Gå till innehåll

Vi investerar i Världsbankens nya hållbarhetsobligation

Skandia investerar 1,5 miljarder kronor i en ny hållbarhetsobligation som är framtagen tillsammans med Världsbanken. Obligationen ska stötta FN:s globala hållbarhetsmål samtidigt som den ger avkastning till våra sparare.

— Vi söker löpande efter investeringar som ger bra avkastning och samtidigt främjar en hållbar samhällsutveckling, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia. Vår investering på 1,5 miljarder kronor i Världsbankens obligation bidrar till att finansiera projekt i Asien, Sydamerika och Afrika som effektiviserar städers infrastruktur och energianvändning.

I ett samarbete med tre andra aktörer har vi utformat en obligation som finansierar investeringar i hållbara städer och är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi är tillsammans med övriga investerare en del av Sidas nätverk "Swedish Investors for Sustainable Development".

Här kan du läsa Världsbankens pressmeddelande om nyheten.

Investerarinitiativ underskrivet i New York
Investeringen i hållbarhetsobligationen är ett led i vårt hållbarhetsarbete och förra månaden deltog vi dessutom vid lanseringen av Tobacco-Free Finance Pledge i FN:s högkvarter i New York.

— För oss var det en självklarhet att ta detta nästa steg för att på så sätt uppmana andra finansiella aktörer att avstå från investeringar i tobak, säger Lars-Göran Orrevall. Tobak särskiljer sig från andra produkter eftersom det inte finns något sätt att bruka tobak utan att hälsan skadas.

Vi var, redan sedan slutet av 1990-talet, en av de första svenska finansiella aktörerna som valde bort att investeringar i bolag som producerar tobaksprodukter. Detta har gått helt i linje med det övergripande hälsofrämjande arbete som bedrivs inom bolaget.

Genom detta investerarinitiativ så uppmuntrar vi tillsammans med över 130 andra finansiella och samhällsaktörer att fler investerare ska avstå att vara investerade i tobak och år 2020 kommer en uppföljning ske för att se hur många fler investerare som anslutit sig och blivit tobaksfria.

Läs mer om vårat arbete med hållbara investeringar

Här kan du läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål 11 – hållbara städer och samhällen.

Andra läser om

Fler nyheter