Gå till innehåll

Långsiktighet viktigare än någonsin

Sedan botten för snart nio år sedan har ett globalt aktieindex stigit omkring 230 procent, och sannolikt ligger majoriteten av uppgången vid det här laget bakom oss. I takt med att konjunkturcykeln mognar, stimulanserna trappas ner och volatiliteten på aktiemarknaden återvänder blir det allt viktigare att fokusera på risken i portföljen, snarare än att försöka maximera den återstående avkastningen.

Under 2018 är vårt huvudscenario att konjunkturen klarar av att ta över som drivmotor i takt med att de penningpolitiska stimulanserna trappas ner. Fortsatt högkonjunktur och stigande bolagsvinster innebär att det finns förutsättningar för aktier att ge en positiv avkastning även 2018 trots stigande volatilitet, men konjunkturcykeln är mognare och värderingarna högre än för ett år sedan vilket begränsar uppsidan. Stigande räntor har redan fått kursrörelserna att öka på börsen efter att ha varit historiskt små under stora delar av hösten. Förr eller senare kommer stigande räntor att bli alltmer utmanande för på börsen, framför allt i USA där värderingarna är som allra högst och centralbanken dessutom ligger längst fram i räntehöjningscykeln.

Det senaste året har styrkan i börsuppgången fortsatt att överraska. Det som såg ansträngt ut tidigare, ser därför ännu mer ansträngt ut idag. Det gör att avkastningspotentialen framöver inte är vad den var för några år sedan, och efter en uppgång på omkring 230 procent sedan 2009 får vi anta att vi är närmare toppen än botten. Vi anser i det här läget att fokus ska ligga på balansen i portföljen, snarare än på att skapa maximal avkastning. Det handlar både om att inte sätta sig i ett läge där värdeminskningen blir oacceptabelt stor om börsen vänder ner, men också om att ha torrt krut i bössan om det uppstår ett köpläge till följd av en rekyl eller större börsnedgång. Efter den senaste tidens ökade kursrörelser anser vi inte att det är rätt tillfälle att öka risknivån i portföljen, snarare att minska den.

Förutom att fokusera på den långsiktiga balansen mellan aktier och obligationer i portföljen, finns också några andra sätt att öka chansen att få en god avkastning över tid. Det handlar om att vara långsiktig, att spara regelbundet och att satsa på de marknader där avkastningspotentialen är som högst.

Hur länge är långsiktigt?

Med en lång placeringshorisont finns en mycket god chans att få positiv avkastning på en global aktieportfölj. Men ju längre vi kommit i en konjunkturcykel, desto längre behöver investeringshorisonten troligtvis vara. I det här läget, när konjunkturcykeln är inne på sitt nionde år, börsen stigit i snart nio år och aktievärderingarna är höga, är vår bedömning att investeringshorisonten idag bör vara längre än den vi vanligtvis rekommenderar. Den som behöver pengarna ”redan” om fem år, bör ha en lägre exponering mot börsen är vanligt. För att motivera en väldigt hög aktieandel är det snarare klokt att ha en investeringshorisont på uppåt 10 år för att öka chansen att få en god avkastning.

För den som sparar mycket långsiktigt, exempelvis till pensionen, är ett 10-årsperspektiv inget problem. Den som har en kortare sparhorisont med siktet inställt på att använda pengarna inom en överskådlig framtid, bör överväga att sänka risken i portföljen genom att ta hem en del av de senaste årens vinster och parkera pengarna där värdet bevaras, till exempel på ett sparkonto eller i räntefonder.

Få tryggt och långsiktigt sparande

Trägen vinner – regelbundet sparande lönar sig

Ett annat sätt att sänka risken i det långsiktiga sparandet är att spara regelbundet, exempelvis genom ett månads- eller kvartalssparande. Ibland handlar det om att fortsätta spara trots att börsen stigit under lång tid och värderingarna är högre än historiskt. Det brukar vara relativt enkelt att hitta motivation att fortsätta spara när börsen stiger. Desto svårare är det att fortsätta när börsen faller och pengarna tappar i värde.

 I ett läge när investerare bokstavligt talat flyr från aktier och risktillgångar, är det oftast lättare att följa flocken och sälja eller avbryta sparandet, än att ihärdigt fortsätta att sätta undan pengar i fonder. Att avbryta sparandet är dock fel strategi. Vi vet med säkerhet att alla börsnedgångar har ett slut (precis som alla börsuppgångar), så hur brant det än faller gäller det att fokusera på det positiva – att man hela tiden köper på en lägre nivå och att det kommer att löna sig den dag det vänder upp igen. För det gör det förr eller senare. Att göra det motsatta, dvs. att bara våga köpa när det är på väg upp och sluta spara så fort det går ner, är en mindre lönsam strategi eftersom man då riskerar att bara spara när en stor del av uppgången redan har skett.

Så får du ett regelbundet sparande snabbt och enkelt

Lägg krutet där potentialen är störst

Att det är viktigt att fortsätta med ett regelbundet sparande även i sämre börstider ska inte förväxlas med att aldrig förändra sammansättningen i portföljen. I det riktigt långsiktiga sparandet kan aktieandelen mycket väl vara 80-100 procent, men i sparande som är tänkt att kunna användas vid behov kan balansen mellan aktier och räntebärande tillgångar behöva återställas efter större upp- eller nedgångar.

Olika aktiemarknader har dessutom varierande avkastningspotential beroende på var vi befinner oss i konjunkturcykeln och hur värderingarna på börsen ser ut, men även politiska förutsättningar och reformer kan spela roll. Därför är det bra att med jämna mellanrum se över vilka regioner som väger tyngst i sparandet, och var nya pengar placeras. På nästa sida hittar du Skandias Värdemätare som guidar till de regioner där vi tror att det finns högst potential att få en god långsiktig avkastning.

Medan aktiedelen av portföljen handlar om risk och möjlig avkastning, är räntedelen av portföljen mindre spännande till följd av de globalt nedpressade räntorna. Idag handlar räntesparande främst om att bevara värde på kapital i händelse av en börsnedgång. Hur man bäst gör det i en värld med låga räntor kan du läsa om på sidan 26. 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.