Gå till innehåll

Uppehåll i pensionsinbetalningarna med anledning av covid-19

Du som arbetsgivare har i många fall möjlighet att göra ett premieuppehåll i pensionssparandet i Skandia om du har behov att dra ner på kostnaderna under en kortare period till följd av covid-19. Det innebär att du gör ett uppehåll i sparandet under en period men du betalar fortfarande premien för riskförsäkringarna (sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och efterlevandeskydd) som fortsätter att gälla. Se vad som gäller för ditt företag nedan.

Företag som inte omfattas av något kollektivavtal

För att göra uppehåll krävs det att du kommer överens med de försäkrade (de anställda) som därmed ger sitt godkännande till ändring av försäkringsavtalet. Det ska bekräftas genom att de försäkrades skriver under företagets begäran till Skandia.  

Uppehåll av sparpremien kan normalt göras i maximalt 6 månader med möjlighet att ansöka om förlängning, om det behövs med anledning av Covid-19. Vid ansökan om förlängning behöver ny blankett med underskrift av de försäkrade skickas in. Det är även möjligt att avbryta premieuppehållet i förtid om så önskas. Premieuppehållet kan tidigast börja gälla samma månad som företagets senaste obetalda faktura.

Om du vill ha mer information, kontakta ditt företags försäkringsrådgivare eller kundservice på 0771-55 55 06.

Om du vill ansöka om premieuppehåll gör du det enklast genom att fylla i blankett och skicka in den till följande adress:
 
Skandia
Dokumenthantering, R803
106 37 STockholm
 
 

Vid användande av ”Förteckning över anställda - LMP” behöver företaget beakta och hantera GDPR-risken bestående av att flera anställda skriver under på samma handling. För att helt undvika GDPR-risken rekommenderas blanketten ”Begäran om åtgärd”.

 

Företag som omfattas av kollektivavtal

Företag som omfattas av kollektivavtal och som vill göra ett premieuppehåll behöver ett godkännande från kollektivavtalsparterna för att få uppehållet beviljat. Av denna anledning behöver en individuell prövning ske i varje enskilt fall. 

Om du vill ha mer information, kontakta ditt företags försäkringsrådgivare eller kundservice på 0771-55 55 06.

Ägare av eget bolag (minst 1/3 av aktierna)

Som ägare av eget bolag kan du idag begära att få uppehåll i pensionssparandet och på grund av rådande situation kan kravet på kortaste premieinbetalningstid som är 1 år frångås i vissa fall. Det sker efter särskild prövning via avsteg.

Om ägarandelen avviker ifrån ordinarie regelverk så sker en individuell prövning i varje enskilt fall. 

Om du vill ha mer information, kontakta ditt företags försäkringsrådgivare eller kundservice på 0771-55 55 06.

Om du vill ansöka om premieuppehåll gör du det enklast genom att fylla i blankett och skicka in det till följande adress:

Skandia
Dokumenthantering, R803
106 37 Stockholm

Klicka här för att öppna blanketten

Övriga bolag eller vid direktpension

Vill du göra ett premieuppehåll och har ett avtal om direktpension krävs att du har kommit överens om detta med panthavaren som skriftligen ger sitt godkännande på din begäran till Skandia. Även i dessa fall görs en individuell prövning.

Om du vill ha mer information, kontakta ditt företags försäkringsrådgivare eller kundservice på 0771-55 55 06.