Gå till innehåll

Så bidrar dina pensionspengar till en mer hållbar värld

Vad har dina pensionspengar med FN:s globala hållbarhetsmål att göra? Med att skapa hållbara städer, ett renare Östersjön, bekämpa effekterna av corona i Europa och Afrika eller förebygga diabetes (typ 2) i Stockholmsregionen? Häng med så ska vi förklara hur det hänger ihop.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Vi har bara en planet. Ett liv. Ett samhälle.

Därför investerar vi på Skandia dina sparpengar på sätt som inte bara får pensionen att växa. De bidrar också till en bättre framtid. För dig själv, din familj och alla andra.

Hållbart värdeskapande innebär en bra avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.     

Så jobbar dina pensionspengar

I förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning.

År 2018 investerade vi 1,5 miljarder kronor i Världsbankens obligation till att finansiera projekt i Asien, Sydamerika och Afrika, som effektiviserar städers infrastruktur och energianvändning. Vi har också investerat närmare 2 miljarder kronor för att bekämpa effekterna av coronapandemin i Europa och Afrika. Tidigare i år offentliggjordes första uppföljningen av en ny och innovativ hälsoobligation för att förebygga diabetes (typ 2) i Stockholmsregionen. Och vi har också gjort en investering på 365 miljoner i en femårig blå obligation, som ska finansiera satsningar i skydd och bevarande av vattenmiljöer.

Vidare jobbar dina pengar dygnet runt i morgondagens reningsverk Käppala med vattnet från hundratusentals hushåll. Och på taket till Väla köpcentrum i Helsingborg finns en av Sveriges modernaste solcellsanläggningar.

Det här är bara ett axplock med exempel på hur dina pensionspengar bidrar till en mer hållbar värld.

För att bidra till den stora klimatomställning som världen står inför antog vi hösten 2020 en offensiv klimatfärdplan för Skandia Liv och Skandia Link, en plan som vi nu arbetar aktivt med för att uppnå och visar redan tydliga framsteg. Vi sa då att våra innehav i fossila bränslen ska minska med 75 procent fram till 2025. Men också att kraftigt öka antalet egna och externa fonder med hållbarhetsfokus till 2022 – ett mål som vi nu har nått.

– Vi vill kunna erbjuda kunder med olika syn på hållbarhet ett brett utbud som möter olika önskemål med ett riktigt bra fondutbud, säger vår hållbarhetschef Helena Hagberg. Läs hela artikeln kring våra fonder med hållbarhetsfokus här.  

Arbetet med att hitta fler hållbara investeringar är mer prioriterat än någonsin för oss. Bolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi som ledande pensionsbolag skapa god avkastning åt dig som sparare, samtidigt som vi tillsammans bidrar till klimatomställningen. 

Så nästa gång du tänker på din pension, tänk på att dina pengar jobbar långsiktigt medan du gör annat. För allt hänger ihop.

Dina pengar gör skillnad.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter