Gå till innehåll

Fossilfria indexnära fonder med låg avgift

Vi har under våren och sommaren lanserat flera aktivt förvaltade fonder med hållbart fokus. Nu tar vi nästa steg och utökar vårt erbjudande för hållbart sparande. De fyra indexnära fonderna blir helt fossilfria och har marknadens lägsta avgifter i hållbarhetskategorin.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Vilka fonder blir hållbara?

De fonder som berörs är Skandia Europa Exponering, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Japan Exponering och Skandia Global Exponering. Fonderna behåller sina namn och risknivåer men får samtidigt en ny hållbarhetsnivå. Det sammanlagda förvaltade kapital är i dagsläget 14 miljarder kronor. 

Läs mer om fonderna här

Varför gör Skandia om sina fonder?

Fonderna görs om för att minska klimatrisken och öka hållbarhetsfokus. Anledningen är att vi vill att ännu fler ska ha möjlighet att spara hållbart! Ambitionen är att de nya fonderna ska vara bland de främsta ur ett hållbarhetsperspektiv inom kategorin indexnära fonder. 

Blir fonderna fossilfria?

Ja. Förändringen innebär att bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen utesluts helt. Detsamma gäller bolag som producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer.

Hur låg blir avgiften?

Fonderna har en avgift på 0,25 procent.

Hur sker förvaltningen?

Våra indexnära fonder kommer att följa nya jämförelseindex som vi utvecklat i samarbete med amerikanska MSCI, där bolag på Skandias exkluderingslista för fonder med hållbart fokus utesluts.  

Förvaltningen sker i nära samarbete med Skandias hållbarhetsteam, som löpande gör bedömningar av hur bolagen vi investerar i hanterar väsentliga hållbarhetsfrågor som till exempel klimat och miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Bolag med starkare hållbarhetsprofil ges en högre vikt i fonderna och bolag med svagare hållbarhetsprofil ges en mindre vikt.  

Börja spara i våra nya hållbara fonderna

  1. Gå in i fondlistan
  2. Klicka på fliken "Hållbarhet" högst upp
  3. Under "Fondtyp" väljer du "Indexfonder/Indexnära fonder"
Till fondlistan

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter