Gå till innehåll

Turbulenta tider för teknikbolag

Både amerikanska och asiatiska teknikaktier var glödheta på börsen under fjolåret, men 2018 har inte börjat lika muntert. I kölvattnet av det amerikanska presidentvalet har en stor skandal rullats ut kring Facebook och användarnas integritet, och i EU hotar beskattning av de lönsamma teknikjättarna.

Facebook i blåsväder

Den största händelsen i tekniksektorn sedan årsskiftet är den skandal som utspelar sig kring Facebook och det brittiska analysföretaget Cambridge Analytica. Bolaget har kommit över användardata från 50 miljoner Facebookanvändare utan deras vetskap och samtycke, och uppgifterna användes i Donald Trumps presidentvalskampanj för att rikta skräddarsydd reklam och propaganda mot stora grupper av 
potentiella väljare.

Händelsen sätter fokus på användarnas integritet och hur de uppgifter vi – ofta lättvindigt – ger ifrån oss kan missbrukas om de hamnar i orätta händer. Facebook är störst bland de sociala nätverken med över 2 miljarder aktiva användare, vilket det gör att virala nyheter (må de vara sanna eller falska) kan få en oerhörd spridning. Att det finns en enorm potential att påverka stora grupper av människor för den som vill sprida information eller som kommer över användaruppgifter, lockar förstås både aktörer med goda och mindre goda avsikter. Kanske har vi alla varit naiva när det gäller hur lätt vi lämnar ifrån oss uppgifter om var vi bor, var vi reser och rör oss, vilka vi umgås med, vilken musik vi lyssnar på och vilken typ av företag
och artiklar vi ”gillar”.

Facebook producerar inget eget innehåll utan lever på att användarna regelbundet besöker nätverket för att ta del av och dela information. Intäkterna kommer från annonser som riktas till specifika målgrupper med information och reklam. Marknaden är av goda skäl oroad över vilken effekt skandalen kommer att få på användarna och i slutändan annonsintäkterna, och aktien har tappat cirka 20 procent av sitt värde sedan toppen. Facebook är dock ett oerhört effektivt annons-
nätverk och när den värsta stormen blåst över är det mycket möjligt att både användare och annonsörer fortsätter agera ungefär som förut. Förhoppningsvis gör dock inte Facebook det, utan hittar bättre sätt att skydda användarnas integritet.

EU förbereder beskattning av teknikjättar

En annan nyhet på teknikbolagsfronten kommer från EU, där det snickras på ett förslag om att beskatta omsättningen hos lönsamma teknikjättar som Google (Alphabet), Amazon och Facebook, vars skatterättsliga hemvist ofta är länder med mycket låg bolagsskatt. Detta beräknas dra in omkring 50 miljarder
kronor till EU per år. Förslaget är i skrivande stund
inte godkänt och lågskatteländer som Irland och Luxemburg är emot det, men även länder som Sverige har invändningar i form av att regleringar bör ske på global och inte lokal nivå. Om förslaget träder i kraft kommer det att påverka bolagens marginaler.

Spotify och Dropbox noteras på New York-börsen

Gemensamt för majoriteten av de stora amerikanska och kinesiska teknikbolag som rusade på börsen under förra året är att de tjänar pengar. En genomgång av fjolårets rapportsäsonger visar att teknikbolagen hade högst vinsttillväxt av alla sektorer. I dagarna sker två stora börsnoteringar i New York i form av Dropbox och svenska Spotify. Dropbox har redan börjat handlas efter en emission i slutet av mars som övertecknades 25 gånger. Företaget har aldrig tjänat en enda krona, men steg 39 procent under första handelsdagen vilket värderade bolaget till 13 miljarder dollar.

Även Spotifys börsnotering var lyckad. Musikjättens aktie stängde över referenskursen på första handelsdagen. Inte heller Spotify har lyckats visa svarta siffror något år sedan start och 2017 uppgick förlusten till 3,8 miljarder kronor. Inför börsnoteringen har privata transaktioner gjorts som värderar bolaget till mellan 132 och 194 miljarder kronor, men vilket värde marknaden sätter på bolaget när det börjar handlas vet vi ännu inte. Den som planerar att köpa aktier tror jag gör klokt i att både ägna en tanke åt den möjliga uppsidan, men också åt risken det innebär att äga aktier i ett bolag som gör stora förluster – speciellt om vi så småningom hamnar i ett läge där börsen vänder ner och riskaptiten minskar.

Teknik är en framtidsbransch som är här för att stanna, och många av bolagen har goda möjligheter att växa och utvecklas vilket över tid bör ge aktieägarna en god avkastning. Men kanske är fjolårets teknikhausse på väg att ersättas av en mer nykter syn på bolagens möjligheter och utmaningar. Det är i så fall i grunden bra.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.