Gå till innehåll

Ny sparform ska ge fler 80 procent i pension

Fler ska få 80 procent av lönen i pension. Det är målet med ett nytt politiskt förslag från Skandia – Allemanspension – som ska underlätta för eget pensionssparande. – Det behövs en ny smart sparform som gynnar både pensionsspararna och samhället, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Idag är det för svårt att spara till sin pension i Sverige. Enligt en ny undersökning Skandia låtit Novus göra uppger fler än 7 av 10 svenskar att politikerna borde uppmuntra pensionssparande genom lägre skatt eller andra fördelar. 

I politikernas renovering av pensionssystemet har det egna sparandet helt tappats bort, menar Mattias Munter. Det är hög tid att stärka fokus på det långsiktiga sparandet.

– Vi måste vända en illavarslande trend och gå från att subventionera sms-lån och kortsiktiga krediter till att gynna långsiktigt sparande, säger han.

– Vi har tagit fram ett färdigt förslag som Magdalena Andersson eller vår nästa finansminister kan genomföra. För att fler ska få mer att leva på i framtiden är det hög tid att det blir lättare att spara till sin pension i Sverige.

Ny smart sparform

En klar majoritet, eller nära 6 av 10 av de tillfrågade i Novus-undersökningen, anser att skattehöjningar på sparande i Investeringssparkonton är fel väg att gå. Fler än hälften svarar samtidigt att de skulle utöka sitt pensionssparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt.

– Allemanspension är ett förslag med tydlig win-win karaktär som vi hoppas politiker oavsett partifärg ska lockas av, säger Mattias Munter.

– Svenskarna vill ha en bra pension och vill inte förändra sin livssituation drastiskt när det är dags för pensionering. Det innebär att många behöver ett eget pensionssparande. Men eftersom det saknas skattemässiga incitament för ett eget pensionssparande är det alltför få som sparar tillräckligt.

Fakta om förslaget

  • Allemanspension är ett brett folksparande med tydligt pensionssyfte – ett förslag som på sikt gynnar både individerna och samhället. 

  • Kapitalet beskattas på samma sätt som tjänstepensioner och pensionsförsäkringar. Skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle för 2018 bli 0,08 procent vilket motsvarar en sjättedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK, 0,45 procent.
  • Spararna får tillgång till en skattemässigt gynnad sparform, under förutsättning att det är ett långsiktigt sparande som öronmärks för pensionssparande och inte kan tas ut i förtid.

Läs vårt politiska förslag

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.