Gå till innehåll

Spara till barnens lägenhet – så kommer du igång

Ung, vuxen och med stabil inkomst? Ändå är det inte helt självklart att ditt barn har råd att köpa sin första lägenhet. Men det finns hjälp att få – av dig som förälder. Genom långsiktigt sparande kan du ge barnen en bra start på vuxenlivet och en grundplåt till lägenheten. Så här ska du tänka.

I vår nya rapport ”Lön utan lägenhet ” framgår det att en ung vuxen med fast jobb inte har möjlighet att köpa sin första lägenhet i 13 av 25 av Sveriges större städer.

Att spara till barnens första bostad är ett sätt som förälder att skapa bättre förutsättningar åt sina barn att flytta hemifrån.

– Det viktigaste sparandet är det som blir av. Beloppet du sparar påverkar i stor grad utfallet på utbetalningsdagen. Även tiden är en viktig parameter eftersom utdelningar återinvesteras och du på så sätt får ränta-på-ränta, säger Alexander Tiainen, Produktansvarig på Skandia.

Hans tips är att man inte bör vänta för länge innan man drar igång med sparandet.

– Det månatliga sparbeloppet kan alltid justeras beroende på din ekonomiska situation från tid till annan. En fördelen med att spara över tid är att du köper både i uppgång och nedgång om du sparar i t.ex. fonder.

När man sparar till barn kan en del av eller hela barnbidraget vara ett bra riktmärke. Oavsett sparmål ska man, enligt Alexander Tiainen, se till placeringshorisont och riskvilja.

– Tar man större risk kommer det med största sannolikhet svänga mer på värdet i portföljen, men samtidigt får man större chans till högre avkastning.

Bör man generellt sett spara till barn i eget namn eller i barnets namn?

– En kapitalförsäkringsfond är en bra sparform för barn eftersom föräldrarna kan teckna produkten och sätta barnet som förmånstagare. På så sätt kan föräldrarna välja när barnet ska få pengarna. Om man annars öppnar ett investeringssparkonto eller värdepapperskonto i barnets namn får de automatiskt självbestämmande vid 18 års ålder. Ett alternativ är att öppna depån i sitt eget namn.

Linda Ljunggren, jurist på Sveriges största humanjuridiska byrå Familjens Jurist, instämmer.

– Satsa på bospar eller annat sparande som inte ger barnet tillgång till pengarna direkt när de fyller 18 år, tipsar hon.

– Många gånger får jag frågor från föräldrar som sparat åt barnens kontantinsats men där barnet, så snart det fyllt 18 år, istället valt att använda pengarna till annat – exempelvis körkort och bil. Om sparkontot öppnats i barnets eget namn får barnet bestämmanderätt över pengarna när det fyller 18 år. Försök undvik detta om du har ett särskilt mål med sparandet till barnen.

Så sparar du till dina barns första bostad

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet