Gå till innehåll

Marknadsbrev: Ökad ekonomisk aktivitet 2020

Förra året präglades av lägre tillväxt och stillastående företagsvinster. I år väntas både tillväxten och företagsvinsterna vända uppåt igen.

Världens marknader

I backspegeln

I slutet av 2018 föll börserna kraftigt vilket bidrog till att många kände oro för sina aktieplaceringar i början av förra året. Politisk osäkerhet i form av handelskriget mellan USA och Kina var det främsta skälet till den oro som präglade både börserna och världsekonomin. Även osäkerheten kring Brexit och oroligheterna i Mellanöstern bidrog negativt. Under året fortsatte också olika företagsbarometrar och världshandeln dämpas samtidigt som företagens vinster var stillastående. Även om 2019 präglades av osäkerhet så vägde optimismen ändå över och börserna steg kraftigt. Rekylen var delvis till följd av den svaga avslutningen på 2018. Kanske är det något ovanligt med en så stark utveckling så sent in i en uppgång. För den som är intresserad av förklaringarna till förra årets börsuppgång hänvisas till det förra marknadsbrevet där vi diskuterar de olika orsakerna. Om vi riktar blicken mot räntemarknaden så kan man konstatera att räntorna nådde historiska bottennivåer under förra året och i augusti noterade den svenska långräntan negativa tal. Den amerikanska långräntan föll så pass mycket att den till slut understeg de korta räntorna, vilket resulterade i en inverterad avkastningskurva som enligt historien varit en bra indikator på en kommande recession. Recessionsoro och konjunkturavmattning fick den amerikanska centralbanken Fed att göra en helomvändning och påbörja sina första räntesänkningar sedan finanskrisen.

I dagsläget är avkastningskurvan inte längre negativ men det innebär inte per automatik att risken för lågkonjunktur är bortblåst. Man ska komma ihåg att denna konjunkturuppgång har varit rekordlång och tiden i sig är tillräcklig för att frågan kring lågkonjunktur är fortsatt relevant.

2019 var ett år då alla tillgångar, inte bara aktier och ränteplaceringar, utan även exempelvis råvaror och kreditplaceringar avkastade starkt. Det var kanske inte så anmärkningsvärt då 2018 avslutades svagt. Att då få en stark initial utveckling när det väl vänder är kanske inte konstigt men magnituden på uppgången överraskade nog de flesta. Speciellt med tanke på motvinden från den ekonomiska utvecklingen som tilltog under året och kulminerade under hösten. Under de senaste månaderna har vi fått lite lugnare besked, både kring handelskonflikten mellan USA och Kina men även ett klargörande kring Brexit. Samtidigt har konflikterna i Mellanöstern blossat upp igen och situationen är i skrivandets stund orolig.

Vad händer framöver?

Trots en rekordlång konjunkturuppgång finns det skäl för försiktig optimism inför det kommande året. Vårt huvudscenario är att ekonomierna inte kommer att fortsätta försvagas utan snarare växa lite mer i år jämfört med förra året. Det bör ge förutsättningar för stigande företagsvinster under året och ligger till god grund för en positiv inställning till aktier. Alltså är det som sparare lättare att vara optimist idag än i början av 2019. Det man däremot bör tänka på är att företagsvinsterna stod stilla under 2019, vilket medförde att en del aktiemarknader är högt värderade idag. Vad gäller centralbankerna så tror vi inte på några ytterligare stimulanser under året och även Riksbanken väntas sitta still i båten. Sammantaget kan man säga att så länge den politiska oron inte ökar så bör tillväxten, om än modest, stiga i år.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.