Gå till innehåll

Aktierna att ha koll på i rapportfloden

När den svenska rapportsäsongen för sista kvartalet 2017 nu startar har redan flera bolag i olika branscher gått ut och vinstvarnat. Dit hör Fingerprint, Kapp-Ahl, Skanska, NCC, Scandic Hotel, Billerud Korsnäs, NetEnt och Metso.

Men att vinstvarningarna duggar tätt just i fjärde kvartalet är faktiskt normalt eftersom det då är dags att stänga böckerna för helåret, och bolagen passar på att ta upp ”jämförelsestörande poster” som kostnader för omstruktureringar, nedskrivningar och andra engångskostnader. Förutsatt att inte bolagen har flaggat för kostnaderna i förväg är de väldigt svåra att förutse och prognostisera. Den här typen av kostnader betyder inte heller att det är dags att trycka på säljknappen. Värre är det om ett företag t ex flaggar för lägre försäljning framöver på grund av vikande efterfrågan.

Utdelningsrekord och höga förväntningar

Förväntningarna inför rapportsäsongen är högt ställda efter fjolårets kursuppgång. För börsen som helhet väntas resultatet ha ökat med cirka 9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. Tack vare de goda tiderna är det inför vårens utdelningar enligt en sammanställning gjord av Dagens Industri ”laddat för tidernas guldregn”. Prognoserna pekar på att det gamla utdelningsrekordet från 2007 med knapp marginal kommer att överträffas. Då ingick dock en rad extrautdelningar till följd av de goda tiderna medan det i år handlar främst om ordinarie utdelningar. Totalt väntas bolagen dela ut cirka 197 miljarder kronor, och de fem största bidragsgivarna är de fyra storbankerna samt H&M. 

Hälften av vinstökningen

När det gäller vinster är förväntningarna särskilt höga på verkstadsbolagen som väntas stå för ungefär hälften av den samlade vinstökningen under fjärde kvartalet. Redan fredag den 26 januari kommer Atlas Copco med sin rapport, som brukar ge en fingervisning om vad som komma skall eftersom bolaget har en global försäljning och tidigt brukar känna av förändringar i konjunktur och efterfrågan. Nästa vecka väntas andra tungviktare som Alfa Laval, Volvo och SKF. 

Spelbolagen vinnare

Sett till kursutvecklingen är det de snabbväxande spelbolagen som har mest att leva upp till – Leovegas, Kambi, Kindred och Evolution Gaming ligger alla i toppen sett till kursuppgång de senaste tre månaderna. Värderingarna ser dock olika ut – medan både Leovegas och Evolution Gaming handlas till P/E-tal över 30 för 2018, handlas Kindred på 19 gånger 2018 års vinst vilket bara är något dyrare än börsen i genomsnitt. 

Press på byggbolagen

Byggbolag och bostadsutvecklare är också högintressanta efter den senaste tidens nedgång på bostadsmarknaden. De fyra stora byggjättarna JM, NCC, Peab och Skanska har alla fallit med 10-15 procent de senaste månaderna. Aktierna är alltså pressade, men inte utan anledning eftersom både Skanska och NCC redan har vinstvarnat. Att höra vad bolagen säger om marginaler, byggstarter och antal osålda objekt blir minst sagt intressant. 

Detaljhandeln lider

Under hösten blev det tydligt hur snabbt konsumenterna nu skiftar från handel i butik till att shoppa över internet. Under Black Friday ökade internethandeln med 50 procent jämfört med förra året, och i december tog Postnord hand om över 160 000 paket – per dag. Omställningen har accelererat snabbare än någon räknat med och detaljhandelsaktier som H&M, Kappahl, MQ och Clas Ohlson är alla tyngda av oro för hur omställningen till digital handel kommer att påverka försäljning och marginaler framöver.

För den aktieintresserade finns med andra ord mycket spännande att se fram emot de kommande veckorna!

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.