Gå till innehåll
Person sitter vi datorn

Pantbrev & lagfart

När du köper hus tillkommer kostnader för pantbrev och lagfart som du betalar till Lantmäteriet. När du skaffar bolån hos oss hjälper vi dig med ansökan om både lagfart och pantbrev. 

Frågetecken

Vad är pantbrev?

När du lånar pengar för att köpa hus behöver du lämna säkerhet för lånet till banken. Genom att ge pantbrev till din bank pantsätter du ditt hus.

Pantbrevet tillhör fastigheten och inte ägaren. Därför kan du inte ta med dig pantbrev när du köper ett nytt hus.

Om de pantbrev som redan finns i fastigheten är mindre än det belopp du vill låna behöver du ansöka om ytterligare pantbrev. 

Kostnad för pantbrev

Vid köp av villa eller fritidshus tar Lantmäteriet ut en kostnad för pantbrev, så kallad stämpelskatt. Det behöver finnas pantbrev på hela den summan du vill låna. 

 • Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 % av summan på pantbrevet
 • Kostnaden beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt 
 • Utöver det tillkommer en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 375 kronor

Vi tar inte ut någon avgift för att hjälpa dig med ansökan om pantbrev. 

Pantbrev räkneexempel

När fastigheten saknar pantbrev

Om du lånar 4 miljoner på en fastighet som saknar pantbrev behöver du ta ut pantbrev på hela beloppet. Då behöver du betala:

 • 4 000 000 x 2 % = 80 000 kr
 • 375 kr i expeditionsavgift till Lantmäteriet

Total kostnad för pantbrevet: 80 375 kr

När fastigheten har pantbrev

Om du lånar 4 miljoner kronor, och det redan finns pantbrev på 3 miljoner kronor, behöver du ta ut pantbrev på 1 miljon kronor. Då behöver du betala:

 • 1 000 000 x 2 % = 20 000 kr
 • 375 kr i expeditionsavgift till Lantmäteriet

Total kostnad för pantbrevet: 20 375 kr

Frågetecken

Vad är lagfart?

När du köper ett hus behöver du registrera bevis som anger vem det är som äger fastigheten – lagfarten.

Vi ansvarar för att skicka in din lagfartsansökan till Lantmäteriet och därefter får du en faktura från dem som du själv betalar.

När lagfarten finns i Lantmäteriets digitala fastighetsregister framgår det vem eller vilka som äger fastigheten.

Lagfartskostnad

När du registrerar en lagfart behöver du betala en lagfartskostnad.

 • Kostnaden för lagfart är 1,5 % av priset för fastigheten alternativt 1,5 % av taxeringsvärdet. Vilket som gäller är beroende av vilket värde som är högst, där kostnaden baseras på det högsta värdet.
 • Förutom lagfartskostnaden betalar du även en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 825 kr.

Vi tar inte ut någon avgift för att hjälpa dig med ansökan om lagfart. 

Hur ansöker jag om pantbrev och lagfart?

Att ansöka om pantbrev och lagfart är inte krångligt. Vi gör det mesta åt dig, men ett par saker är bra att ha koll på.

 • Börja med att ansöka om bolån för villa eller fritidshus. När du ansöker om att köpa en fastighet hämtar vi automatiskt in uppgifter från Lantmäteriet om hur mycket pantbrev som finns uttagna sedan tidigare.

  När vi vet hur mycket pantbrev som finns kollar vi om nya pantbrev behöver tas ut. Det gör vi genom att kontrollera mellanskillnaden mellan köpeskilling alternativt taxeringsvärde och tidigare uttagna pantbrev.

 • När du ska välja låneupplägg kommer du att kunna se kostnaden för pantbrev och lagfart. Då kan du också välja vilket konto hos oss som du vill att pantbrevskostnaden ska dras från i samband med utbetalningen. När du valt låneupplägg kommer skuldebrevet att skrivas ut och skickas hem till dig.

 • I det fall nya pantbrev behöver tas ut får du en blankett som heter ”Ansökan om inskrivningsärende” skickat hem till dig tillsammans med skuldebrevet.

  Blanketten skriver du under och skickar tillbaka i svarskuvertet tillsammans med de undertecknade lånehandlingarna.

 • När du får tillträde till den nya fastigheten så dras pantbrevskostnaden från ditt konto och vi ser till att nya pantbrev tas ut hos Lantmäteriet.

  Efter att du tillträtt ditt nya hus skickas en lagfartsansökan tillsammans med köpebrevet i original från mäklaren till Lantmäteriet. När lagfarten gått igenom får du en faktura på lagfartskostnaden från Lantmäteriet som du betalar direkt till dem.

Vanliga frågor om pantbrev & lagfart

 • Fysiska pantbrev är gamla pantbrev i pappersform. Om du har ett bolån hos oss eller kommer att ta ett bolån hos oss ska de fysiska pantbreven skickas med rekommenderat brev till:

  Skandia Bolån
  106 55 Stockholm

  När du har skickat in de fysiska pantbreven kommer de att läggas om till datapantbrev.

  Om du inte har något lån hos oss kontaktar du istället Lantmäteriet.

 • Pantbrev med bästa rätt är de pantbrev som tagits ut först i fastigheten. Om en låntagare inte kan betala sitt lån och fastigheten måste säljas, till exempel vid en exekutiv auktion, kommer den bank som har bästa rätt att få pengar i första hand.

  En inteckning i form av ett pantbrev är därför en säkerhet och vi som bank vill därför ha pantbrev med bästa rätt för att kunna erbjuda ett lån.

 • När du köper en bostadsrätt behöver du inget pantbrev. Även bostadsrätter kan pantsättas till säkerhet för lån, men de räknas inte som fast egendom. Bostadsrätter har därför inga pantbrev knutna till sig. I stället pantsätter du din rätt till bostaden hos bostadsrättsföreningen.

Alla frågor och svar