Gå till innehåll

Nytt pris till Skandia Time Global för framgångsrik förvaltning

Skandia Time Global har utsetts till Årets Globalfond av Lipper Fund Award – för andra året i rad. Fonden har av Fondmarknaden även korats till årets bästa fond 2018, inom kategorin branschfonder. Vi har träffat stjärnförvaltaren bakom Skandia Time Global, Erling Thune, som pekar ut de hetaste trenderna nu och i framtiden.

Skandia Time Global har fått en rad utmärkelser. Fonden har utsetts till Årets Branschfond 2016 och 2018 av Fondmarknaden. Ifjol fick fonden Thompson Reuters Lipper Fund Award för Årets Globalfond 2018.

Nu erhåller Skandia Time Global än en gång priset Lipper Fund Award. 

Priset delas ut för framgångsrik förvaltning under tre tidsperioder: 3 år, 5 år och 10 år.

När Fondmarknaden tidigare i år utsåg Skandia Time Global till Årets branschfond 2018 konstaterade man att fonden ”återigen visat sin styrka, i sitt investringsteam och den specialistkompetens de besitter”. Fonden har ”på ett framgångsrikt sätt byggt upp en portfölj bl.a. bestående av bolag som på många olika sätt gynnas av olika tekniktrender”.

”I en bred kategori har fonden i år överträffat sina konkurrenter med en avkastning om upp emot 10 procent över kategorisnittet och utmärker sig ännu en gång som en branschfond i absoluta toppen”, skriver Fondmarknaden.

Stark historik 

Ett månadssparande  i fonder ger pengarna chansen att växa snabbare än om de bara ligger på ett sparkonto. Fonden Skandia Time Global har en historik av att hitta vinnande bolag inom TIME, alltså sektorerna telekom, information, media och entertainment (underhållning).

Fonden har under en lång rad av år gett mycket god avkastning till spararna. Skandia Time Global tillhör de fonder med högst avkastning i inom Premiepensionssystemet under 2018. Den ligger också i toppen över vilka fonder som gått allra bäst i PPM-systemet de senaste 5 åren.

Förvaltaren Ehrling Thune konstaterar att 2018 var ett år med högre volatilitet än vi har upplevt de senaste åren.

– Men inte mer än vad man måste vara beredd på när man investerar i aktiemarknaden. Meravkastningen ifjol kom fram en rad bra val av aktier, framför allt Ericsson och Lenovo som steg med 45 respektive 26 procent i lokal valuta, säger han.

Team av specialister

Skandia Time Global förvaltas av ett team på fyra personer, med Erling Thune som ansvarig förvaltare.

– Alla är specialister inom varje område vi analyserar; hårdvara, mjukvara, telekom och media. Det är en specialistansats till investeringsarbetet, säger Erling.

Fonden investerar i dag i upp till 500 olika bolag, för närvarande med en global fördelning på cirka 50 procent i USA, 40 procent i Europa och 10 procent i Asien.

– Vi investerar inte i 500 bolag men det är så stort investeringsuniversum vi rör oss i. Bland de största innehaven just nu märks Alphabet, Lenovo, Oracle och Nintendo.

Den har kallats ”framtidens globalfond” på grund av att dessa branscher kommer att vara en stor del av våra liv. Vad ser du för teknologiska trender just nu och i framtiden?

– Om du ser på branscherna vi analyserar och hur de äter sig in i andra branscher, så kommer detta att förändra världen på fem eller tio år. Det är svårt att säga, men de områden vi först tror kommer att bli påverkade av ”machine learning” – artificiell intelligens – är traditionell detaljhandel i USA, eftersom aktörer som Amazon tar allt större del av branschen, säger Erling Thune.

Vem skulle Skandia Time Global passa och varför?

– Vi kan investera i alla typer av teknikbolag – universumet är gigantiskt. Det du köper av oss är egentligen vår förmåga att skapa överavkastning och jag tycker inte man ska vara orolig för en techbubbla. Det är min mening. Men man ska titta på fondens avkastningshistorik och risktexter och bilda sig sin egen uppfattning. 

Spara i fonder – så här börjar du!

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter