Gå till innehåll

Experten: Hur bör jag som bolånetagare agera?

Hur bör jag som bolånetagare, eller blivande sådan, agera under rådande omständigheter? Vår bolåneexpert Ulf Wikland ger tips på hur du kan tänka.

Kvinna öppnar ett fönster

Pandemin har slagit hårt mot flera branscher i Sverige. Initialt fick även bostadsmarknaden sig en törn, men ny statistik från Hemnet visar att prisnedgången stannat av och på vissa håll till och med återhämtat sig. Samtidigt har antalet försäljningar istället minskat. Detta kan, enligt Hemnet, tyda på att de som säljer nu är mindre benägna att sälja till ett lägre pris än förväntat.

Ha en dialog med din långivare 

En osäker marknad är ofta lika med en avvaktande marknad.

– Det kan vara bra att vara försiktig med att köpa innan du sålt din nuvarande bostad, säger Ulf Wikland.

Innan du skriver på ett köpekontrakt för en ny bostad kan det vara bra att prata med din bank, för att på så vis säkerställa att marginaler finns för att fullgöra affären om det skulle vara svårt att sälja din bostad. 

– Att ha en bra dialog med sin bank gäller egentligen inte bara just nu, utan oavsett om det är en osäker marknad eller inte, säger Ulf. 

Hur kan jag då tänka kring bidningstiden på min boränta?

– Marknadsräntorna har rört sig mot samma nivåer som innan pandemin. Mycket tyder på att påverkan på bolåneräntorna inte blir så stor med anledning av de åtgärder som vidtagits av Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen. Som alltid är det dock viktigt att utgå från sin egen situation när det gäller bundet eller rörligt lån, säger Ulf, och lägger till att det om man upplever oro för en räntehöjning kan vara bra att fundera på om man ska binda delar eller hela sitt bolån.

– Vill du känna en större trygghet under oroliga tider är bundna lån ett tryggare alternativ. Det är viktigt att komma ihåg att du kan få betala ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet innan bindningstidens slut. Fundera därför på hur länge du ser att du kommer bo kvar i din bostad innan du binder räntan, säger Ulf.

Amorteringsfrihet på ditt bolån

Finansinspektionens åtgärd att möjliggöra för bolånetagare att pausa sin amortering fram till juni 2021 för att skapa utrymme i privatekonomin är något som mottagits väl. Möjligheten erbjuds både dig som befintlig bolånetagare eller om du tar ett nytt bolån.

– Vi ser att många av våra kunder valt att pausa sin amortering i denna osäkra tid för att använda pengarna där de gör mest nytta under rådande läge, säger Ulf.

– För vissa innebär en pausad amortering att de fortsatt kan bo kvar även om inkomsten påverkats för andra skapar den utrymme att lägga undan en buffert i det fall man är orolig för vilka konsekvenser krisen får på den egna ekonomin på lite längre sikt, fortsätter han.

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet