Gå till innehåll

Eskalerande handelskonflikt – en stor risk för sommarbörsen

Tonläget mellan USA och omvärlden i handelsfrågan har trissats upp ytterligare. Även om de hittills beslutade åtgärderna har förhållandevis liten inverkan, så är hoten desto mer oroande. Den eskalerande handelskonflikten är en betydande risk för börsen och skapar förhöjd nervositet inför sommaren.

Tonläget höjs

I förra veckan steg temperaturen i den pågående handelskonflikten. Bakgrunden var president Donald Trumps hot om att införa nya tullar mot Kina och EU som svar på de motåtgärder som ekonomierna har presenterat mot redan genomförda amerikanska tullar.

I början av veckan hotade presidenten att införa tullar om 10 procent på kinesiska varor för 200 miljarder dollar om Kina svarade på redan genomförda amerikanska tullar. Som om inte det var nog meddelade Trump-administrationen att varor för ytterligare 200 miljarder dollar kan bli tullbelagda om Kina kommer med fler motåtgärder.

Om Donald Trump skulle göra allvar av utspelet handlar det därmed om tullar på varor totalt motsvarande 450 miljarder dollar. Det ska jämföras med USA:s totala varuimport från Kina som landade på strax över 500 miljarder dollar förra året. Annorlunda uttryckt handlar det nu om hot på tullar på ca 90 procent av Kinas export till USA. 

Konflikten tog ny fart på midsommarafton när presidenten återigen gick till attack mot EU med hot om att lägga på tullar om 20 procent på europeiska bilar. Sådana åtgärder skulle försätta EU i en besvärlig sits – inte bara ekonomiskt utan även politiskt.

Plötsligt gick handelskonflikten därmed från att omfatta en förhållandevis begränsad del av den internationella handeln till något betydligt större. Och allvarligare. Dessutom är det ju inte bara gentemot Kina som hoten riktas – även mot EU och USA:s grannländer har tonläget som bekant skruvats upp.

Chicken race med oklar utgång

Ett handelskrig har få vinnare men många förlorare. Ett rimligt antagande är därför att ingen part vill se ett fullskaligt handelskrig eftersom alla parter kommer förlora på det. Donald Trump har visserligen antytt att handelskrig kan vara bra och dessutom lätta att vinna. Men om motåtgärder riktas mot delstater där hans väljarstöd är stort samtidigt som ekonomin försvagas och börsen sjunker, kommer presidentens bedömning förmodligen att ändras.

Så även om retoriken är hård, får vi anta att det i bakgrunden finns en önskan om att konflikten inte skenar iväg allt för långt. Problemet är bara att den ena sidan inte vet hur långt den andra sidan är beredd att gå. Och för att situationen ska lugna ned sig måste någon part ta ett steg tillbaka. Men det har vi inte sett. Tvärtom har varken Kina eller EU låtit sig skrämmas av Trumps hot. Istället har konflikten följt ett tydligt mönster: USA hotar eller inför importtullar varpå det andra landet meddelar att de kommer svara på USA:s offensiv. USA kommer då med nya hot, varpå det andra landet återigen meddelar att de kommer besvara offensiven. Läget börjar allt mer likna ett chicken race. Och om ingen sida backar undan, riskerar konflikten att eskalera ytterligare och resultera i ett läge med omfattande tullar som dämpar den internationella handeln och försvagar den globala konjunkturen.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Effekterna börjar märkas

Exakt hur stor den ekonomiska påverkan skulle bli om hoten verkställs är svårt att uppskatta. För det handlar inte bara om de direkta effekterna på BNP-tillväxten från minskad handel. De indirekta effekterna från ökad osäkerhet kommer också att påverka. Till exempel kan företag börja skjuta investeringar och anställningar på framtiden. I förra veckan varnade tyska Daimler, som tillverkar Mercedesbilar, för att årets vinst kommer bli lägre än fjolårets till följd av just handelskonflikten. Många av de Mercedesbilar som säljs i Kina är byggda i USA och kommer därmed tullbeläggas.

Även tidpunkten spelar roll. Under våren har allt fler ekonomiska indikatorer signalerat att den globala konjunkturen har nått sin topp. Störst har avmattningen varit i euroområdet, där också den politiska oron har ökat. På senare tid har även den kinesiska statistiken börjat vackla. Samtidigt börjar allt fler tillväxtländer känna av den starkare dollarn och de högre amerikanska räntorna. Flertalet tillväxtländer har redan börjat strama åt penningpolitiken genom att höja sina räntor för att stötta de inhemska valutorna. Dessutom stiger råvarupriser, vilket ökar kostnadstrycket för många företag. Det sista som behövs i den här miljön är ökad osäkerhet som en eskalerande handelskonflikt medför.

När tar börsens tålamod slut?

Hittills har de finansiella marknaderna visat på hyggligt tålamod. Enskilda dagar har nedgångarna visserligen varit betydande. Omedelbart efter Trumps hot föll till exempel Shanghaibörsen över 3 procent. Men i genomsnitt håller sig de större globala börsindexen en bit ovanför lägstanivåerna från tidigare i år. Samtidigt är det symptomatiskt att börserna inte orkar upp till toppen från i januari utan istället rör sig i sidled när utmaningarna hopar sig. Och om konflikten eskalerar ytterligare kommer börsens tålamod att ta slut. Handelskonflikten blir därför en nyckelrisk för börsen under sommaren och än syns inga tecken på lösning. 

Andra läser om

Se fler nyheter

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.