Gå till innehåll

Kontantinsatsen räcker inte för unga i 15 av 25 städer - trots långt sparande

Vill du hjälpa dina barn med kontantinsatsen när de vill köpa sin första lägenhet? Då är det bra att börja spara när barnen fortfarande är unga. Men hur mycket behöver du egentligen spara? Ett sparande av halva barnbidraget i 18 år gör att kontantinsatsen inte räcker i 15 av 25 städer. Sparar man däremot hela barnbidraget i 18 år räcker det till en lägenhet i 23 av 25 städer.

Vi har kartlagt hur stort sparande som krävs för att kunna köpa en etta runt om i Sverige. Resultatet visar att det är, trots ett mångårigt sparande till barnen av föräldrarna, svårt att få en lägenhet i 15 av 25 städer. I Stockholm och Göteborg är det inte svårt enbart i stadskärnorna, utan även i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg räcker inte sparandet till för att få ett bolån till en normalstor första lägenhet.

– Vikten av att spara tidigt till sina barn ökar när bostadsmarknaden ser ut som den gör idag. Idag krävs det hundratusentalskronor för att överhuvudtaget få möjlighet att få ett bolån. Vår rapport visar att man behöver sätta av en större summa pengar varje månad under lång tid för att få en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden idag. Man ska också komma ihåg att alla faktiskt inte råd att spara så mycket som krävs för att kunna köpa en första lägenhet, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Utmaningarna för att komma in på bostadsmarknaden är utbrett i hela Sverige Ett 18-årigt sparande av halva barnbidraget räcker inte till kontantinsatsen i exempelvis Örebro, Halmstad eller Gävle. Ett större sparbelopp, motsvarande hela barnbidraget, öppnar å andra sidan upp möjligheter att kunna köpa sin första etta.

– Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige om man inte sparar tillräckligt mycket. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. Köp av en bostadsrätt är för många den enda möjliga vägen för att få en egen första bostad, säger Johanna Cerwall.

Spara till dina mål - vilken sparform passar dig bäst?

Trots kontantinsatsen – svårt att få lån

Idag krävs en insats motsvarande 15 procent av bostadens värde för att få ett bostadslån. Men trots att man sparat flitigt till en kontantinsats är det inte självklart att man får ett bostadslån. Vi har tidigare visat i rapporten ”Lön utan lägenhet” att det är svårt att få bostad i flera av Sveriges större städer, trots ett fast jobb.

– De nya kreditreglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Exempelvis bör vi diskutera om unga förstagångsköpare ska få möjlighet att belåna mer än 85 procent av bostadens värde, säger Johanna Cerwall.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Även krav på buffert och pensionssparande

Unga vuxna har generellt utmaningar i att få bolån då de har förhållandevis låga löner och ofta saknar kapital till en större kontantinsats. När man väl fått ett bolån krävs dessutom stora amorteringar samtidigt som man måste idag måste börja spara till pensionen i samma ålder som man köper bostad för att få en rimlig pension.

– När man som ung köpt sin första bostad behöver även buffertsparande och privat pensionssparande prioriteras – inte enbart amorteringar. Bankerna borde exempelvis få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder för att ta hänsyn till olika perioder i livet. Det skulle kunna vara en möjlighet för unga att få större möjligheter att köpa en första bostad, säger Johanna Cerwall.

Resultatet - stad för stad

 

Kvm (SCB)

Pris (SEK)

Kontantinsats som krävs för att få lån (SEK)

Kontant­insatsen räcker vid sparande av hela barnbidraget

Kontant­insatsen räcker vid sparande av halva barnbidraget

Stor-Stockholm

39

      2 796 919,00

      419 537,85 

NEJ

NEJ

Stockholm

39

      3 326 015,00 

      498 902,25 

NEJ

NEJ

Stor-Göteborg

40

      2 300 262,00 

      345 039,30 

NEJ

NEJ

Göteborg

41

      2 456 240,00 

      368 436,00 

NEJ

NEJ

Malmö

41

      1 271 786,00 

      190 767,90 

JA

NEJ

Umeå

39

      1 428 301,00 

      214 245,15 

JA

NEJ

Uppsala

42

      2 135 597,00 

      320 339,55 

JA

NEJ

Linköping

41

      1 774 065,00 

      266 109,75 

JA

NEJ

Jönköping

40

      1 510 981,00 

      226 647,15 

JA

NEJ

Växjö

40

      1 250 777,00 

      187 616,55 

JA

NEJ

Lund

43

      2 159 626,00 

      323 943,90 

JA

NEJ

Södertälje

42

      1 657 936,00 

      248 690,40 

JA

NEJ

Gotland

41

      1 469 525,00 

      220 428,75 

JA

NEJ

Halmstad

40

      1 405 375,00 

      210 806,25 

JA

NEJ

Västerås

40

          976 113,00 

      146 416,95 

JA

JA

Norrköping

40

      1 015 917,00 

      152 387,55 

JA

JA

Helsingborg

39

          986 020,00 

      147 903,00 

JA

JA

Luleå

38

          993 875,00 

      149 081,25 

JA

JA

Sundsvall

40

          606 015,00 

         90 902,25 

JA

JA

Gävle

40

      1 107 341,00 

      166 101,15 

JA

NEJ

Borås

41

          810 203,00

      121 530,45 

JA

JA

Karlskrona

39

      1 061 142,00 

      159 171,30 

JA

JA

Karlstad

42

      1 110 100,00 

      166 515,00 

JA

NEJ

Eskilstuna

42

          925 681,00 

      138 852,15 

JA

JA

Skövde

39

          677 963,00 

      101 694,45 

JA

JA

Trollhättan

40

          755 300,00 

      113 295,00 

JA

JA

Örebro

40

      1 231 355,00

      184 703,25 

JA

NEJ

 

Så har vi räknat

Vi har beräknat i hur stort sparkapitalet blir om man varje månad, under 18 års tid, sparat ett helt, eller ett halvt barnbidrag. Tidsperioden motsvarar från januari 2001 till december 2018. Avkastningen under denna tid har satts till 4,16% efter skatter och avgifter, vilket motsvarar den genomsnittliga återbäringsräntan under motsvarande tidsperiod i Skandias Kapitalförsäkring Traditionell, Skandia Liv.  Kapitalkravet för köp av lägenhet räknas motsvarande en kontantinsats om 15% av totala köpbeloppet, dvs motsvarande 85 procent belåning av den aktuella lägenheten. Statistiken för genomsnittlig pris har erhållits från svensk mäklarstatistik. Genomsnittlig bostadsarea för en enrummare har hämtats från SCB.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.