Gå till innehåll

Skandias stiftelser

Skandia har stiftelser som ger stöd till förebyggande verksamhet för barn och ungdomar och forskning inom specifika områden. För att söka stipendier krävs att verksamheten uppfyller vissa krav som följer stiftelsernas stadgar. 

Skandiastiftelsen & Amphionstiftelsen

Skandiastiftelsen & Amphionstiftelsen ger i första hand stöd till projekt och organisationer som når många personer med sin verksamhet. Stiftelsen vill med stipendierna nå ut till så många som möjligt.

Enligt våra stadgar ger vi stöd till religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga ändamål. Men inriktningen för ansökningar ska vara förebyggande verksamhet för barn och ungdomar.

En stor del av avkastningen från Skandiastiftelsen & Amphionstiftelsen går till Skandias stiftelse Idéer för livet. Det innebär att ansökan behöver uppfylla även Idéer för livets stadgar.

Ansökan görs via Idéer för livets ansökningsformulär (via knappen nedan). 

Till följande ändamål ges inte stipendier

Det kan vara bra att veta att stipendier inte lämnas till: enskilda individer, studier/volontärarbete, studieresor, hyra, lön, medicinska behandlingar eller elitsatsningar inom idrott.

Innan du ansöker

Skandia Livs 100-årsstiftelse

Skandia Livs 100-årsstiftelse ger stöd till forskning som rör livförsäkring inom områdena försäkrings­matematik, försäkringsjuridik eller försäkringsmedicin. Det finns även möjlighet att bidra till annan vetenskaplig forskning som kan vara av intresse för den rörelse som donatorn driver.

Skandias 100-årsstiftelse

Skandias 100-årsstiftelse ger stöd till forskning som rör brandskyddsteknisk forskning eller forskning som rör skade-, olycksfalls- och sjukförsäkring inom områdena försäkrings­matematik, försäkringsjuridik eller försäkringsmedicin. Det finns även möjlighet att bidra till annan vetenskaplig forskning som kan vara av intresse för den rörelse som donatorn driver.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska innehålla uppgift om

  • vad du vill forska inom
  • varför du vill göra det
  • vad du vill uppnå med forskningen
  • kontaktperson och kontaktuppgifter
  • vart du bedriver forskningen, t.ex. vilket universitet eller högskola

Ansökan kan skickas in löpande under året.

Ansök