Gå till innehåll

3 tips i ett oroligt börsklimat

Efter höstens branta nedgångar har börsen hittills gått som en raket i år. Har du svårt att hänga med när det svänger? Här är 3 smarta tips.

Det senaste halvårets berg-och-dalbana på börsen är en påminnelse om varför det är viktigt att tänka långsiktigt.

Här är några tips på hur du kan se över ditt sparande. Om du vill ha rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar -  kontakta gärna en rådgivare.

1. Spara regelbundet

Den långsiktige spararen, som sparar till exempelvis pensionen, bör generellt sett inte försöka förutse upp- och nedgångar på börsen. Det är helt enkelt för svårt. Att spara regelbundet på månadsbasis sprider risken och jämnar ut börsens svängningar över tid. Särskilt viktigt är det att våga fortsätta sätta undan pengar i händelse av att börsen går ned.

2. Trygghet med garanti

Om du vill sova lite lugnare om natten är en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning en bra idé. Det är en sparform för dig som vill bygga upp ett kapital och spara långsiktigt. Eftersom man aldrig kan veta vad som händer i framtiden ger sparformen dig även en trygghet i form av en garanti. Du kan aldrig få tillbaka mindre än det garanterade beloppet!

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Tack vare den så kallade återbäringsräntan fördelas avkastningen jämnare över tiden, till skillnad från börsen som har en betydligt ryckigare utveckling med upp och nedgångar.

3. Tänk långsiktigt!

Oavsett den egna attityden till risk bör långsiktighet prägla portföljen. Vi brukar prata om en placeringshorisont på 5-7 år för aktier och det ska man inte tumma på i det här läget. Att tänka långsiktigt är särskilt viktigt i och med den långa börsuppgång vi har bakom oss sedan finanskrisen.

Andra läser om

Se fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.