Gå till innehåll

Ökad transparens med ny svensk lag

1 oktober börjar lagen om försäkringsdistribution tillämpas. Syftet är att det ska bli enklare att förstå vilka produkter som passar dig och vad de kostar.

 I Sverige har vi redan ett starkt kundskydd inom bank och försäkring genom befintliga regelverk. Nu blir skyddet ännu starkare.

Det handlar i praktiken om en utökad styrning för hur finansmarknadens aktörer ska ge sina kunder tydlig och transparent information samt rådgivning om erbjudanden och produkter.

-  Vi tycker att det är bra med stärkt kundskydd. Exempelvis innebär det att den information som du får före och efter ett köp kommer att vara mer strukturerad och omfattande, säger Fredrik Törnblom, Skandias Affärschef.

- Du som kund kommer få ännu mer detaljerad redovisning av vilka kostnader och avgifter som tas ut för produkter och tjänster. Förändringarna kommer du att kunna se från och med nästa års årsbesked.

- Oavsett om du köper en produkt digitalt eller via en rådgivare, kommer vi genom frågor bedöma att produkten verkligen passar dina behov. Det här sker redan i dag, men kraven på vår dokumentation ökar.

- Förändringen syftar till att öka transparensen ytterligare och det tror jag kommer leda till ännu fler nöjda kunder, säger Fredrik Törnblom.