Gå till innehåll

Börja spara fossilfritt till låg avgift

Vi vill göra det lättare för dig som sparare att investera hållbart och bidra till omställningen. Nu utökar vi därför vårt erbjudande inom hållbart sparande med fyra fossilfria fonder med avgift 0,25 procent.

Växter och vattenkanna

Vi har under våren och sommaren lanserat flera fonder med hållbart fokus. Först ut var Skandia Världen Sverige och Skandia USA, som investerar i bolag som aktivt bidrar till miljö och klimat samt omställningen till ett hållbart samhälle.

Nu tar vi nästa steg och utökar vårt erbjudande för att du ska kunna spara hållbart till låg avgift.

Skandia Europa Exponering, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Japan Exponering och Skandia Global Exponering får en ny hållbarhetsnivå. De fyra indexnära fonderna blir helt fossilfria och har marknadens lägsta avgifter i hållbarhetskategorin: 0,25 procent.

Våra fonder med hållbart fokus går både att köpa i depå och via vår fondförsäkring Skandia Link.

– Ambitionen är att fonderna ska vara bland de främsta ur ett hållbarhetsperspektiv inom kategorin indexnära fonder. Med marknadens lägsta avgifter i hållbarhetskategorin finns nu fyra breda indexnära fonder som svarar mot den efterfrågan från sparare, säger Annelie Enquist, vd på Skandia Fonder.

Vad betyder indexnära fonder?

– Indexnära innebär att fonderna kommer att följa ett jämförelseindex, men kommer att avvika mer från index än traditionella indexfonder då bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. Dessutom har ett nytt jämförelseindex utvecklats i samarbete med amerikanska MSCI, där bolag på Skandias exkluderingslista för fonder med hållbart fokus uteslutits.

Varför gör Skandia om sina fonder?

– Fonderna görs om för att minska klimatrisken och öka hållbarhetsfokus. Anledningen är att vi vill att ännu fler ska ha möjlighet att spara hållbart! Vi tror att förflyttningen bland investerare mot mer hållbara placeringar bara har börjat, säger Annelie Enquist.

 

Låter du dina pengar växa?

Sprid risken över tid och spara utan att det märks med ett automatiskt månadssparande.

Börja månadsspara nu

 

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter