Gå till innehåll

Skattegynnat pensionssparande högst upp på svenskarnas önskelista

Svenska folket prioriterar i första hand ett skattegynnat eget pensionssparande. Detta när de får svara på frågan om vilken pensionsfråga som är den viktigaste för politikerna att ta itu med framöver, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av pensionsbolaget Skandia. Tre av fyra svenskar skulle dessutom troligen använda en subventionerad sparform för pensionssparande.

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia

Fram till för några år sedan fanns det en möjlighet att göra skatteavdrag för eget pensionssparande i Sverige och omkring två miljoner svenskar använde sig av avdraget. Majoriteten var kvinnor. Från politiskt håll togs möjligheten bort och svenskarna hänvisades i första hand till den nya sparformen investeringssparkonto, ISK. Den nuvarande Regeringen har sedan höjt skatten på ISK, vid två tillfällen. Detta har sammantaget lett till att Sverige tillsammans med Argentina har sämst förutsättningar i världen för eget pensionssparande.

Den nya undersökningen Skandia låtit Novus göra visar att svenskarna nu sätter ett skattesubventionerat sparande (31 procent) allra högst upp på önskelistan om pensionsreformer. Ett skattegynnat sparande hamnar före både höjda allmänna pensioner (21 procent) och obligatoriska tjänstepensioner (16 procent). Endast 7 procent av de tillfrågade tycker att politikerna ska prioritera höjda pensionsåldrar.

Ny smart sparform

– I Pensionsgruppens översyn av pensionssystemet har det egna sparandet helt tappats bort. Det är och kommer bli en ännu viktigare byggsten för att trygga morgondagens pensioner samt skapa flexibilitet och frihet för många människor. Det är hög tid att Ardalan Shekarabi (S) och Pensionsgruppen nu går vidare och tillsätter en utredning för en ny sparform, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. 

Siffror från undersökningsföretaget Novus visar även att intresset skulle vara stort om en ny sparform för pensioner kommer på plats. Tre av fyra svenskar (75 procent) skulle mycket eller ganska troligt använda sig av en subventionerad sparform för pensionssparande.

– Det finns ett starkt tryck när det kommer till pensionssparande, och vi vet att många använde sig av den avdragsrätten när den fanns. Att det i Sverige idag råder full avdragsrätt på sms-lån samtidigt som det inte finns några morötter för pensionssparande sänder helt fel signaler, säger Mattias Munter. 

 

 

Sedan tidigare har Skandia presenterat ett förslag till en ny sparform, Allemanspension.

Fakta om förslaget

  • Allemanspension är ett brett folksparande med tydligt pensionssyfte – ett förslag som på sikt gynnar både individerna och samhället. 

  • Kapitalet beskattas på samma sätt som tjänstepensioner och pensionsförsäkringar. Skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle för 2020 bli 0,08 procent vilket motsvarar en femtedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK, 0375 procent.

  • Spararna får tillgång till en skattemässigt gynnad sparform, under förutsättning att det är ett långsiktigt sparande som öronmärks för pensionssparande och inte kan tas ut i förtid.

Läs vårt politiska förslag

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.