Gå till innehåll

Krisen historia för börsen – men se upp för fallgropar

Återhämtningen på börsen har varit enastående med en uppgång på omkring 25 procent sedan botten i mars. – Det kan tyckas överilat, men ur vissa perspektiv är det fullt rationell, säger våra ekonomer Seyran Naib och Johan Lundqvist, som pratar om två olika scenarier och varnar för fallgropar.

Den pågående nedgången i världsekonomin är dramatisk och på många sätt unik. Men att nuläget i ekonomin är nattsvart tycks för börsens vidkommande historia.

– Investerare blickar framåt och räknar med ett snabbt tillfrisknande för världsekonomin med start redan om några månader, säger Seyran Naib.

– Börsen ligger något halvår före utvecklingen i den reala ekonomin, så är det nu den ska stiga. Att marknaden dessutom översköljs av stimulanser lämnar få alternativ, säger Johan Lundqvist och tillägger att det i dagens lågräntemiljö finns få alternativ till aktier.

Ni pratar i Skandias Marknadsbrev om två scenarier. Vilka är det och hur påverkar de humöret på börsen?

– Det ena är att smittspridningen fortsätter att avta, vilket leder till att allt fler ekonomierna successivt öppnas upp under kommande veckor och månader. Det ger förutsättningar för en ekonomisk återhämtning redan under höstmånaderna. Det andra är att smittspridningen tar fart igen när ekonomier nu öppnas upp eller att en andra våg sköljer över oss i höst. Det kan leda till nya nedstängningar och krisen blir i så fall betydligt mer utdragen.

– Vi vet i dagsläget inte hur pandemin kommer att utvecklas. Att smittspridningen nu avtar är mycket positivt, men på intet sätt en garanti för att pandemin är på väg att besegras. Vad som händer när vi lyfter restriktionerna vet ingen. Det är en known unknown, eller en säker osäkerhet. Den stora risken för börsen är eventuella bakslag i arbetet med smittbekämpning.

Läs hela analysen i vårt senaste marknadsbrev 

Kan man dra någon slutsats från tidigare kriser?

– Varje kris är självklart unik, men faktum är att mönstret vi har sett under våren liknar det under finanskrisen. Då började börsen stiga i mars 2009. När tillväxten blev positiv i de flesta länder under tredje kvartalet samma år, hade aktiemarknaden redan rusat med 50 procent. Så givet att prognoserna är någorlunda korrekta, är uppgången om ungefär omkring 25 procent för ett globalt börsindex sedan botten i mars 2020 både befogad och rationell.

Men börsen har ju klarat av att stiga trots trög konjunktur tidigare?

– Ja, det stämmer att börsen steg kraftigt 2011-2016, trots att företagens vinster inte ökade alls. Då var det istället stigande värderingar som drev kurserna till nya höjder i spåren av upprepade penningpolitiska stimulanspaket. Men vi är skeptiska till att en sådan utveckling kan upprepas. Börsen låg på en helt annan nivå 2011 – idag har vi den högsta värderingen på 16 år.

Hur ska jag tänka som sparare i det här läget?
– Vi måste komma ihåg att vi trots allt är inne i den djupaste lågkonjunkturen på många decennier. Risken att återhämtningen fördröjs gör att vi anser att sparare bör ta höjd för nya sättningar på börsen under kommande månader.

Låter du dina pengar växa?

Sprid risken över tid och spara utan att det märks med ett automatiskt månadssparande.

Börja månadsspara nu

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.