Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll

Skandia investerar nära halv miljard i kampen mot covid-19

Vi investerar närmare  450 miljoner i en obligation som emitteras av Europeiska Investeringsbanken (EIB). Obligationen är inriktad på hälsa och syftar till att kunna användas för att bekämpa covid-19 pandemin i Europa. – Detta är en mycket viktig investering, säger chefen för vår kapitalförvaltning, Lars-Göran Orrevall.

Person flyttar kulor från en skål till en annan

Obligationen från EIB är en så kallad Social Awareness Bond och fokuserar på investeringar i Europa som är hårt drabbat av pandemin.  

Social Awareness Bonds har i vanliga fall en allmän hälso- och sjukvårdsinriktning men i det akuta läget riktar EIB finansiering direkt till verksamheter kopplat till covid-19. Det innebär möjligheter till finansiering för myndigheter med ansvar för sjukvård och bekämpning av pandemin.   

 Det möjliggör akuta investeringar i europeisk sjukvårdsinfrastruktur i ett läge där sjukvården är hårt pressad och medicinsk utrustning är en bristvara. Skandia har en lång historia av samhällsengagemang och att göra denna samhällsinvestering känns extra betydelsefullt när det handlar om en kris som vi inte upplevt tidigare, säger Lars-Göran Orrevall. 

Intäkterna från obligationen fördelas inom EIB:s utlåningsverksamhet som bidrar till de globala hållbarhetsmålen 1, 3 och 6. Den överordnade målsättningen är att möjliggöra finansiering av hälsoprojekt som ger tillgång till effektiv och tillgänglig hälsovård. 

 Det är av yttersta vikt att göra investeringar som bidrar till kampen mot covid-19 som nu hotar liv och hälsa men också många arbetstillfällen. Ibland känns vissa investeringar extra viktiga och just denna är en sådan. Obligationen är ett konkret exempel på vad hållbara investeringar innebär när vi pratar om de globala hållbarhetsmålen inom hälsa, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på Skandia. 

Läs mer om våra alternativa investeringar

Vi förvaltar cirka 500 miljarder i livportföljen och placerar dessa i tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle.  

Ansvarsfulla investeringar