Gå till innehåll

Frågor & svar

Bolån

 • En amorteringsfri period betyder att du enbart betalar ränta under en period. Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav från Finansinspektionen och den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare. Detta innebär att:

  • Om ditt lån är tecknat den 1 mars 2018 eller senare kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde) och din skuldkvot (dvs storleken på bolånet i relation till hushållets årsinkomst före skatt) är högst 4,5.

  • Om ditt bolån är tecknat mellan 1 juni 2016 och 1 mars 2018 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde).

  • Om ditt bolån tecknades före den 1 juni 2016 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt lån är högst 70 % av aktuellt marknadsvärde.

  • Om du flyttar ett lån tecknat före den 1 juni 2016 från en annan bank, utan att utöka det, kan du ansöka om amorteringsfrihet om lånet är högst 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde. 

   

 • När du tar ett lån hos oss, kan du välja att betala tillbaka lånet på 10–50 år.

 • Börja med att ansöka om bolån hos oss. Du behöver sedan komplettera din ansökan med ett s k amorteringsunderlag från din nuvarande bank.

  Amorteringsunderlaget visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt befintliga lån. Om du tecknat ditt lån efter 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen och hur länge den är giltig.

  Du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss. På grund av banksekretessen kan dessa uppgifter inte lämnas direkt mellan bankerna utan du som kund måste själv begära ut dem.

  En av våra kredithandläggare kommer sen att begära in underlaget från dig när ansökan är genomgången.

  Lösen av befintligt lån ordnar vi. Tänk dock på att om du har bunden ränta idag hos din gamla bank kan det uppstå en ränteskillnadsersättning om du vill lösa lånet i förtid. Du kan även i vissa fall i god tid behöva säga upp ditt befintliga lån i din gamla bank.

 • Ja, du kan utöka ditt lån så länge belåningsgraden inte överskrider 85 %. Minsta belopp att öka lånet med är 25 000 kr. Om du vill utöka ditt lån genomgår du samma kreditprövning som när du tar lån för första gången.

  Logga bara in på internetbanken – där hittar du ansökan om bolån. Under "Lånets ändamål avser" väljer du alternativet "Utökning av befintligt lån i Skandiabanken".

 • Lånelöfte – när du letar efter bostad

  När du letar efter en ny bostad och vill veta hur mycket du kan få låna ska du ansöka om lånelöfte. Det är en hjälp för dig när du ska buda på en bostad. Lånelöften ges upp till 6 000 000 kr, om du vill låna mer ansöker du direkt om bolån istället för lånelöfte.

  Ansökan om bolån – när du har hittat din bostad

  Om du redan har hittat en bostad ska du ansöka om bolån. Då bedöms även säkerheten för objektet, och därför kan beloppet skilja sig mellan lånelöftet och bolåneansökan. 

  Det är viktigt att du inte skriver under ett kontrakt innan vi har gett slutgiltigt besked om vilket belopp som blir beviljat för just den bostad du vill köpa. Ett alternativ är att du skriver in att köpet bara är bindande om vi ger slutgiltigt besked om att lånet blir beviljat. Sedan kompletterar du din ansökan på internetbanken.

 • Nej, hos oss kan du vara säker på att du slipper dyra extrakostnader, som uppläggningsavgift och liknande. Autogiro är självklart kostnadsfritt, däremot tar vi aviseringsavgift om du inte väljer autogiro.

  Om du köper en villa eller fritidshus måste det finnas utrymme att betala stämpelskatt för lagfart till Lantmäteriverket på 1,5% av köpeskillingen plus expeditionsavgift på 825 kr. Om du behöver ta ut nya pantbrev behöver du betala en stämpelskatt för pantbrev som motsvarar 2% av det intecknade beloppet plus 375 kr i expeditionsavgift.

 • Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten och därför är det bra att lägga upp ditt bolån på ett sätt som passar din ekonomi. På Skandia kan du dela upp dina lån och välja olika räntevillkor för de olika delarna. Då kan du binda en del av bolånen till en fast ränta och låta en annan del vara rörlig.

  Fördelen med att dela upp lånet i flera delar är att du minskar risken för att oförberett drabbas av höjda boendekostnader om räntorna plötsligt stiger. Ju mindre marginaler du har i ekonomin desto viktigare är det att ha överblick och kontroll. Genom att sprida risken får du möjlighet att stegvis anpassa dig till ändrade räntor.

  Exempel för bolån på 1 000 000 kr

  • 250 000 kr fast ränta 5 år
  • 250 000 kr fast ränta 2 år
  • 500 000 rörlig ränta 3-månader

  Värt att veta är att du faktiskt alltid binder din ränta – även den rörliga räntan binder du, om än bara i 3-månadersperioder. När bindningstiden är slut går din ränta automatiskt över till en ny 3-månadersperiod. Även bundna räntor (1–5 år) läggs om till 3-månadersränta vid bindningstidens slut.

  De senaste åren har den rörliga 3-månadersräntan varit lägre än ränta med 2, 3 och 5 års bindningstid. Därför har många valt att inte binda hela bolånet. När du planerar för om du ska binda lånet eller inte – tänk på att det vid bindningstider på 1–5 år kan uppstå en s.k. ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet i förtid.

 • Den effektiva räntan är ränta inklusive avgifter. Hos oss på Skandia behöver du ju inte betala några uppläggningsavgifter eller andra dyra extrakostnader, så varför skiljer sig räntan från den effektiva räntan? Jo, det beror på att räntan baseras på årsräntan, men den betalas fortfarande månadsvis. Den effektiva räntan är alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året.

 • För att ta ett bolån behöver du ha en garanterad grundlön från tillsvidareanställning, livsvarig pension eller deklarerad inkomst som egen företagare. Observera att vi inte tillgodoräknar inkomst i form av bonus, provision eller OB-tillägg som inte är garanterade. 

  Inkomst från eget företag styrks enligt följande:

  • Inkomst från aktiebolag styrks genom intyg från auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult.
  • Inkomst från enskild firma/handelsbolag/kommanditbolag styrks genom senaste deklaration, inklusive samtliga näringsbilagor.

  Är du föräldraledig eller sjukskriven? Då är det föräldraersättningen eller sjukpenningen som räknas när vi bedömer din inkomst. Kravet är dock att du har en fast anställning, pension eller är egen företagare när du inte är föräldraledig/sjukskriven.

  Tips! I ansökan om bolån eller lånelöfte anger du din nuvarande månadsinkomst före skatt. Tänk på att den angivna inkomsten alltid måste kunna styrkas om vi efterfrågar kompletterande uppgifter. Detta kan till exempel bero på att du har angett en högre inkomst än den uppgift som finns i kreditupplysningen.

 • Om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Hos Skandia är den kortaste bindningstiden 3 månader, men du behöver inte betala ränteskillnadsersättning om du vill lösa ett sådant lån. För de längre bindningstiderna (1-5 år) kan en ränteskillnadsersättning uppstå. Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på dina lösenuppgifter.

 • Medlåntagare i din bolåneansökan kan vara make/maka/partner eller sambo. Du kan också ansöka om bolån tillsammans med dina föräldrar.

  För bostadsrätt gäller att  minst en av låntagarna ska vara ägare till bostadsrätten. Och för villa och fritidshus gäller detsamma, alltså att minst en av låntagarna ska stå som ägare på fastigheten.

 • Bostadsrätt

  Det får inte finnas lån hos någon annan bank med säkerhet i samma bostadsrätt. Vi belånar endast bostadsrätter mot förstahandspanträtt i äkta bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen måste bestå av minst 4 bostadsrätter. Minst en ägare av bostadsrätten ska stå med som låntagare och vi belånar endast eget boende.   

  Villa och fritidshus

  Vi belånar villa och fritidshus mot pantbrev med bästa rätt, dvs. det får inte finnas lån hos någon annan bank med bättre säkerhet i fastigheten. Vi belånar endast eget boende.

 • För ansökan om lån till villa/fritidshus

  • Kommun och fastighetsbeteckning
  • Ev. uppskjuten reavinst (från tidigare försäljning)

  För ansökan om lån till bostadsrätt

  • Bostadsrättsföreningens namn
  • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Ev. uppskjuten reavinst (från tidigare försäljning)
 • Om du ska köpa ditt första boende och har svårt att få lån själv finns möjligheten att ansöka om bolån tillsammans med dina föräldrar.

 • För oss är det viktigt att vara öppna med våra räntor och rabatter, därför berättar vi gärna för dig vad som påverkar rabatten så att du själv kan räkna ut räntan på ditt bostadslån.

  Hos oss slipper du att förhandla och omförhandla räntan. Det gör att du kan lita på att du får samma ränta som din granne om era förutsättningar är desamma. I stället påverkas räntan av storleken på lånet, värdet på bostaden och vilket sparande du och eventuell medsökande har.

  Eftersom pension är en av våra hjärtefrågor – i synnerhet tjänstepension – känns det helt rätt att premiera alla som har tjänstepension hos oss. Därför får du rabatt på ditt bolån om du eller ev. medsökande har tjänstepension hos oss eller flyttar tjänstepension till oss. 

  Du kan också påverka din ränta genom att samla ditt och eventuell medlåntagares privata sparande hos oss.

  Om du vill veta exakt vilken rabatt du kan få kan du räkna på räntan i vår bolånekalkyl.

 • Om du redan är kund hos oss kan du se din bolåneränta och bolånerabatt i internetbanken. Logga in och välj fliken Lån och sedan väljer du ditt bolånenummer. Där ser du din aktuella ränta och rabatt.

 • Din ränta ändras vid lånets villkorsändring som sker vid bindningstidens slut. Har du ett bolån bundet på 3 månader sker villkorsändringen var tredje månad. Logga in på internetbanken och klicka på fliken Lån så ser du vilket datum ditt lån har villkorsändring nästa gång.

 • Lagfart: 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift

  Pantbrev: 2 % av det intecknade beloppet + 375 kr

   Mer information om stämpelskatt och avgifter hittar du hos Lantmäteriet

 • Den 1 juni 2016 infördes Finansinspektionens nya krav på amortering av bolån. Här har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar om det nya amorteringskravet. 

  Läs om det nya amorteringskravet

 • Det är din ekonomiska situation, tillsammans med värdet på bostaden, som avgör hur mycket du kan låna. 

  Vi gör alltid en individuell bedömning av er ekonomiska situation, men en riktlinje är att du och din eventuella medsökande kan låna upp till 5 gånger av er sammanlagda bruttoinkomst.

  • Skuldkvot är ett hushålls skulder i förhållande till årsinkomsten (brutto).
  • Från och med den 1 december 2016 är skuldkvoten en av parametrarna i Skandiabankens kreditbedömning, vilket också är standard i en stor del av branschen.
  • Skuldkvotstaket hos Skandiabanken är 5 gånger (500 %) kundens bruttoårsinkomst. Exempel: om den totala årsinkomsten i hushållet är 700 000 kronor så ska lånet understiga 3 500 000 kronor. Detta är en riktlinje och vi gör alltid en individuell bedömning av kundens hela finansiella situation i samband med kreditbedömningen.
 • ESIS (European Standardized Information Sheet) är ett informationsblad med individuell information om lånet, som skickas till kunden när lånet blivit beviljat av banken. Det skickas ut tillsammans med skuldebrevet och kunden har 14 dagars betänketid (från ESIS utskriftsdatum) för att ta ställning till om han eller hon vill acceptera låneerbjudandet. ESIS ser ungefär likadant ut i alla europeiska länder.

 • Låneerbjudandet, dvs ESIS och skuldebrevet, skickas till dig som ansökt om lån och fått det beviljat av banken. Erbjudandet är giltigt i 14 dagar från och med utskriftsdatum. Tackar du ja till erbjudandet inom betänketiden och utbetalningen sker inom dessa 14 dagar blir Skandia och du som konsument bundna av villkoren i avtalet. Om utbetalningen sker efter 14 dagar bestäms räntan på utbetalningsdagen.

 • Du tackar ja till erbjudandet genom att datera, skriva på och skicka in skuldebrevet till Skandia. Acceptdatum är det datum då du som kund skrivit på skuldebrevet (oavsett postgång).

 • Om du accepterar erbjudandet för sent kan villkoren ha hunnit ändras och du får i så fall ett nytt erbjudande från oss. Om villkoren inte ändrats får du de villkor som står i skuldebrevet/erbjudandet, förutsatt att de också gäller när lånet betalas ut.

 • Nej, du accepterar erbjudandet genom att skriva under och skicka in skuldebrevet. Acceptdatum är det datum då du som kund skrivit på skuldebrevet (oavsett postgång).

 • Alla lån som upptas i annan valuta än den som kunden får sin lön i betraktas som valutalån. Lån till en konsument som bor i Sverige och tar ett lån i svenska kronor men arbetar i ett annat land och får sin inkomst i annan valuta, betraktas alltså som valutalån. Du måste också vara folkbokförd i Sverige för att lånet inte ska anses vara ett valutalån.

 • Nej, vi erbjuder inte valutalån.

  Anledningen är att om kursen för den valuta du har din inkomst i sjunker kraftigt kan du få svårigheter att betala ditt lån. Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att kunden skyddas mot kursförändringar. Eftersom vi i dagsläget inte erbjuder någon sådan försäkring och inte heller har något varningssystem för stora kursförändringar kan vi inte erbjuda valutalån.

 • Vår listränta, dvs räntan före rabatt, påverkas framför allt av av vår kostnad för att låna upp pengar. Den är i sin tur beroende av marknadsräntorna som rör sig upp eller ner varje dag. Priserna på bolån ändras dock inte på daglig basis utan sätts på längre sikt och enligt den trend som vi ser på räntemarknaden.

  Räntan på ditt bolån påverkas av vår kostnad för att låna upp pengar och kostnader relaterade till de krav som myndigheterna ställer på Skandiabanken för att vi ska få bedriva bankverksamhet. Den påverkas också av våra administrativa kostnader, samt av den premie vi tar ut för risken för att det ska uppstå kreditförluster.

  Den ränta du får som kund hos Skandiabanken utgår ifrån listpriset och sedan dras en eventuell rabatt av, baserad på belåningsgrad, lånebelopp, din riskprofil och dina övriga affärer med Skandia.

 • Våra rådgivare och handläggare ger inga personliga råd om bolån.

  Men vi strävar efter att vara tydliga och transparenta för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Vårt bolåneteam finns på plats varje dag och hjälper dig gärna med praktiska frågor om ditt bolån och din ansökan.

 • Finansinspektionens amorteringskrav trädde i kraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att amorteringen av ditt bolån ska baseras på din belåningsgrad, dvs. hur stort ditt lån är i förhållande till marknadsvärdet på din bostad:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

  Marknadsvärdet som ligger till grund för din belåningsgrad ligger fast i 5 år. Det innebär att amorteringsbeloppet inte kan ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden.

 • • Om du har lån på 70 % eller mer av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde, vill vi att amortering sker på den del som överstiger 70 % på max 15 år.

  • Om du har lån på mindre än 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde har du möjlighet att välja amorteringsfrihet 5 år i taget.

  Om du skrivit på ditt köpekontrakt före den 1 juni 2016 kan du få amortering till de gamla reglerna. Detsamma gäller om du flyttar ett bolån tecknat före den 1 juni 2016 till oss från en annan bank, förutsatt att du inte utökar lånet i samband med flytten. 

 • Om du har bolån i en annan bank som tecknats innan Finansinspektionens amorteringskrav trädde i kraft och flyttar ditt lån till Skandia utan att utöka lånet så har du möjlighet att behålla dina befintliga amorteringsvillkor, efter individuell prövning.

 • Ett amorteringsunderlag behövs om du vill flytta ett lån från en annan bank. Det visar vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet du vill flytta. Om lånet är tecknat den 1 juni 2016 eller senare visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den är giltig.

  Amorteringsunderlaget får du från din gamla bank. Din kredithandläggare på Skandia kommer att begära in underlaget från dig när ansökan är genomgången, och du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss.

 • Enligt Finansinspektionen (FI) ska amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

  Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs. din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs. din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs. 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

  Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och istället amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

 • Bankerna kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken gäller dock ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av bolån antogs i mitten av maj och reglerna började gälla den 1 juni 2016.

 • Du som har ett bolån hos Skandia som är tecknat före den 1 juni 2016 amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av de nya amorteringskraven.

 • Enligt de nya reglerna kan bankerna ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken kommer ordinarie regler gälla även för nyproduktion d.v.s:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld. 
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

 • Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år.

 • Värderingen som ligger till grund för amorteringsbeloppet kan bara göras om vart femte år.

 • Nej, värderingen som amorteringen är baserad på ska ligga fast i fem år innan ny värdering får ske. Det innebär att amorteringsbeloppet inte ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp eller ner under tiden. Först efter fem år kan ny värdering göras och amorteringen ändras.

 • Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

 • Nej, det är när ditt köpekontrakt tecknas som styr om de nya amorteringsreglerna gäller eller inte.

   

 • Om köpekontraktet har undertecknats före den 1 juni 2016 så omfattas du av de tidigare reglerna, oavsett när du har tillträde till din nya bostad. Det spelar alltså ingen roll om du inte har tillträde förrän senare.

 • Det nya kravet ska bidra till en sund amorteringskultur. Det införs för att hushållens skuldsättning, som till största delen består av bolån, utgör risker för den svenska samhällsekonomin. När relativt högt belånade hushåll amorterar, så minskar de sin belåning på sikt och därmed minskar de personliga och rent makroekonomiska riskerna. 

 • Det skärpta amorteringskravet, som började gälla den 1 mars 2018, innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst (dvs. inkomst före skatt) måste amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra med de regler som gäller sedan tidigare.

  Tanken är alltså att hushåll med stora skulder i förhållande till inkomst ska amortera mera, och syftet med det skärpta kravet är att ytterligare bromsa in de allt högre hushållskulderna.

  Läs mer om hur ett skärpt amorteringskrav kan påverka dig på fi.se

  Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet 

  Bostadens pris: 4 000 000 kr
  Lånebelopp, 85 % av priset: 3 400 000 kr
  Hushållets bruttoinkomst: 600 000 kr/år
  Skuldkvot: 5,66 (skuld 3 400 000 / inkomst 600 000)
  Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  Amortering per månad: 8 500 kr

 • Finansinspektionens regler säger att skuldkvoten ska beräknas på bruttoinkomst (inkomst före skatt), som ska vara garanterad, dvs säkerställd och varaktig. Vi tillgodoräknar alltså inte inkomster i form av ej garanterad bonus, provision eller OB-tillägg.

 • Du som har ett bolån som är tecknat före den 1 mars 2018 och som du inte tänker utöka, berörs inte. Det nya kravet gäller endast nya lån som upptas efter att de nya reglerna införts, samt befintliga lån som utökas efter att de nya reglerna införts.

 • Om du behöver utöka ditt lån innan 1 mars 2018 gäller de ordinarie amorteringsreglerna. Observera dock att undertecknat skuldebrev måste vara banken tillhanda senast den 28 februari 2018. 

  Om du behöver utöka ditt bolån den 1 mars 2018 eller senare och ditt sammanlagda lån (det befintliga lånet plus utökningen) överstiger 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst gäller de skärpta amorteringsreglerna. Du ska då amortera 1 % av hela bostadslånet (dvs. det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet) varje år. Om du har tecknat ditt ursprungliga lån före den 1 mars 2018 kan du också välja att amortera enbart tilläggslånet med 10 % per år.

  Till detta tillkommer eventuell amortering enligt det tidigare amorteringskravet (läs mer under Frågor & svar nedan).

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

 • Om du vill flytta ett bolån från annan bank till Skandia gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram ett amorteringsunderlag som vi behöver för att du ska kunna erbjudas samma villkor.

 • Undantag från reglerna kan  beviljas enligt samma förutsättningar som idag. Detta innebär att amorteringslättnader kan beviljas t.ex. vid dödsfall eller sjukdom.

 • Ett lånelöfte är en uppskattning av hur mycket du kan låna, baserat på hushållets ekonomi. Det är inte knutet till någon fastighet eller bostadsrätt, och gäller i sex månader från datumet det blev beviljat, så länge hushållets förutsättningar är desamma. Kom ihåg att vi maximalt lånar ut 85 % av objektets värde

 • Det är vår starka rekommendation att ditt bolån är beviljat när du skriver kontrakt. Alternativt kan du skriva in ett förbehåll att köpet är bindande endast under förutsättning att lånet slutgiltigt blir beviljat. 

 • Hur mycket du kan få låna hos oss styrs bland annat av hur mycket du tjänar och vilka andra skulder du har. Dina skulder i förhållande till din bruttoinkomst kallas för skuldkvot. Vår riktlinje är att skuldkvoten ska ligga under 5 när du tar ett lån hos oss, dvs. din totala skuldsättning ska understiga 5 gånger din årliga bruttoinkomst.

 • För oss på Skandia är det viktigt att vara öppna med räntor och rabatter, därför berättar vi gärna för våra kunder om vad som påverkar rabatten och hur du kan påverka din ränta.

  Eftersom pension är en av våra hjärtefrågor – i synnerhet tjänstepension – känns det helt rätt att premiera alla som har tjänstepension hos oss. Därför får du rabatt på ditt bolån om du och ev. medsökande har tjänstepension hos Skandia eller flyttar den till oss.

  Två bra saker med att ha tjänstepension och bolån hos oss är att du får en bättre överblick och att du slipper omförhandla ränterabatten. Dessutom kan du lita på att du får samma ränta som din granne om era förutsättningar är desamma.

 • Det är inte helt enkelt att hålla koll på var man har tjänstepensionen – om du haft flera arbetsgivare kan den ju dessutom vara utspridd hos flera aktörer.

  Enklaste sättet att få en överblick över din pension är att logga in på minpension.se. Det kan också vara en bra idé att samla din pension hos en aktör. Hos oss är det enkelt att samla tjänstepensionen.

 • Ja, i många fall blir den bättre hos oss – men det beror förstås på vad du har för ränta idag. Fördelarna med vårt bolån är att vi är öppna med vad som ger rabatt och att alla som har samma förutsättningar får samma ränta. Dessutom slipper du omförhandla ränterabatten.

  Sedan har vi en vision om att förenkla våra kunders vardagsekonomi och göra det enkelt att samla allt på ett ställe. Vi har allt från pension, buffertsparande och transaktionskonto till den där livförsäkringen som gör livet lite tryggare.

 • Att flytta tjänstepensionen till oss är enkelt även om det kan låta lite krångligt med alla olika tjänstepensionsavtal. Ofta räcker det med att fylla i ett formulär på webben och sedan genomförs flytten inom 2–3 månader. Innan du bestämmer dig kan det vara bra att läsa igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren. Fler tips på vad du behöver tänka på finns på sidan välj Skandia för din tjänstepension.

  • ITP flyttar du direkt på vår sida (eller om du vill välja oss enbart för kommande inbetalningar)
  • FTP och BTP1 flyttar du via Valcentralen
  • PA-KFS flyttar du via Pensionsvalet
  • KAP-KL/AKAP-KL kommer du kunna flytta 2019 – och redan i höst kan du välja oss för kommande inbetalningar
  • PA16 & SAF-LO går tyvärr inte att flytta till oss
  • Om du jobbar på ett företag som har tjänstepension men inte kollektivavtal kan du ringa oss vardagar 08.15–16 på 0771-72 77 27 så hjälper vi dig. Du har dessutom rätt att beställa flyttblad innan du bestämmer dig. Med hjälp av dem kan du jämföra din befintliga försäkring med Skandias alternativ för att se vilken som passar dig bäst.
 • Du kan gå miste om tusenlappar i framtida pension om du saknar tjänstepension. För den som tjänar 25 000 kr/mån kan det röra sig om uppåt 2 000 kr/mån. Vill du bli en hjälte för dina kolleger? Ge din arbetsgivare en kopp kaffe och be hen att läsa på om medarbetarnas viktigaste förmån. Vårt enklaste paket kan tecknas direkt på webben.

  Förutom ålderspension ingår sjukförsäkring som ger möjlighet till extra ersättning vid långvarig sjukskrivning. Dessutom har vi kopplat på en hälsoförsäkring som ger stöd vid t.ex. nedstämdhet, värk och stress.

 • Själva flytten brukar inte kosta något, men ibland händer det att försäkringsbolaget som du lämnar tar ut en avgift för administration. Det du också behöver kolla upp inför en flytt är försäkringarnas avgifter som kan variera. Möjligheten till avkastning på kapitalet är också en viktig aspekt, men i ett långsiktigt perspektiv kan det ändå vara värt att flytta, t.ex. för att få en bättre överblick och bättre villkor.

  Om du har tjänstepension via följande kollektivavtal hittar du priser och avgifter på resp. sida (antingen direkt på sidan eller i ett faktablad):

  I annat fall får du informationen i flyttbladen som du beställer direkt från försäkringsbolagen.

 • Nej, man skiljer på tjänste­pension och privat pension. Men har du ett sparande – oavsett om det är tänkt till pension eller annat – på mer än 1 miljon kronor hos oss får du rabatt på räntan. För att få maximal rabatt behöver du ha ett sparande på minst 3 miljoner kronor. Om du sparar hos en annan aktör kan du enkelt flytta sparandet till oss.

  Med privat sparande menar vi att du sparar hos oss i:

  • konto (Allt i Ett-konto, Sparkonto, Fastränte­konto, Skandia­konto, Rådgivnings­konto)
  • värdepappersdepå
  • individuellt pensions­sparande (IPS)
  • investerings­sparkonto (ISK)
  • privat pensions- eller kapital­försäkring
 • Egentligen behöver du bara söka om nytt lånelöfte om du vill höja beloppet, om lånelöftet gått ut efter 6 månader eller om större förändringar sker i hushållets ekonomi.

 • Lånelöftet är baserat på hushållets ekonomi och eftersom det inte tar någon hänsyn till vilken fastighet eller bostadsrätt som ska ligga till grund för bolånet, kan beslut och beviljat belopp skilja mellan lånelöftet och själva lånet. Förutom objektet kan också förändrade uppgifter gällande inkomster, lån och utgifter påverka beslutet. Det är därför viktigt att du söker bolånet så snart du hittat ditt nya boende och att du inte bör skriva på något köpekontrakt innan ansökan har blivit beviljad.

 • När du väl bestämt dig gör du en regelrätt bolåneansökan hos oss, kopplad till objektet du tänkt köpa. Vi kommer då att bedöma säkerheten för det sökta objektet. Den beviljade lånesumman kan därför komma att skilja sig från lånelöftet.

 • När du ansöker om lånelöfte kommer vi göra en kreditupplysning som gäller i 3 månader. Om du ansöker om ett bolån inom den tremånadersperioden kommer ingen ny kreditupplysning att tas.

 • Lånelöftet gäller i 6 månader från datumet det blev beviljat.

 • Skandia beviljar lånelöften upp till 6 miljoner kronor. Önskar du ett högre belopp behöver du göra en vanlig bolåneansökan, eftersom vi behöver veta mer om objektet du tänkt köpa.

 • Vi erbjuder inte valutalån. Därför kan du som har din lön i annan valuta än svenska kronor eller som är folkbokförd i ett annat land än Sverige inte få lånelöfte hos oss.

  Valutalån är lån som tas i annan valuta än den som kunden får sin inkomst i. Ett bolån som tas av en person som får sin inkomst i annan valuta än svenska kronor räknas alltså som ett valutalån.

  Om kursen för den valuta du som kund har din inkomst i sjunker kraftigt kan du få svårigheter att betala ditt lån. Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att du som kund skyddas mot kursförändringar. Eftersom Skandia i dagsläget inte erbjuder någon sådan försäkring och inte heller har något varningssystem för stora kursförändringar kan vi inte erbjuda valutalån.

 • De pengar som vi lånar ut i form av bolån kommer framför allt från två håll: inlåning från allmänheten och upplåning på kapitalmarknaden genom så kallade säkerställda obligationer. Inlåningen från allmänheten är pengar som våra kunder har satt in på konton i Skandiabanken, och de säkerställda obligationerna är obligationer som emitteras av Skandiabanken och som investerare köper i utbyte mot en ränta som Skandiabanken betalar.

 • Den 1 juni 2016 kom nya amorteringskrav som innebär att den som tecknar ett nytt bolån måste amortera om belåningsgraden är 50 % eller högre. Den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare, och de som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst kommer att behöva amortera ytterligare 1 % varje år.  

  Du kan läsa mer om de nya amorteringskraven här.

 • Du kan välja en lånetid på 10–50 år och du kan binda räntan på bolånet på 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år. Du kan också välja olika bindningstid för olika delar av lånet. 

  Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

  Läs mer på vår sida om bolåneräntor

 • Ja, du kan ansöka om lånelöfte hos oss!

  Enda undantaget är om du vill låna mer än 6 000 000 kr, för då ska du istället ansöka om bolån direkt. Då behöver du med andra ord veta vilket objekt du vill belåna när du gör din låneansökan.

 • Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just för dig.

  Tjänstepensionen grundar sig antingen på ett kollektivavtal mellan din arbetsgivare och facket, en så kallad avtalspension, eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare.

  De flesta har sparande i en så kallad tjänstepensionsförsäkring. Men det finns även andra sätt, t.ex. kan arbetsgivaren betala in pengar till en pensionsstiftelse. Tjänstepension som är tryggad på annat sätt än genom sparande i en tjänstepensionsförsäkring är undantagna från vår bolånerabatt.

  Men de allra flesta som arbetar får dock tjänstepension genom ett sparande i en tjänstepensionsförsäkring från sin arbetsgivare. Många vet bara inte om det. Är du osäker på om du har tjänstepension genom sparande i en tjänstepensionsförsäkring på din arbetsplats finns det ett enkelt sätt att ta reda på det.

 • Amorteringsunderlaget beskriver hur din nuvarande bank har beräknat din amortering och visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt befintliga lån. Om du tecknat ditt lån efter 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen och hur länge den är giltig. För att vi ska kunna erbjuda samma villkor behöver du kontakta din bank och begära att få denna blankett.

  Du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss. På grund av banksekretessen kan dessa uppgifter inte lämnas direkt mellan bankerna utan du som kund måste själv begära ut dem.

  När du frågar efter amorteringsunderlaget kan det hända att din bank ger dig ett bättre erbjudande än det du haft tidigare. Det tycker vi är bra. Men se till att det inte bara är en tillfällig rabatt som du behöver omförhandla snart igen.

 • Listränta är den ordinarie räntan, före rabatt. Det är den ränta som du hittar i våra räntetabeller. I de flesta fall får du någon form av rabatt på listräntan. 

 • Snittränta är den verkliga räntan på nya bolån som tecknats under en viss period, i genomsnitt.

  Snitträntan är alltså ett genomsnitt av alla nya bolån under aktuell månad samt befintliga bolån som under månaden fått sina villkor förändrade t.ex. genom förändrad rabatt, ny ränta eller bindningstid.

 • Rörlig ränta är ränta som kan gå både upp och ner och som anpassas efter marknadsräntorna. Som hos de flesta andra banker kan du inte få en helt rörlig ränta hos oss utan den kortaste bindningstiden är 3 månader. 

 • Bunden ränta eller fast ränta som det också kallas är ränta på ett bolån som är bundet under en viss period, t ex 1 år eller 5 år. Har du fast ränta betalar du samma ränta oavsett om listräntan går upp eller ner. 

 • Ränteskillnadsersättning är en avgift du kan få betala om du väljer att lösa ett bundet lån i förtid.

 • Verklig ränta är räntan efter rabatt, det vill säga den ränta som du faktiskt betalar.

 • Bolånet är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten och därför är det bra att lägga upp ditt bolån på ett sätt som passar din ekonomi. Hos oss kan du dela upp dina lån och välja olika räntevillkor för de olika delarna. Då kan du binda en del av bolånen till en fast ränta och låta en annan del vara rörlig.

  De bindningstider du kan välja mellan är 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år

  Om du vill kan du dela upp ditt bolån och välja olika bindningstider för de olika delarna.

  Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten – genom att sprida risken och välja olika bindningstider får du möjlighet att stegvis anpassa dig till ändrade räntor.

  Tips! Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad (så kallad ränteskillnadsersättning).

 • Nej, men som kund hos oss kan du utnyttja vårt samarbete med Familjens Jurist.
  Läs mer om familjejuridik.

 • Ja, föräldrar kan vara medlåntagare till bolån.

  För den som t.ex. studerar, vikarierar eller har en provanställning kan det vara svårt att förverkliga drömmen om ett eget boende. Då går det att ansöka om bolån tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna blir då medsökande till lånet. Om ni är fler än två sökande på ett bolån ansöker ni istället direkt hos vårt bolåneteam på 0771-52 50 00. Men annars är villkoren och processen densamma som för vårt bolån.

 • För den som t.ex. studerar, vikarierar eller har en provanställning kan det vara svårt att förverkliga drömmen om att flytta hemifrån till ett eget boende. För er hade vi tidigare ett "Första hem-lån". Men det är ju inte bara till första hemmet som det kan behövas lite hjälp från föräldrarna på dagens bostadsmarknad.

  Därför kan du nu låna tillsammans med dina föräldrar även om det är din andra eller tredje bostad det gäller och villkoren är desamma som för vårt vanliga bolån.

  Om ni är fler än två sökande ansöker ni direkt på telefon till vårt bolåneteam på 0771-52 50 00. De ger inga personliga råd men svarar gärna på övriga frågor om bolån 8-22, alla dagar i veckan.