Gå till innehåll

Toppbetyg i ny hållbarhetsanalys

Totalt tio fonder får toppbetyg i Söderberg & Partners senaste hållbarhetsanalys. Tre av dessa kommer från Skandia. På våra hållbarhetssidor på skandia.se kan du läsa mer om hur vi arbetar för ett hållbart värdeskapande.

Växter och vattenkanna

Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden.

Dessa finns med när försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners listar de fonder som får högst poäng i den senaste hållbarhetsanalysen.

På våra hållbarhetssidor på skandia.se du läsa mer om hur vi arbetar för ett hållbart värdeskapande. I vår fondlista hittar du mer info om alla våra fonder och dess respektive hållbarhetsprofil. Här kan du filtrera och söka bland våra fonder utifrån parametrar som CO2-risk, Svanenmärkning och särskilda hållbarhetskriterier.

Grönt ljus

Söderberg & Partners rankar fonder enligt en trafikljusmodell, där grönt betyg ges till de fonder som bäst tar hänsyn till hållbarhet. Endast ca 9% av samtliga fonder i granskningen får grönt ljus i hållbarhet. Hos Skandia Fonder är motsvarande siffra 55% medan resten av våra fonder får gult ljus. Betyget gul innebär ”ett väl godkänt hållbarhetsarbete” och därmed ”inte ett dåligt val om man vill investera på ett hållbart sätt”.

Söderberg & Partners skriver vidare att ”Skandias aktiva aktiefonder har integrerat hållbarhet på ett tydligt sätt i investeringsprocessen” och vi är enligt försäkringsförmedlaren den bästa svenska aktören vad gäller hållbar aktiv förvaltning.

– Fondernas hållbarhetsnivå följs upp regelbundet och diskuteras i ett speciellt forum för hållbarhetsfrågor. Förvaltarna bedriver ett proaktivt påverkansarbete främst mot svenska bolag med övervikt i miljöfrågor, skriver försäkringsförmedlaren.

Hållbart värdeskapande

Vi har ett av Sveriges största förvaltaruppdrag. Vår sammanlagda portfölj, inklusive livportfölj och fondportfölj, uppgår till ca 664 miljarder kronor.

Det medför stora möjligheter att påverka – men innebär samtidigt ett stort ansvar. Därför utvärderar vi ständigt våra placeringar utifrån kriterier som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption med mera.

– Vi ser en tydlig trend inom hållbart sparande. Intresset ökar och vi ser att allt fler gör medvetna val även när det kommer till sitt sparande, säger Annelie Enquist, VD Skandia Fonder.

– Vi drivs av att skapa ekonomisk trygghet för våra kunder och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi har det senaste året arbetat med att tydligare redovisa vårt arbete och hur vi aktivt arbetar för att påverka de bolag vi investerar i, säger hon.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter