Gå till innehåll

Klimatexperten: Två möjliga scenarier för hållbarhet efter krisen

Hur påverkas hållbarhetsfrågan av den pågående krisen? Är det möjligt med en grön nystart eller kommer företagens omställning att få stå åt sidan när världen åter öppnar?  – Det finns två tydliga scenarier, säger Johan Kuylenstierna, en av Sveriges främsta klimatexperter, i programmet Skandia Live.

Företag går på lågvarv och många jobbar just nu hemma, är permitterade eller till och med varslade.   

 Vi ser ganska stora direkta effekter, även miljöeffekter, säger Johan Kuylenstierna. 

 Framför allt har det varit slående vad gäller luftföroreningarna, där man i stora städer runt om i världen plötsligt har klar luft. Även vattenföroreningarna har minskat och man har kunnat se hur djur och växter kommit tillbaka på olika håll. Så det har varit omedelbara effekter. 

Johan Kuylenstierna konstaterar samtidigt att dessa effekter är direkt kopplade till det faktum att hela samhällen stängts ned. 

 Så det finns därför också en annan sida av det hela; den ekonomiska och sociala effekten, som naturligtvis också är väldigt omfattande, säger han. 

Skandias hållbarhetschef Helena Hagberg jämför med tidigare kriser och konstaterar att miljö och klimat som fråga är starkare idag än vid exempelvis finanskrisen.   

– Idag reflekterar vi över hur inbromsningen i ekonom påverkar exempelvis djur och luftföroreningar. Trots det fokus som är på pandemin lever dessa frågor kvar.  

Hur kommer hållbarhetsfrågorna påverkas på längre sikt, till exempel arbetet med att uppnå Parisavtalet? 

 Man måste vara ödmjuk för hur framtiden kommer att se ut, säger Johan Kuylenstierna. 

 Vi påverkar vår framtid väldigt mycket. De beslut som fattas under de kommande månaderna, inte minst vad gäller stora investeringar och hur stater och företag kommer att kunna hålla fast i sina långsiktiga agendor, kommer att påverka utfallet. 

Två scenarier

– Det finns två tydliga scenarier, säger Johan Kuylenstierna i Skandia Live  

Det ena är en ambition att gå tillbaka till den ekonomi vi hade innan. Den drivs av att vi vill rädda jobb. Att man så snabbt som möjligt vill få igång ekonomin. 

– Gör vi det på samma sätt som tidigare kommer utsläppen tillbaka och kommer troligtvis fortsätta att öka, säger han och tillägger att det också finns ett alternativ. 

Den typen av stora investeringar som nu görs, både offentligt och bland många företag, kan enligt klimatexperten leda till en snabbare omställning, det vi kallar ”den gröna omstarten”.  

 De investeringar vi sett att vi har behov av, för att ställa om energi, transport och jordbruk, kan kanske gå snabbare. Som optimist tror jag att vi kommer att se en hel del positiva effekter, både på medellång och lång sikt, säger Johan Kuylenstierna, som menar att det krävs en systemomställning för att vi långsiktigt både ska ha en stark ekonomi och samtidigt hantera miljö- och klimatproblem. 

Helena Hagberg är inne på samma linje och menar att en avstanning inte kommer att räcka till 

– Vi behöver en riktig omställning, säger hon. 

Andra läser om

Se fler nyheter