Gå till innehåll

Smarta spartips när det känns oroligt i världen

Coronavirus, Brexit, konjunkturen. Efter ett urstarkt börsår 2019 kan det vara smart att se över sitt sparande. Här är några tips från vår pensionsekonom Mattias Munter.

Världskarta

Det råder oro i världen kring COVID-19. Seyran Naib, makroekonom på Skandia, konstaterar att coronaviruset kommer att få negativa konsekvenser för Kina och världsekonomin, frågan är hur stora och bestående de kommer att bli.

– Centralbankerna står säkerligen redo att stötta ekonomierna, vilket kan ha en viss lugnande effekt på aktiemarknaderna, säger hon.

Lagom risk?

Om du under den senaste veckans nedgångar känt oro, då kan det vara så att du har för mycket risk i portföljen. Ett bra sätt att krissäkra sitt långsiktiga sparande och sin pension är att se över risken i sitt långsiktiga sparande, inte minst sin tjänstepension.

Men oavsett den egna attityden till risk bör långsiktighet prägla portföljen.

– Det är särskilt viktigt i och med den långa börsuppgång vi har bakom oss sedan finanskrisen, säger Mattias Munter.  

Sprid risken

Det gäller att säkra en god riskspridning mellan olika regioner och mellan aktie- och räntefonder. Vår pensionsekonom varnar däremot för att sänka risken för mycket, för tidigt. 

– Även för den som närmar sig pension finns många år kvar av kapitalförvaltning. Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer och pengarna ska i många fall räcka 20-25 år från första utbetalning. Majoriteten av Skandias kunder har faktiskt omkring 60 procent av sitt pensionskapital i olika typer av risktillgångar (aktier, fastigheter, onoterade bolag, m.m) även under utbetalningsperioden, säger Mattias. 

Spara regelbundet 

Att starta ett eget pensionssparande redan tidigt – och under arbetslivet löpande höja nivån – kan ge kraftfull positiv effekt för den framtida pensionen. Men den långsiktige spararen bör generellt sett undvika att försöka pricka in upp- och nedgångar på börsen.

Det är helt enkelt för svårt.  

– Att spara regelbundet på månadsbasis sprider risken och jämnar ut börsens svängningar över tid. Särskilt viktigt är det att våga fortsätta sätta undan pengar i händelse av att börsen går ned, säger Mattias. 

Smart sparform 

Att välja traditionell förvaltning kan vara ett smart sätt att förbereda sig för sämre tider, särskilt om man inte själv vill bevaka och hantera framtida turbulens på marknaden. 

– Det är en väl beprövad sparform för den som vill spara långsiktigt och bygga upp ett kapital, säger Mattias. 

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Genom den så kallade återbäringsräntan fördelas avkastningen jämnare över tiden, vilket gör de kortsiktiga svängningarnpå börsen mindre kännbara för dig som kund.  

– Traditionell förvaltning är en bra bas i allt långsiktigt sparande, i synnerhet till pensionen, säger Mattias Munter. 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter