Gå till innehåll

Valet kan få betydelse – på sikt

Börsens reaktion på svenska val brukar vara marginell. Så även denna gång. På lite sikt kan betydelsen däremot bli desto större.

Valet har utvecklats till en riktig rysare. Ekvationen för att få ihop en handlingskraftig regering ser idag svår ut på pappret. Marknadsreaktionerna har dock lyst med sin frånvaro – i likhet med vid tidigare Riksdagsval.

Visserligen såg vi en viss försvagning av svenska kronan i samband med regeringskrisen hösten 2014, även om räntebesked och överraskningar i den ekonomiska statistiken har större betydelse för kronkursen.

Få politiker har talat om ekonomi den här valrörelsen, vilket är anmärkningsvärt. Vi befinner oss idag i en långt gången högkonjunktur, men vi kan framöver hamna i ett läge där staten tvingas gripa in och stötta ekonomin, till följd av en ny kris eller en lågkonjunktur. Inte minst om vi fortsätter ha minusränta och därmed få verktyg för att hantera en kris. Då kommer blickarna riktas mot regeringen och riksdagen för att kunna lösa svåra finansiella problem för Sverige. Vi ska vara medvetna om att vi idag, med tanke på det låga ränteläget, har färre icke-politiska-verktyg än vanligtvis för att kunna stimulera ekonomin vid en finanskris.

Så även om valet inte får så stor påverkan på marknaderna i det korta perspektivet, kan vi en dag befinna oss i ett läge där fokus ligger på landets folkvalda politiker. Då kan det bli tal om politiska stimulanspaket för att klara Sverige ur en lågkonjunktur.

För att säkerställa finansiell stabilitet krävs en stabil och handlingskraftig regering som kan få igenom rätt åtgärder i tid.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.