Gå till innehåll

Här är vinnarna på den svaga svenska kronan

Svenska kronan har gett alla som rest utomlands i sommar huvudvärk och en svag valuta gör Sverige fattigare på flera sätt. Men du som sparar långsiktigt med utländska placeringar i portföljen, har anledning att jubla över utvecklingen. Vår pensionsekonom Mattias Munter förklarar varför det kan vara klokt att fortsätta sprida sparandet över världen.

Så fungerar traditionell förvaltning

Kronans fall har gett en rejäl skjuts för svenska folkets sparande. Exempelvis USA-fonder har de senaste fem åren haft en avkastning på ca 120 procent i snitt, varav så mycket som en tredjedel är ren valutaeffekt.

– Globala aktiefonder har en stor andel amerikanska aktier. Det gör dollarn till en central valuta för vårt sparande, förklarar Mattias Munter.

– Man har fått en väldigt stark valutaeffekt ur ett svenskt perspektiv. Man får helt enkelt betydligt fler kronor för dollarn i dag än för fem år sedan vilket leder till att exempelvis en amerikansk aktie blir värd mer i svenska kronor, säger han.

Svenska sparare vinnare

Alla svenskar som på något sätt placerat i globala aktiefonder de senaste åren har gynnats. Exempelvis har en amerikansk pensionssparare haft en avkastning på drygt 35 procent på ett globalt aktieindex de senaste fem åren*, medan en svensk nästan fördubblat motsvarande sparande under samma period.

– Valutaeffekten påverkar alla delar av pensionen på ett eller annat sätt. Inte minst tjänstepensionen, där pensionsspararen till stor del själv kan påverka hur pengarna placeras genom egna val. Den senaste tidens utveckling förstärker bilden av att det är klokt att ha sitt pensionssparande spritt över världen, säger Mattias Munter.

Fortsatt spridning

Likaväl som avkastningen påverkats positivt av kronförsvagningen, blir det motsvarande uppförsbacke om kronan skulle stärkas.

Men att nu sälja av alla utländska placeringar och bara köpa svenska aktiefonder, är inget som rekommenderas.

– Generellt sett är det inte någon bra idé att koncentrera risken på sitt pensionssparande enbart till Sverige. Det kan höja risken onödigt mycket. Valutor är dessutom svåra att förutspå och som långsiktig sparare bör man även fortsatt se till att ha en bra riskspridning över olika regioner och därmed valutor, säger Mattias Munter.

Smart med traditionell förvaltning
Den som valt traditionell förvaltning för sin tjänstepension eller privata sparande behöver inte själv fundera över riskspridningen.

– Det sköter vi som pensionsbolag helt och hållet och ger en långsiktig riskspridning över både regioner och olika tillgångsslag. Traditionell förvaltning gör alltså att man kan ägna mer tid åt annat än att hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden som exempelvis valutasvängningar, säger Mattias.

Att förvalta kundens pensionskapital är ett långsiktigt uppdrag och inom traditionell förvaltning kan man utnyttja det till att också göra mer långsiktiga investeringar i exempelvis fastigheter, onoterade bolag och infrastruktur, fortsätter han.

– För vår del är det här ett fokusområde sedan många år och idag är investeringarna i onoterade bolag exempelvis större än i svenska noterade aktier.

Så fungerar traditionell förvaltning

* MSCI AC World i USD: +35 %. MSCI AC World i SEK: +87 %. Utveckling 2014-08-19 tom 2019-08-19.

Pensionsekonomens tips:

  1. Se regelbundet över den totala risken i ditt pensionssparande, gärna tillsammans med en rådgivare.
  2. Säkra en god riskspridning över både regioner och mellan aktier och räntefonder.
  3. Välj en sparform som passar hur aktiv och intresserad du är av ditt pensionssparande. Med traditionell förvaltning som bas för det långsiktiga pensionssparandet kan man ägna mer tid åt annat än att hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden.
  4. Sänk inte risken för mycket, för tidigt. Även för den som närmar sig pension finns många år kvar av kapitalförvaltning. Pengarna ska räcka 20-25 år från första utbetalning. Majoriteten av våra kunder har exempelvis cirka 60 procent av sitt pensionskapital i olika typer av risktillgångar (aktier, fastigheter, onoterade bolag, m.m) även under utbetalningsperioden.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.