Gå till innehåll

Fortsatt hög avkastning i svenska aktiefonder

När flera av världens börser darrar går Stockholmsbörsen starkt. Kronans försvagning fortsätter att bidra till att ge bra avkastning för spararna.– Småbolagsaktier har dessutom gett en ännu bättre avkastning de senaste åren jämfört med Stockholmsbörsen, säger Jimmy Bengtsson, ansvarig för Skandias fond Skandia Småbolag Sverige.

Utvecklingen på världens börser har de senaste åren gått åt olika håll, men det finns en tydlig vinnare: svenska sparare som fått hög avkastning delvis tack vare att den svenska kronan försvagats kraftigt. Under de senaste fem åren har svenska kronan tappat omkring 30 procent av sitt värde mot amerikanska dollarn och 20 procent mot euron.

Läs senaste numret av Placeringsutsikter

Stigande vinster

Faktum är att den svenska kronan befinner sig på historiskt svaga nivåer. Samtidigt har Stockholmsbörsens breda index gått upp omkring tio procent hittills i år, vilket är bättre än de europeiska börserna, delvis tack vare den ihållande försvagningen av kronan. Svenska företag som exporterar blir med den svaga valutan mer konkurrenskraftiga, vilket leder till stigande vinster som återinvesteras eller delas ut.

– Dock inser vi när en ny smartphone lanseras eller något annat ska inhandlas som tillverkas i andra länder att allt har blivit dyrare på grund av den svaga kronan. Detsamma gäller när vi åker utomlands på semester och vi upplever att allt är dyrt, säger Jimmy Bengtsson, ansvarig för Skandias fond Skandia Småbolag Sverige.

Sverige, en fantastisk aktiemarknad

Sverige kan vara en bra marknad att investera i och under de senaste 50 åren har Sverige varit den bästa aktiemarknaden då den har gtt högst avkastning. Även i framtiden har den svenska börsen potential att vara i topp över längre perioder, konstaterar Jimmy Bengtsson.

– En förklaring är att många svenska företag redan från början tänker på att de ska verka på en global marknad eftersom den svenska marknaden är av begränsad storlek.

Sverige lyfts fram i senaste numret av Skandia Placeringsutsikter som en av de marknader som har högst långsiktig potential.

Små företag vinnare

Småbolagsaktier har gett en bättre avkastning än de stora företagens aktier under de senaste tio åren. En förklaring är att små företag börjar sin tillväxtresa från en lägre bas vilket gör att de kan växa både snabbare och under en längre period framöver, förklarar Jimmy Bengtsson.

– Samma förutsättningar gäller även framåt. Vi anser att vi, med vår investeringsfilosofi, kommer att hitta dessa aktier även framåt, vilket då kan komma att gynna spararna.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter