Gå till innehåll

Frågor & svar

Gruppförsäkring

 • Du ser ditt försäkringsengagemang och vilka försäkringar du kan teckna inom ditt avtal på "Mina Gruppförsäkringar". För att läsa mer om de olika produkterna som ingår i gruppförsäkringen, gå in på www.skandia.se/grupp och klicka på respektive försäkring. 

 • Det kallas reservationsanslutning och är en anslutningsform som tillämpas på frivillig gruppförsäkring. Anslutningsformen innebär att nyanställda eller nya medlemmar i en förening/ett förbund, kommer att anslutas automatiskt till försäkring genom reservationsanslutning i samband med första anställnings-/medlemsdagen. Den nyanställde/medlemmen anmäls in till Skandia av sin arbetsgivare eller förening/förbund som en förmån. Det är en förmån eftersom det enda kravet är att du är fullt arbetsför, du behöver alltså inte lämna in någon hälsodeklaration, vilket krävs i vanliga fall. Den som ansluts måste däremot avböja försäkringen (tacka nej) om han/hon inte vill omfattas.

  • Om du har haft din gruppförsäkring längre än 6 månader kommer du inom tre månader från avslutad anställning eller då ditt medlemskap upphör att bli erbjuden en fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring, beroende på din ålder.
  • Slutar du din anställning/ditt medlemskap, upphör försäkringen och du kan inte förlänga försäkringens giltighet genom att fortsätta betala premien i din arbetsgivares/förenings/förbunds avtal. Du behöver då teckna en fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring.
  • En medförsäkrads försäkring upphör när den medförsäkrade uppnår slutåldern i gruppavtalet. Annars kan förstås den medförsäkrades försäkring upphöra dessförinnan, om du lämnar gruppavtalet.
  • Du har ett eget ansvar att informera oss om du, dina medförsäkrade eller dina barn inte längre har rätt att omfattas av försäkringen.
  • Fullständig information om hur länge försäkringen gäller hittar du i ditt försäkringsbesked och försäkringsvillkoren.

   

 • Dödsfallskapital betalas ut till förmånstagare eller, om sådan inte finns, dödsboet vid dödsfall om du avlider under försäkringstiden. Vi får information från Skatteverket att du har gått bort och information kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 • På "Mina Gruppförsäkringar" kan du se vilket datum din försäkring är betald till. Skulle du ha missat att betala kan du ha rätt att återuppliva den inom 3 månader genom att betala den senaste avin som du finner genom att klicka på den annullerade försäkringen. Sista betalningsdagen finner du också på "Mina Gruppförsäkringar".

 • Slutåldern för barnförsäkringen är årsskiftet då ditt barn fyllt 25 år eller så länge som du kan tillhöra ditt gruppavtat. Logga in för att läsa mer om försäkringen, eller så hittar du den i ditt försäkringsbesked.

  Försäkringen gäller för alla barn i familjen som är folkbokförda på samma adress som du, samt dina arvsberättigade barn oavsett var de bor.

  Ansök om vidareförsäkring senast 31 december det år barnet fyller 25 år för att undvika glapp i försäkringsskyddet. Vidareförsäkringen kan tecknas fram till och med 31 mars året efter, men gör man det efter sista december uppstår alltså glapp i skyddet.

  Du måste själv avsluta barnförsäkringen i samband med att yngsta barnet uppnått slutåldern.

 • Om du är anställd hos ett företag eller medlem i en förening eller ett förbund som har gruppförsäkring i Skandia kan du teckna gruppförsäkring. Fråga bara din arbetsgivare eller förbund om avtalsnummer och kontrollkod, så kan du logga in och ansöka om de försäkringar du önskar.

 • Om du har slutat din anställning och varit ansluten till ett gruppavtal i mer än 6 månader får du automatiskt ett erbjudande om fortsättningsförsäkring.

  När du har uppnått slutåldern för ditt gruppavtal (vanligtvis 65 år) blir du erbjuden en seniorförsäkring. Du tackar enkelt ja genom att skicka in det erbjudande du har fått från oss. 

 • Det kan bero på en av följande anledningar:

  • Du har avslutat ett medlemskap i en förening eller ett förbund som har gruppavtal med Skandia.
  • Din anställning har upphört.
  • Du har uppnått slutåldern för ditt gruppavtal.
  • Du har missat att betala din premie. (Har du tidigare betalat för försäkringen och missat den senaste inbetalningen kan du enkelt återuppliva försäkringarna genom att betala inbetalningsavin inom 3 månader från annullationsdatum. Dagen efter att betalningen inkommit till oss börjar försäkringen gälla igen. Notera att detta innebär att du är oförsäkrad perioden från annullationsdatumet till dagen efter att betalningen inkommer till Skandia.)

   

  Har du tidigare betalat för försäkringen och missat den senaste inbetalningen kan du enkelt återuppliva försäkringarna genom att betala inbetalningsavin inom 3 månader från annullationsdatum.
  Dagen efter att betalningen inkommit till oss börjar försäkringen gälla igen. Notera att detta innebär att du är oförsäkrad perioden från annullationsdatumet till dagen efter att betalningen inkommer till Skandia. 

 • Du kan se vilken period avin avser längst upp i höger hörn på din premieavi under raderna för adress och Skandias logga. I specifikationen kan du också se om avin innefattar obetalda månader som inte tillhör aviperioden.

 • Du kan alltid minska det erbjudande du har fått, men inte utöka det. Logga in och chatta med oss om du önskar ändra ditt erbjudande direkt eller gå till skandia.se/grupp och klicka på fliken gruppförsäkring samt "Fortsätt vara försäkrad". Skriv ut den ansökan som är relevant för dig (Fortsättningsförsäkring eller Seniorförsäkring). Fyll därefter i de nivåer du önskar teckna och skicka in din ansökan till oss.

  Notera också att du inte vid senare tillfälle kan höja omfattning om du väl har valt en lägre nivå än den du blivit erbjuden.

 • Förmånstagare är den som försäkringsbelopp ska betalas ut till vid dödsfall. Om inte annat förordnande anmälts till oss sker utbetalning enligt det generella förmånstagarförordnande som anges i gruppförsäkringsbeskedet. Du kan enkelt ändra förmånstagare. Detta görs skriftligen på Särskilt förmånstagarförordnande för frivillig gruppförsäkring, Särskilt förmånstagarförordnande för frivilligt familjeskydd eller Förmånstagarförordnande för TGL. Förmånstagarförordnande kan inte ändras genom testamente.

 • Ingår du i ett gruppavtal där slutåldern är 65 år kommer din försäkring automatiskt att avslutas och du kommer att bli erbjuden en Seniorförsäkring. I vissa avtal är slutåldern 67 år och det är då först vid 67 års ålder som du kommer att få ett erbjudande om Seniorförsäkring.

 • Avin sänds ut första veckan månaden innan betalningsperioden upphör. Har du t.ex. betalt din försäkring t.o.m. april månad kommer nästa avi att gå ut till dig i början av mars månad. På ”Mina gruppförsäkringar” kan du se hur långt du har betalat din försäkring.

 • Du kan se status på din ansökan på ”Mina gruppförsäkringar”. Här ser du vilka försäkringar som är gällande och vilka försäkringar som har status ”Handläggs”.

 • När ditt barn nått slutåldern för barnförsäkringen kan hen fortsätta vara skyddad om hen tecknar en Vidareförsäkring. Slutåldern är årsskiftet då ditt barn fyllt 25 år eller så länge som du kan tillhöra ditt gruppavtal. Logga in för att läsa mer om försäkringen, eller så hittar du slutåldern i ditt försäkringsbesked.

  Försäkringen gäller för alla barn i familjen som är folkbokförda på samma adress som du, samt dina arvsberättigade barn oavsett var de bor.

  Ansök om vidareförsäkring senast 31 december det år barnet fyller 25 år för att undvika glapp i försäkringsskyddet. Vidareförsäkringen kan tecknas fram till och med 31 mars året efter, men gör man det efter sista december uppstår alltså glapp i skyddet.

  Du måste själv avsluta barnförsäkringen i samband med att yngsta barnet uppnått slutåldern.

 • Ett prisbasbelopp är 46 500 kr 2019. (Källa: SCB)