Gå till innehåll

Tredje Svanenmärkta Skandia-fonden

Svanenmärkning av fonder gör det lättare att agera och spara hållbart. Det menar finansmarknadsminister Per Bolund, som på Fondvalsdagen den 21 februari delade ut certifikat till vår tredje Svanenmärkta fond, Skandia Sverige Hållbar. – Vill man ha en god avkastning i framtiden måste man tänka på hållbarhetsfrågorna, säger han.

Trenden är tydlig för svenska sparare. Våra pengar ska inte bara växa och gynna oss själva – de ska samtidigt göra gott för andra. Många efterfrågar samtidigt en oberoende hållbarhetsmärkning, som kontrollerar och följer upp kraven.

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.

– Sverige är ett land av fondsparare och beroende på hur vi väljer att investera och förvalta våra pengar kommer det att göra stor skillnad för världen, säger Per Bolund.

Tre Svanenmärkta fonder

Skandia Sverige Hållbar är den tredje av Skandias fonder som Svanenmärks. Sedan tidigare är Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden (WWF) Svanenmärkta.

– Ansvarsfulla investeringar är inget nytt för Skandia utan är något vi jobbat med i under lång tid i alla våra fonder. Det som är nytt nu, förutom själva Svanenmärket, är att vi lägger större tonvikt på hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och att vi ökat fokus på våra två tematiska områden miljö och hälsa. Vi väljer inte bara bort företag som inte agerar hållbart, utan tar också steget längre genom att också välja in bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa – två branscher vi kommer att premiera framöver, säger hon.

Svanen kommer successivt att skärpa sina krav för att följa utvecklingen och fortsätta driva på för hållbara investeringar. Vi ser därför detta som början på ett utvecklingsarbete, säger vår förvaltare Stephanie Gabrielsson.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.