Gå till innehåll

Sverige förlorar 62 miljarder på sjukskrivningar

62 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar förra året enligt en ny rapport från Skandia. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror numera på psykisk ohälsa. Med mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle medel motsvarande löner till 25 000 sjuksköterskor kunna sparas.

Läs hela rapporten 

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt vår nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 62 miljarder kronor 2017. Kostnaden är 10 miljarder mer än den för Sveriges försvar och krisberedskap.

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande både ekonomiskt och mänskligt. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger vår hälsostrateg Kristina Hagström.

Kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

I takt med att den psykiska ohälsan har ökat har sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa också stigit markant i Sverige, från 28 procent 2010 till 45 procent 2017. Den största ökningen har skett i Dalarnas län där psykisk ohälsa har gått från att vara diagnosen bakom 27 procent av alla sjukskrivningar första kvartalet 2010 till 51 procent samma kvartal 2017.

Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa var 28,1 miljarder kronor för hela landet 2017. Om de minskade med bara en tredjedel skulle samhället kunna spara nära 10 miljarder kronor per år. Det motsvarar löner till 25 000 sjuksköterskor.

– I dag lägger samhället de största insatserna när sjukdom väl är ett faktum, med större kostnader och mer lidande som följd. Nu är det hög tid att politikerna växlar upp det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Tillgängligheten till samtalsterapi måste kraftigt förbättras och det behövs fler hälso- och rehabvägledare som kan se till att individer inte hamnar mellan stolarna, fortsätter Kristina Hagström.

Källa: Försäkringskassan och Skandias beräkningar

Topp 5 län som förlorar mest på sjukskrivningar

Län

Förlorat ekonomiskt värde

Samhällsvinst vid 1/3 färre sjukår

1. Stockholms län

14,08 miljarder kr

4,7  miljarder kr

2. Västra Götalands län

12,187 miljarder kr

4 miljarder kr

3. Skåne län

6,852 miljarder kr

2,3 miljarder kr

4. Uppsala län

2,266 miljarder kr

755,5 miljoner kr

5. Jönköpings län

2,249 miljarder kr

750 miljoner kr

Topp 5 län där psykisk ohälsa har ökat mest

Län

2010

2017

Förändring

1. Dalarnas län 

27%

51%

23%

2. Kalmar län

25%

47%

22%

3. Värmlands län

26%

48%

22%

4. Gävleborgs län

24%

44%

20%

5. Gotlands län

22%

42%

20%