Gå till innehåll

"Tänk långsiktigt – men var beredd på att det kan skaka igen"

Det må ha varit brittsommar i oktober, men på världens aktiemarknader har höstrusket varit totalt. – Du som sparare behöver vara förberedd på att det kan skaka till igen, säger vår ekonom Johan Lundqvist och talar om vikten av att tänka långsiktigt

Förnyad press på börsen i oktober – läs hela vårt Marknadsbrev  

I förra månadens nummer av Placeringsutsikter beskrev vi en ökad, underliggande nervositet bland investerare. Under oktober var denna högst påtaglig med breda nedgångar på världens börser. 

I centrum för oron står stigande amerikansk ränta, men även avmattning i konjunkturen och bolagsvinster som ser ut att ha nått sin topp påverkar.

Spara trygg och enkelt

Svårt tajma rätt

Sedan börserna vände upp efter finanskrisen har det nu gått 9,5 år och det är  mycket svårt att avgöra vad som är en tillfällig sättning och vad som är början på en större nedgång.

Det är därför vi trycker på vikten av långsiktighet och avråder från förhastade köp- och säljbeslut.

– Däremot anser vi att sparare behöver acceptera förhöjd osäkerhet och vara förberedda på att det kan skaka till igen. För de utmaningar som ligger bakom oron finns kvar, säger Johan Lundqvist.

Sprida risken

En bra sparportfölj bör vara balanserad med god riskspridning av tillgångsslag och regioner. Hur stor del som ska stå på börsen respektive sparkontot beror på när pengarna behövs och hur stor risk man är villig att ta i sitt sparande.

– Om man inte räds ett scenario där portföljen tappar stort i värde och flera års avkastning raderas – till exempel för att kapitalet inte ska användas på många år – gör man förmodligen bäst i att behålla sina aktieinvesteringar, säger Johan Lundqvist.

Men om du sparar på något kortare sikt, exempelvis till en insats till en bostad, kan man efter en lång period av börsuppgång överväga att minska på risken, tycker Johan Lundqvist.

Om du funderar över vad börsens nästa steg kan tänkas bli, börja med att ställa dig frågan: Hur mycket av gångna års avkastning är jag beredd att riskera för att ha möjlighet till fortsatt avkastning?

– Det är en av få frågor som vi faktiskt kan veta svaret på. Den frågan är kanske viktigare nu än någonsin, säger Johan Lundqvist.

Spara långsiktigt – tryggt och enkelt

Tänk på

Tänk på att en placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder alltid är förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen  på denna sida inte ska betraktas som finansiell rådgivning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Se fler nyheter