsolideringsgrad? 
Den kollektiva konsolideringsgraden visar relationen mellan tillgångarna i portföljen och det sammanlagda värdet av våra kunders försäkringskapital. Om den är 100 procent så motsvarar våra tillgångar exakt kundernas försäkringskapital. 

Vad är solvensgrad? 
Solvensgraden anger värdet på Skandias totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra kunder (dvs. framtida garanterade utbetalningar). Hög solvens ger oss en stor handlingsfrihet att placera våra kunders pengar, vilket gör att sparkapitalet har större chans att växa i värde. 

Nyckeltalen för det första kvartalet 2020 är preliminära och kan således komma att justeras. Definitiva nyckeltal presenteras i Skandias delårsöversikt för januari – mars 2020 som publiceras i sin helhet den 28 april 2020. Jämförelsesiffrorna som presenteras inom parentes gäller för årsskiftet 2019/2020.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.