Gå till innehåll

Frågor & svar

Information som rör coronaviruset har vi samlat här – kolla gärna där först om du hittar det du söker.

Gruppförsäkring

 • Du ser ditt försäkringsengagemang och vilka försäkringar du kan teckna inom ditt avtal på Mina Gruppförsäkringar.

 • Det kallas reservationsanslutning och är en anslutningsform som tillämpas på frivillig gruppförsäkring. Anslutningsformen innebär att nyanställda eller nya medlemmar i en förening/ett förbund, kommer att anslutas automatiskt till försäkring genom reservationsanslutning i samband med första anställnings-/medlemsdagen. Den nyanställde/medlemmen anmäls in till Skandia av sin arbetsgivare eller förening/förbund som en förmån. Det är en förmån eftersom det enda kravet är att du är fullt arbetsför, du behöver alltså inte lämna in någon hälsodeklaration, vilket krävs i vanliga fall. Den som ansluts måste däremot avböja försäkringen (tacka nej) om han/hon inte vill omfattas.

  • Om du har haft din gruppförsäkring längre än 6 månader kommer du inom tre månader från avslutad anställning eller då ditt medlemskap upphör att bli erbjuden en fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring, beroende på din ålder. Erbjudandet skickas via post. Om du har en medförsäkrad får de ett separat erbjudande. Om det var länge sen anställningen/medlemsskapet upphörde och du inte har tagit emot ett erbjudande – hör av dig till oss så hjälper vi dig
  • Slutar du din anställning/ditt medlemskap, upphör försäkringen och du kan inte förlänga försäkringens giltighet genom att fortsätta betala premien i din arbetsgivares/förenings/förbunds avtal. Du behöver då teckna en fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring.
  • En medförsäkrads försäkring upphör när den medförsäkrade uppnår slutåldern i gruppavtalet. Annars kan förstås den medförsäkrades försäkring upphöra dessförinnan, om du lämnar gruppavtalet. Om du byter anställning/medlemskap till en organisation som också har gruppavtal med Skandia kan det finnas möjlighet att flytta över dina försäkringar till det nya avtalet – hör av dig till oss så hjälper vi dig. 
  • Du har ett eget ansvar att informera oss om du, dina medförsäkrade eller dina barn inte längre har rätt att omfattas av försäkringen.
  • Fullständig information om hur länge försäkringen gäller hittar du på Mina Gruppförsäkringar, i ditt försäkringsbesked och försäkringsvillkoren.

   

 • Dödsfallskapital betalas ut till förmånstagare eller, om sådan inte finns, dödsboet vid dödsfall om du avlider under försäkringstiden. Vi får information från Skatteverket om att du har gått bort och information kommer att skickas till din folkbokföringsadress per automatik.

 • Slutåldern för barnförsäkringen är årsskiftet då ditt barn fyllt 25 år eller så länge som du kan tillhöra ditt gruppavtal. Logga in på Mina gruppförsäkringar för att läsa mer om försäkringen, eller så hittar du den i ditt försäkringsbesked.

  Försäkringen gäller för alla barn i familjen som är folkbokförda på samma adress som du, samt dina arvsberättigade barn oavsett var de bor.

  Om ditt barn inte kan omfattas av en barnförsäkring på grund av barnet har uppnått slutåldern kan barnet ansöka om Vidareförsäkring. Ansökan om vidareförsäkring bör inkomma till oss senast 31 december det år barnet fyller 25 år för att undvika glapp i försäkringsskyddet. Vidareförsäkringen kan tecknas fram till och med 31 mars året efter, men gör man det efter sista december uppstår alltså glapp i skyddet.

  Du måste själv avsluta barnförsäkringen i samband med att yngsta barnet uppnått slutåldern.

 • Om du är anställd hos ett företag eller medlem i en förening eller ett förbund som har gruppförsäkring i Skandia kan du teckna gruppförsäkring. Om du inte redan är ansluten till avtalet kan du komma in i din arbetsgivares/ditt förbunds ansökan genom att använda dig av avtalsnummer och kod. Ansökan kommer du till via Mina Gruppförsäkringar. Har du inte fått uppgifterna från din arbetsgivare/ditt förbund kan du kontakta oss.

  Om du inte är anställd hos ett företag eller medlem i en förening eller ett förbund som har gruppförsäkring i Skandia kan du teckna gruppförsäkring via Skandias Allt-i-ett avtal. Villkoret för att kunna göra det är att du har ett Allt-i-ett konto i Skandiabanken och betalar för försäkringen genom ett autogiro kopplat till kontot. Läs mer om Allt-i-ett på skandia.se under fliken ”Försäkra” och välj därefter typ av försäkring.

 • Om du har slutat din anställning och varit ansluten till ett gruppavtal i mer än 6 månader får du automatiskt ett erbjudande om fortsättningsförsäkring.

  När du har uppnått slutåldern för ditt gruppavtal (vanligtvis 65 år) blir du erbjuden en seniorförsäkring. Du tackar enkelt ja genom att skicka in det erbjudande du har fått från oss. 

 • Det kan bero på en av följande anledningar:

  • Du har avslutat ett medlemskap i en förening eller ett förbund som har gruppavtal med Skandia.
  • Din anställning har upphört.
  • Du har uppnått slutåldern för ditt gruppavtal.
  • Du har missat att betala din premie. (Har du tidigare betalat för försäkringen och missat den senaste inbetalningen kan du enkelt återuppliva försäkringarna genom att betala inbetalningsavin inom 3 månader från annullationsdatum. Dagen efter att betalningen inkommit till oss börjar försäkringen gälla igen. Notera att detta innebär att du är oförsäkrad perioden från annullationsdatumet till dagen efter att betalningen inkommer till Skandia.)
 • Du kan se vilken period avin avser längst upp i höger hörn på din premieavi under raderna för adress och Skandias logga. I specifikationen kan du också se om avin innefattar obetalda månader som inte tillhör aviperioden. Oftast betalar man för ett kvartal (3 mån) eller tertial (4 mån) i förskott.

 • Du kan alltid minska det erbjudande du har fått, men inte utöka det. Logga in och chatta med oss om du önskar ändra ditt erbjudande direkt eller gå till skandia.se/grupp och klicka på fliken gruppförsäkring samt "Fortsätt vara försäkrad". Skriv ut den ansökan som är relevant för dig (Fortsättningsförsäkring eller Seniorförsäkring). Fyll därefter i de nivåer du önskar teckna och skicka in din ansökan till oss.

  Notera också att du vid senare tillfälle inte kan höja omfattningen om du väl har valt en lägre nivå än den du blivit erbjuden.

 • Förmånstagare är den som försäkringsbelopp ska betalas ut till vid dödsfall. Om inte annat förordnande anmälts till oss sker utbetalning enligt det generella förmånstagarförordnande som anges i gruppförsäkringsbeskedet. Du kan enkelt ändra förmånstagare. Detta görs skriftligen på Särskilt förmånstagarförordnande för frivillig gruppförsäkring, Särskilt förmånstagarförordnande för frivilligt familjeskydd eller Förmånstagarförordnande för TGL. Förmånstagarförordnande kan inte ändras genom testamente.

 • Ingår du i ett gruppavtal där slutåldern är 65 år kommer din försäkring automatiskt att avslutas och du kommer att bli erbjuden en Seniorförsäkring. I vissa avtal är slutåldern 67 år och det är då först vid 67 års ålder som du kommer att få ett erbjudande om Seniorförsäkring.

 • Avin sänds ut första veckan samma månad som betalningsperioden upphör. Har du t.ex. betalt din försäkring t.o.m. mars månad kommer nästa avi att gå ut till dig i början av mars månad. 

 • Du kan se status på din ansökan på Mina gruppförsäkringar. Status ”Ansökt” innebär att din ändringsbegäran har inkommit till oss och väntar på handläggning. Status ”Handläggs” innebär att ditt ärende är under handläggning. Status ”Gällande” innebär en gällande försäkring. 

 • När ditt barn nått slutåldern för barnförsäkringen kan hen fortsätta vara skyddad om hen tecknar en Vidareförsäkring. Slutåldern är årsskiftet då ditt barn fyllt 25 år eller så länge som du kan tillhöra ditt gruppavtal. Logga in på Mina gruppförsäkringar för att läsa mer om försäkringen, eller så hittar du slutåldern i ditt försäkringsbesked.

  Försäkringen gäller för alla barn i familjen som är folkbokförda på samma adress som du, samt dina arvsberättigade barn oavsett var de bor.

  Ansökan om vidareförsäkring bör inkomma till Skandia senast 31 december det år barnet fyller 25 år för att undvika glapp i försäkringsskyddet. Vidareförsäkringen kan tecknas fram till och med 31 mars året efter, men gör man det efter sista december uppstår alltså glapp i skyddet

  Du måste själv avsluta barnförsäkringen i samband med att yngsta barnet uppnått slutåldern.

   

 • Ett prisbasbelopp är 47 300 kr 2020. (Källa: SCB)

 • Logga in på Mina Gruppförsäkringar.
  I den gråa rutan i det högra övre hörnet på sidan ser du vilken månadskostnad och betalsätt du har på ditt avtal. Om du har fler avtal behöver du välja vilket avtal du vill titta på först.

 • Logga in på Mina Gruppförsäkringar.
  Om du expanderar texten ”Prisuppgifter, försäkringsvillkor m.m.” hittar du bland annat villkor och andra dokument relaterade till din gruppförsäkring. Om du har flera avtal behöver du välja vilket avtal du vill titta på först.

 • Logga in på Mina Gruppförsäkringar.
  I den gråa rutan i  det övre högra hörnet finner du en länk som heter ”Mina dokument” – där finner du ditt försäkringsbesked. Du kan även gå in via alternativet Övrigt i menyn och därefter klicka på Mina Dokument och därefter ”Mina digitala dokument”.

 • Du behöver först gå in i ansökan via Mina Gruppförsäkringar.
  Sidan du landar på kommer att vara en sida som förklarar stegen i ansökningsprocessen.
  När du klickar på ”Sätt igång” kommer du först att kunna göra val för dig själv. Om du inte önskar göra några ändringar i din egen försäkring klickar du på ”Fortsätt” längst ner.
  I detta steg bli tillfrågad om du vill lägga till en medförsäkrad – klicka på ”Ja” och följ resten av flödet.

 • Gå in på Mina Gruppförsäkringar.
  Under den gråa rutan i det högra övre hörnet på sidan skall det finnas en knapp med texten ”Anslut till autogiro”. Klicka på knappen och följ stegen.
  Om du redan betalar via autogiro och vill byta kontonummer ber vi dig kontakta oss