Gå till innehåll

Ny sparform ska ge fler 80 procent i pension

Fler ska få 80 procent av lönen i pension. Det är målet med ett nytt politiskt förslag från Skandia – Allemanspension – som ska underlätta för eget pensionssparande. – Det behövs en ny smart sparform som gynnar både pensionsspararna och samhället, säger vår pensionsekonom Mattias Munter.

Idag är det för svårt att spara till sin pension i Sverige. Enligt en ny undersökning Skandia låtit Novus göra uppger fler än 7 av 10 svenskar att politikerna borde uppmuntra pensionssparande genom lägre skatt eller andra fördelar. 

I politikernas renovering av pensionssystemet har det egna sparandet helt tappats bort, menar Mattias Munter. Det är hög tid att stärka fokus på det långsiktiga sparandet.

– Vi måste vända en illavarslande trend och gå från att subventionera sms-lån och kortsiktiga krediter till att gynna långsiktigt sparande, säger han.

– Vi har tagit fram ett färdigt förslag som Magdalena Andersson eller vår nästa finansminister kan genomföra. För att fler ska få mer att leva på i framtiden är det hög tid att det blir lättare att spara till sin pension i Sverige.

Ny smart sparform

En klar majoritet, eller nära 6 av 10 av de tillfrågade i Novus-undersökningen, anser att skattehöjningar på sparande i Investeringssparkonton är fel väg att gå. Fler än hälften svarar samtidigt att de skulle utöka sitt pensionssparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt.

– Allemanspension är ett förslag med tydlig win-win karaktär som vi hoppas politiker oavsett partifärg ska lockas av, säger Mattias Munter.

– Svenskarna vill ha en bra pension och vill inte förändra sin livssituation drastiskt när det är dags för pensionering. Det innebär att många behöver ett eget pensionssparande. Men eftersom det saknas skattemässiga incitament för ett eget pensionssparande är det alltför få som sparar tillräckligt.

Fakta om förslaget

 • Allemanspension är ett brett folksparande med tydligt pensionssyfte – ett förslag som på sikt gynnar både individerna och samhället. 

 • Kapitalet beskattas på samma sätt som tjänstepensioner och pensionsförsäkringar. Skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle för 2018 bli 0,08 procent vilket motsvarar en sjättedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK, 0,45 procent.
 • Spararna får tillgång till en skattemässigt gynnad sparform, under förutsättning att det är ett långsiktigt sparande som öronmärks för pensionssparande och inte kan tas ut i förtid.

Läs vårt politiska förslag

Räkna ut själv

Få en uppskattning av hur mycket du behöver månadsspara privat för att få den pension du önskar, baserat på din ålder och inkomst.

Jag är född och har en månadsinkomst på kr före skatt.

Det är bra att du funderar på ditt sparande, men du behöver inte börja spara just till pensionen än – kanske vill du spara till en bostad, resor eller liknande? Här får du koll! 

Det är helt rätt att se över pensionen, men det är bättre att optimera det du redan har än att fundera på om ditt månadssparande ligger på rätt nivå. Vi guidar dig genom pensionsålder, utbetalningstid och efterlevandeskydd för att du ska få en så bra pension som möjligt.

Så mycket behöver du spara
Jag vill gå i pension när jag är
65
år gammal...
...och jag vill ha
 
kr/mån att leva för.
Då behöver jag spara
 
kr i månaden.

Önskad pension

Vi har räknat med 80 % av lönen (före skatt) som önskad pension, men är medvetna om att alla har olika förutsättningar. Du kan alltid testa att fylla i ett eget belopp.

Så mycket behöver du spara

Beräkningen baseras på hur mycket en person i din ålder och med din månadsinkomst beräknas få i pension, vilket i sin tur bygger på:

 • angivet födelseår och önskad pensionsålder
 • den angivna månadslönen (före skatt), utan löneökning utöver den som följer inflationen
 • att du har en kollektivavtalad tjänstepension (ITP) och tar ut pensionen så länge du lever (sk livslångt uttag)
 • att du började arbeta vid 25 års ålder
 • att du har allmän pension
 • att du får en genomsnittlig avkastning på alla delar i pensionen med 2,1 % där det är möjligt att göra ett antagande (utöver inflation och andra påverkande faktorer); 2,1 % följer svensk prognosstandard och är samma avkastning som antas på Minpension.se

Vi har räknat med att du väljer en kapitalförsäkring för det som du ytterligare behöver spara för att nå önskad pension (det finns givetvis andra sätt att spara – läs mer i nästa steg) samt

 • att du sparar i kapitalförsäkringen fram till önskad pensionsålder
 • att du sedan väljer att ta ut pengarna under 20 år
 • att kapitalförsäkringen är utan avgift  
 • att avkastningsskatt betalas under hela försäkringstiden

Beloppen är avrundade till närmaste hundratal, lägsta belopp som visas är 100 kr.

Beräkningen ska ses som en ungefärlig uppskattning och är ingen garanti för just din pension. Du kan gå in på minpension.se för att få en individuell prognos, eller kontakta oss så hjälper vi dig med ditt sparande. 

Det här är inte en prognos för din individuella pension. Resultatet i beräkningen bygger på grova uppskattningar och antaganden, t.ex. har vi räknat med en person som har allmän pension och tjänstepensionsavtalet ITP (läs mer under Så har vi räknat). För en individuell prognos för hur mycket du beräknas få i pension rekommenderar vi att du loggar in på minpension.se.

Nästa steg: hitta din sparform

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.