Gå till innehåll

Skandias stiftelser

Vi har stiftelser som främst ger stöd till allmännyttig forskning inom specifika områden. För att söka medel och stipendier krävs att verksamheten uppfyller vissa krav som följer stiftelsernas stadgar.

Skandiastiftelsen & Amphionstiftelsen

Enligt stiftelsernas stadgar kan stöd lämnas till religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga ändamål. Stiftelsernas nuvarande inriktning innebär att stöd i första hand lämnas till allmännyttig forskning inom ekonomi, långsiktigt sparande, arbetslivsrelaterad hälsa och utvecklingen av en hållbar finansmarknad.

Ansökningshandlingar ska innehålla uppgift om:

  • Forskningsområdet eller inriktning på projektet
  • Beskrivning av det allmännyttiga ändamålet
  • Målsättningen med forskningen eller projektet
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Organisation och var forskningen/projektet bedrivs, t.ex. universitet eller högskola

Ansökan görs via e-post och kan skickas in löpande under året.

Till följande ändamål lämnas inte bidrag

Det kan vara bra att veta att bidrag aldrig lämnas till: enskilda individer, studier/volontärarbete, studieresor, hyra, lön, medicinska behandlingar eller elitsatsningar inom idrott.

Ansök

Skandia Livs 100-årsstiftelse

Skandia Livs 100-årsstiftelse ger stöd till forskning som rör livförsäkring inom områdena försäkrings­matematik, försäkringsjuridik eller försäkringsmedicin. Det finns även möjlighet att bidra till annan vetenskaplig forskning som kan vara av intresse för den rörelse som donatorn driver.

Skandias 100-årsstiftelse

Skandias 100-årsstiftelse ger stöd till forskning som rör brandskyddsteknisk forskning eller forskning som rör skade-, olycksfalls- och sjukförsäkring inom områdena försäkrings­matematik, försäkringsjuridik eller försäkringsmedicin. Det finns även möjlighet att bidra till annan vetenskaplig forskning som kan vara av intresse för den rörelse som donatorn driver.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska innehålla uppgift om

  • vad du vill forska inom
  • varför du vill göra det
  • vad du vill uppnå med forskningen
  • kontaktperson och kontaktuppgifter
  • vart du bedriver forskningen, t.ex. vilket universitet eller högskola

Ansökan kan skickas in löpande under året.

Ansök