Gå till innehåll

Uber, Spotify, Izettle – miljardregn över Skandias sparare

Våra försäkringar med traditionell förvaltning är inte bara ett tryggt sparande med garanti. Du får också tillgång till en av Europas mest spännande portföljer för onoterade teknikbolag. – Private equity har genererat enorma värden åt våra sparare, säger Daniel Winther, sedan årsskiftet ny chef för private equity på Skandia.

Vi på Skandia har under en längre tid byggt upp ett av Sveriges största innehav inom teknik- och bioteknik.

Drygt 10 procent av vår livportfölj på totalt ca 450 miljarder kronor består idag av onoterade bolag – aktier som alltså inte handlas på börsen. Bland våra mest uppmärksammade investeringar de senaste åren märks Spotify, iZettle, Klarna, Twitter, Dropbox och Snap – bolaget bakom meddelandetjänsten Snapchat. 

– När bolagen växer och senare avyttras eller börsnoteras, leder det förhoppningsvis till vinst för investerarna. Den vinsten blir till avkastning för våra kunder som valt försäkring med traditionell förvaltning för sin tjänstepension eller sparande, säger Daniel Winther.

34 gånger pengarna

I tider av minusränta och högt värderade börser, letar förvaltare världen över febrilt efter alternativ till obligationer och aktier. Private equity, eller onoterade bolag, är ett investeringsalternativ som levererat hög avkastning de senaste åren, och som pensionsbolag kan vi utnyttja vår långsiktighet och storlek till att göra den här typen av investeringar.

Under 2018, när Stockholmsbörsen backade, medförde vårt innehav i private equity 26,5 procent i avkastning.

Senast i raden av framgångar för våra kunder är Uber, som nyligen börsnoterades i USA. Totalt har vi investeringar i taxibolaget, som skett via flera amerikanska venture capital-fonder, hittills genererat omkring en miljard kronor åt våra sparare.

Det motsvarar en avkastning på omkring 34 gånger investerat kapital.

– Hälften av detta är fortfarande orealiserat i aktier, så det totala värdet kan komma att förändras. Men oavsett, så har detta varit en fantastisk investering, säger Daniel Winther.

Spotify succé

Ett annat exempel på lyckade private equity-investeringar är vår investering hos förvaltaren Creandum, som var en tidig investerare i Spotify. När den svenska musikjätten gick till börsen 2018 tjänade våra pensionssparare en miljard kronor – då en av våra bästa investeringar någonsin. Under 2018 köptes även den svenska betaltjänsten iZettle av amerikanska Paypal för över 19 miljarder kronor, där vår investering gav över tio gånger pengarna för våra sparare.

– Vår traditionella förvaltning är en unik möjlighet för vanliga pensionssparare att indirekt investera i onoterade bolag, säger Daniel.

Större andel

Vi har idag en betydligt större andel onoterat i livportföljen, jämfört med många andra svenska institutioner.

Daniel Winther och hans team är ständigt ute och träffar förvaltare både i USA och Europa. Den nära relationen, i kombination med vårt starka varumärke och den långsiktighet vi visat, gör att vi får stora möjligheter att investera i nya attraktiva fonder.

– Det är en tuff konkurrens bland institutionella investerare för att få komma in i de mest attraktiva fonderna som investerar i onoterade bolag, men tack vare vårt varumärke och erfarenhet får vi i stort sett investera i de fonderna vi vill, avslutar Daniel Winther.

Jakten på fler framgångssagor fortsätter och vinsterna landar alltid till slut hos kunder som valt försäkring med traditionell förvaltning hos oss för sin tjänstepension eller sparande. Det resultat som uppstår utifrån vår kapitalförvaltning fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan, som jämnar ut avkastningen över tid. 

Svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för dig som sparare. 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.