Gå till innehåll

Spotify skapar tillväxt för Sverige – och Skandias kunder

Spotify är en svensk framgångssaga och den största börsnoteringen sedan Telia år 2000. Vad många inte vet är att det även kan innebära ett rejält tillskott i kassan för svenska pensionssparare. Musikjätten är en av de bästa investeringarna någonsin i Skandias portfölj för onoterade företag över nästan 30 år.

Skandia har de senaste tio åren byggt upp ett av Sveriges största innehav i teknik- och bioteknikbolag. När många andra stora institutionella investerare i början av 2000-talet flydde från den då sargade internetsektorn stannade Skandia kvar.

Sedan 2007 har Skandia investerat över 40 miljarder kronor i onoterade företag och byggt upp stora innehav i den nya tidens tillväxtraketer, som exempelvis Spotify, iZettle och Klarna.

– Storleken på vår livportfölj gör att vi kan vara mycket långsiktiga i våra investeringar, säger Jonas Nyquist, chef för området Private Equity och Infrastruktur på Skandia.

– Vi började redan på 1980-talet investera i alternativa tillgångsslag och har skapat en mycket gynnsam position på marknaderna. Vi är ständigt ute och träffar förvaltare både i USA och Europa. Det, i kombination med Skandias starka varumärke och den avkastning vi har levererat, gör att vi har stora möjligheter att investera i nya attraktiva fonder. Det ena ger det andra. Och vinsterna hamnar i form av avkastning hos våra kunder, som i ett ömsesidigt bolag också är ägare.

Svensk framgångssaga

I början av april noteras Spotify på New York-börsen, NYSE. Det svenskgrundade företaget är med sina 140 miljoner användare i över 60 länder mer än dubbelt så stort som sin största konkurrent.

Potentiellt finns enligt Spotify tre miljarder användare världen över, på existerande och nya marknader. 
Skandia är delägare i Spotify via Creandums fond II och har funnits med bland investerarna ända sedan 2008. Då var det inte många som kunde ana att grundarna Martin Lorentzon och Daniel Eks skapelse tio år senare skulle värderas till över 200 miljarder kronor, enligt börsprospektet.

– Vi är såklart glada att Creandum 2008 tog risken och ledde den första institutionella finansieringen av Spotify. Bortom det finansiella värdet har Daniel och teamet åstadkommit något annat otroligt viktigt, nämligen visat att det går att från Sverige och Europa bygga bolag som blir värda 20 miljarder dollar och mer, säger Staffan Helgesson, General Partner på Creandum.

– De har lagt ribban på en helt ny nivå och detta kommer att inspirera andra entreprenörer över hela kontinenten, över hela världen faktiskt, fortsätter han.

”Betalat sig rejält”

Skandia har investerat totalt över 14 miljarder kronor i teknikrelaterade fonder. Av dessa finns omkring 2,5 miljarder kronor i nordiska fonder, bland annat Northzone och Creandum.

– Spotify är fantastisk investering i Creandums portfölj som har betalat sig rejält, men här återfinns även tidiga investeringar i många andra välkända marknadsledare med rötterna i Norden och Europa som t ex iZettle, Kry, Linas Matkasse och Vivino. Att ha Skandias varumärke med oss från första början har betytt mycket för hur Creandum har kunnat utvecklas. Deras långsiktiga arbete med onoterade aktier och starka rykte gör att de har tillgång till många av de bästa förvaltarna och därigenom de mest attraktiva privata bolagen inte minst i USA. Det gör Skandia unika i Europa, säger Staffan Helgesson.

Ungefär 10 procent av Skandias livportfölj på totalt ca 430 miljarder kronor är placerat i fonder för onoterade bolag, vilket är en betydligt större andel jämfört med de flesta andra svenska institutionerna.

– Det har betalat sig rejält i form av hög avkastning till pensionsspararna. Våra alternativa investeringar ökade ifjol med 12 procent. Våra investeringar sker via fonder och förvaltare. Ett exempel på en direktinvestering är vår investering på 300 miljoner kronor i Klarna, säger Jonas Nyquist.

Hög snittavkastning

Skandia är ett ömsesidigt bolag, det innebär bland annat att vi ägs av våra kunder som sparar i den kollektiva sparformen traditionell försäkring. Det är en bekväm sparform för den som inte själv vill bevaka och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden. Men det är också ett unikt sätt för privatpersoner att kunna investera indirekt i onoterade bolag som exempelvis Spotify.

I tider när räntan är nära noll och då börserna är högt värderade letar förvaltare efter alternativ till obligationer och aktier. På Skandia inleddes den processen på allvar redan för 10 år sedan i och med att Skandia då fattade ett strategiskt beslut att öka andelen onoterade innehav till 10 procent av balansräkningen under loppet av en femårsperiod.

– Snittavkastningen på Skandias investeringar i fonder för onoterade bolag som gjorts under de senaste 10 åren ligger på nästan 18 procent om året, vilket är över fyra procentenheter bättre per år än ett brett börsindex. Det motsvarar totalt åtta miljarder kronor mer än om pengarna hade varit investerade på börsen, säger Jonas Nyquist.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.