Gå till innehåll

Höga examensåldrar sänker pensionerna

De som studerat vid universitet eller högskola riskerar att få tusentals kronor mindre i pension än förväntat. Anledningen är att svenska studenter är bland de äldsta i hela Europa när de tar sin akademiska examen. Examensåldern är typiskt 28 år och för vissa grupper ännu högre. Det betyder att en nyexaminerad läkare behöver spara 2 000 kronor i månaden – hela arbetslivet – för att få en önskvärd pension.

När Pensionsmyndigheten gör sina så kallade typfallsberäkningar utgår den från att svenskarna i snitt börjar jobba när de är 23 år. Men för stora grupper akademiker är ett så tidigt inträde i jobb i stort sett omöjligt. I den här rapporten har vi undersökt hur de sena examensåldrarna påverkar många svenskars framtida pensioner. 

– Att många studenter i Sverige tar så sen examen gör att pensionerna riskerar att bli en besvikelse för stora grupper av akademiker. Att bara försöka höja pensionsåldern så som politikerna nu gjort är ett alltför ensidigt fokus. Politikerna behöver också prioritera förutsättningarna för att få fler unga att gå klart sin utbildning snabbare, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Tidig examen innebär halverat sparande

Rapporten visar att för den som studerat klart tidigt kan det räcka med att spara hälften så mycket som om man tagit examen vid den typiska examensåldern. En person med lärarexamen som studerar klart så snabbt det bara går behöver spara 700 kr i månaden genom hela arbetslivet – för att nå en pension om 80 procent av slutlönen. En lärare som tar sin examen vid en mer typisk examensålder, 28 år, behöver istället spara 1 300 kr i månaden. Rapporten pekar också på att ett arbete vid sidan av studierna kan mildra effekten.

– Tar man många år på sig att plugga färdigt, som många gör idag, behöver man spara ungefär dubbelt så mycket mer än om man studerat och tagit sin examen direkt efter gymnasiet. Är man akademiker och har börjat jobba sent är mitt råd att se över sin tjänstepension och komma igång med ett eget pensionssparande, fortsätter Mattias Munter.

Räkneexempel

 

Typisk examensålder för studenter i olika utbildningar (läsåret 2016/17)

 

Kvinnor

Män

Civilingenjörsstudenter

26

27

Juriststudenter

27

27

Socionomstudenter

27

28

Läkarstudenter

28

28

Sjuksköterskestudenter

27

29

Lärarstudenter

28

28

 

Månatligt sparande (kronor) sedan 2019 för att nå 80 procent pension som andel av slutlön (69 år pensionsålder)

 

Scenario 1: Studenter som tar examen tidigast bland sina årskullar

Scenario 2: Typisk examensålder

Scenario 3: Tidig examensålder och arbete vid sidan av studierna

Civilingenjörsstudenter

1000

1550

1400

Juriststudenter

800

1450

1200

Socionomstudenter

550

1300

900

Läkarstudenter

1050

2000

1700

Sjuksköterskestudenter

400

1200

650

Lärarstudenter

700

1300

950

Så har vi räknat

Traditionellt har etableringsåldern på arbetsmarknaden för högskolestudenter beräknats som året då tre fjärdedelar av gruppen förvärvsarbetar. Måttet beräknades tidigare av SCB och har senast uppdaterats av Svenskt Näringsliv. I denna studie mäter vi examensåldern utifrån åldersfördelningen bland elever som utexamineras på samma sätt. Det första steget i beräkningen är att studera åldern för samtliga som tog examen, för en given utbildning, under ett studieår. Det andra steget är att räkna bort personer äldre än 35 då de antas ha skolat om sig under arbetslivets gång. Åldersfördelningen bland den grupp som kvarstår studeras, för att finna den ålder vid och under vilken minst 75 procent av studenterna tog examen. Ett enkelt exempel är att fyra individer examineras från en utbildning under ett studieår, med åldrarna 22, 24, 26 och 28 år. I så fall är examensåldern 26 år, då 75 procent av individerna var maximalt 26 år gamla när de tog ut examen. 

Samtliga beräkningar är försiktigt genomförda, då de utgår ifrån att individerna etablerar sig på arbetsmarknaden samma år som de tar examen. I praktiken kan arbetsmarknadsetablering ofta ske något år senare.

Utgångspunkten i samtliga typfall är att individerna började arbeta 2017. Födelseåret sätts utifrån den typiska åldern för utexaminering läsåret 2016/2017. I beräkningarna har pensionsåldern satts till 69 år. Real tillväxt i löner har satts till 1,0 procent och real fondavkastning till 3,1 procent.