Gå till innehåll

Frågor & svar

Information som rör coronaviruset har vi samlat här – kolla gärna där först om du hittar det du söker.

Bolån

  • Är ditt bolån tecknat den 1 mars 2018 eller senare kan du ansöka om amorteringsfrihet om lånet högst är 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde) och om din skuldkvot högst är 4,5
  • Är ditt bolån tecknat mellan 1 juni 2016 och 1 mars 2018 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån högst är 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde)
  • Är ditt bolån tecknat före den 1 juni 2016 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån högst är 70 % av bostadens marknadsvärde

  Vill du ansöka om amorteringsfrihet kan du kontakta oss på 0771-55 55 00 eller genom vår chatt.

 • Du har som högst 50 år på dig att betala tillbaka ditt bolån hos oss.

 • Att flytta sitt bolån till oss är enkelt och smidigt, här kan du läsa om hur du gör.

 • Du kan utöka ditt lån så länge belåningsgraden inte är högre än 85 %. Minsta belopp att öka lånet med är 25 000 kr.

  Du gör detta genom att göra en bolåneansökan, välj ”utöka mitt bolån i Skandia”.

 • Nej, hos oss slipper du extrakostnader såsom uppläggningsavgift. Att betala med autogiro är kostnadsfritt, däremot tar vi en aviseringsavgift om du väljer något annat betalningssätt.

 • Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten och därför är det bra att lägga upp ditt bolån på ett sätt som passar din ekonomi. Hos oss kan du kan dela upp ditt lån och välja olika bindningstider vilket gör att du stegvis kan anpassa dig till ändrade räntor.

  Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

 • Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter.

  Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader.

 • Du behöver vara myndig och folkbokförd i Sverige för att teckna ett bolån hos oss. Du ska också ha en garanterad grundlön från en tillsvidareanställning, livsvarig pension eller deklarerad inkomst som egenföretagare. Vi tillgodoräknar inte inkomster såsom bonus, provision eller OB-tillägg som inte är garanterade.

 • Medlåntagare i din bolåneansökan kan vara make/maka/partner, sambo, föräldrar eller vuxna barn. Minst en av låntagarna ska vara ägare till bostaden.

 • Du kan teckna ett bolån hos oss när du ska köpa en bostadsrätt, villa eller ett fritidshus. Vi belånar endast eget boende.

  Bostadsrätten måste vara en äkta bostadsrättsförening med minst 4 lägenheter. Villor och fritidshus måste ha typkod 220.

 • Räkna på din bolåneränta i vår bolånekalkyl och skaffa ett bolån utan förhandling och hårda helkundskrav. Här kan du se vilken ränta du kan få och ge dig själv rabatt utan förhandling.

 • Du kan se din bolåneränta och bolånerabatt i internetbanken. Logga in och välj fliken Lån > Låneöversikt sen väljer du ditt bolånenummer.

 • Din ränta ändras vid villkorsändringen som sker när bindningstiden tagit slut. Har du ett bolån bundet på 3 månader sker villkorsändringen var tredje månad. Vill du se vilket datum ditt lån har villkorsändring kan du göra det i internetbanken. Logga in och välj fliken Lån > Låneöversikt sen väljer du ditt bolånenummer.

  • Lagfarten kostar: 1,5 % av bostadens pris + 825 kr i expeditionsavgift
  • Pantbrev kostar: 2 % av det intecknade beloppet (lånebeloppet minus befintliga pantbrev) + 375 kr

  Mer information om stämpelskatter och avgifter hittar du hos Lantmäteriet.

 • Det styrs bland annat av hur mycket du tjänar och dina skulder. Genom att ansöka om ett lånelöfte kan du se ungefär hur mycket du får låna.

 • ESIS (European Standardized Information Sheet) är ett informationsblad med individuell information om bolånet. Det skickas tillsammans med skuldebrevet när bolånet blivit godkänt av banken. Du har sen 14 dagars betänketid (från ESIS utskriftsdatum) om du vill acceptera låneerbjudandet.

  ESIS ser ungefär likadant ut i alla europeiska länder.

 • Alla lån som upptas i annan valuta än den som kunden får sin lön i betraktas som valutalån. Lån till en konsument som bor i Sverige och tar ett lån i svenska kronor men arbetar i ett annat land och får sin inkomst i annan valuta betraktas alltså som valutalån. Du måste vara folkbokförd i Sverige för att lånet inte ska anses vara ett valutalån.

 • Nej, vi erbjuder inte valutalån.

  Det beror på att om kursen för den valuta du har din inkomst i sjunker kraftigt kan du få svårt att betala ditt lån. Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån också erbjuda en försäkring mot kursdifferenser eller något annat arrangemang som gör att du som kund skyddas mot kursförändringar. Eftersom vi i dagsläget inte erbjuder den typen av försäkring och inte har något varningssystem för stora kursförändringar kan vi inte erbjuda valutalån.

 • Vår listränta, dvs räntan före rabatt, påverkas framför allt av vår kostnad att låna upp pengar vilket i sin tur är beroende av marknadsräntorna.

 • Banker kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder i upp till 5 år. Hos oss gäller ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Det som ligger till grund för amorteringen är marknadsvärdet på din bostad. Du kan omvärdera din bostad högst vart femte år eller efter en större förändring exempelvis en tillbyggnation. Detta kallas för amorteringsgrundande värde och kan alltså skilja sig mot marknadsvärdet efter en omvärdering.

 • Då kan du ansöka om att sänka din amortering. Kontakta oss på 0771-55 55 00 eller genom vår chatt så hjälper vi dig.

 • Undantag från reglerna kan göras om du får ekonomiska problem exempelvis vid dödsfall bland närstående, sjukdom eller arbetslöshet.

  I rådande situation med Corona kan du ansöka om amorteringsfrihet fram till augusti 2021, läs mer och ansök om amorteringsfrihet här.

 • Skuldkvoten är förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och den totala bolåneskulden. Du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst behöver amortera ytterligare 1 % av det totala lånebeloppet.

 • Letar du efter en bostad och vill veta hur mycket du får låna kan du ansöka om ett lånelöfte. Lånelöften ges upp till 6 000 000 kr – vill du låna mer ansöker du om ett bolån istället.

 • Nej, lånelöftet baseras på din ekonomi och inte på bostaden som bolånet ska ligga till grund för. Vi gör en slutgiltig bedömning av bolånet efter att vi fått in din bolåneansökan.

  Förutom bostaden kan också förändringar av inkomster, lån och utgifter påverka beslutet. Det är därför viktigt att du ansöker om bolån så snabbt som möjligt efter att du hittat en bostad du vill köpa och att du inte skriver köpekontrakt innan ansökan blivit godkänd.

 • Pengarna vi lånar ut som bolån kommer framför allt från två håll:

  • Inlåning från allmänheten, alltså pengar våra kunder har på sina konton
  • Säkerställda obligationer, vilket är obligationer som emitteras av Skandiabanken och som investerare köper i utbyte mot en ränta som Skandiabanken betalar
  • Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde behöver amorteras minst 1 % per år
  • Bolån över 70 % av bostadens värde behöver amorteras minst 2 % per år
  • Utöver detta behöver du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 %

  Du kan läsa mer om amorteringskraven här.

 • Du kan binda din ränta på 3 månader, 1, 2, 3 eller 5 år. Det går också bra att dela upp bolånet och välja olika bindningstider.

  Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

  Kontakta oss på 0771-55 55 00 eller genom vår chatt så hjälper vi dig att binda din ränta.

 • Rörlig ränta anpassas efter marknadsräntorna och kan både gå upp och ner. Som hos de flesta andra banker kan du inte få en helt rörlig ränta hos oss utan den kortaste bindningstiden är 3 månader.

 • Bunden ränta eller fast ränta som den också kallas är bestämd en viss period exempelvis 1 eller 5 år. Det gör att du betalar samma ränta oavsett om listräntan går upp eller ner.

 • Du betalar ditt bolån månadsvis med autogiro eller pappersfaktura, detta sker alltid den sista vardagen i månaden.

  Du hittar betalsättet du valt under "Låneinformation" och "Övriga uppgifter" i internetbanken.

 • Du kan välja att betala bolånet med bankgiroavi som skickas med posten. Här tillkommer en aviavgift på 30 kr/mån, den avgiften slipper du om du betalar med autogiro.

 • Om du köpt din bostad efter den 1 juni 2016 kan du som tidigast göra en ny värdering efter 5 år eller efter en större förändring exempelvis en tillbyggnation. Du kan då ändra din amortering om det visar sig att bostaden stigit i värde.

 • Det kan finnas olika anledningar till att din betalning inte har genomförts.

  Är det din första betalning så kommer avin alltid dras månaden efter. Om utbetalning av ditt lån är 1 februari så kommer alltså din första betalning göras sista bankdagen i mars.

  Du kan alltid logga in på internetbanken och se dina avier 20 dagar innan dragningen. Klicka på ditt lån på översiktssidan och sen på avier.

 • Om din inkomst ökat eller om du amorterat ner ditt bolån kan vi hjälpa dig att räkna om din skuldkvot. Kontakta oss på 0771-55 55 00 eller genom vår chatt.

 • Kontakta oss på 0771-55 55 00 eller genom vår chatt så hjälper vi dig med extraamorteringen.

 • Ditt handpennings- och överbryggningslån löser du när du fått pengarna för boendet du säljer. Kontakta oss på 0771-55 55 00 eller genom vår chatt så hjälper vi dig.

 • Du ansöker om ett bolån när du behöver låna pengar till en bostad du vill köpa. När du skickat in din ansökan bedöms säkerheten för bostaden – därför kan beloppet skilja sig mellan lånelöftet och bolåneansökan.

  Det är viktigt att du inte skriver kontrakt innan vi gett besked om vilket belopp som blivit godkänt för bostaden du vill köpa. Ett alternativ är att du skriver till i kontraktet att köpet bara är bindande om lånet blir godkänt.

 • Betalningen med autogiro sker automatiskt från ditt konto sista vardagen i månaden. Har du inga pengar på kontot försöker vi igen de 3 nästkommande vardagarna.