Gå till innehåll

Frågor & svar

Information som rör coronaviruset har vi samlat här – kolla gärna där först om du hittar det du söker.

Bolån

 • En amorteringsfri period betyder att du enbart betalar ränta under en period. Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav från Finansinspektionen och den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare. Detta innebär att:

  • Om ditt lån är tecknat den 1 mars 2018 eller senare kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde) och din skuldkvot (dvs storleken på bolånet i relation till hushållets årsinkomst före skatt) är högst 4,5.

  • Om ditt bolån är tecknat mellan 1 juni 2016 och 1 mars 2018 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde).

  • Om ditt bolån tecknades före den 1 juni 2016 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt lån är högst 70 % av aktuellt marknadsvärde.

  • Om du flyttar ett lån tecknat före den 1 juni 2016 från en annan bank, utan att utöka det, kan du ansöka om amorteringsfrihet om lånet är högst 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde. 
 • När du tar ett lån hos oss, kan du välja att betala tillbaka lånet på 10–50 år.

 • Börja med att ansöka om bolån hos oss. Du behöver sedan komplettera din ansökan med ett s k amorteringsunderlag från din nuvarande bank.

  Amorteringsunderlaget visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt befintliga lån. Om du tecknat ditt lån efter 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen och hur länge den är giltig.

  Du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss. På grund av banksekretessen kan dessa uppgifter inte lämnas direkt mellan bankerna utan du som kund måste själv begära ut dem.

  Lösen av befintligt lån ordnar vi. Tänk dock på att om du har bunden ränta idag hos din gamla bank kan det uppstå en ränteskillnadsersättning om du vill lösa lånet i förtid. Du kan även i vissa fall i god tid behöva säga upp ditt befintliga lån i din gamla bank.

 • Ja, du kan utöka ditt lån så länge belåningsgraden inte överskrider 85 %. Minsta belopp att öka lånet med är 25 000 kr. Om du vill utöka ditt lån genomgår du samma kreditprövning som när du tar lån för första gången.

  Gör bara en ansökan om bolån och välj ”utöka mitt bolån i Skandia”.

 • Lånelöfte – när du letar efter bostad

  När du letar efter en ny bostad och vill veta hur mycket du kan få låna ska du ansöka om lånelöfte. Det är en hjälp för dig när du ska buda på en bostad. Lånelöften ges upp till 6 000 000 kr, om du vill låna mer ansöker du direkt om bolån istället för lånelöfte.

  Ansökan om bolån – när du har hittat din bostad

  Om du redan har hittat en bostad ska du ansöka om bolån. Då bedöms även säkerheten för objektet, och därför kan beloppet skilja sig mellan lånelöftet och bolåneansökan. 

  Det är viktigt att du inte skriver under ett kontrakt innan vi har gett slutgiltigt besked om vilket belopp som blir beviljat för just den bostad du vill köpa. Ett alternativ är att du skriver in att köpet bara är bindande om vi ger slutgiltigt besked om att lånet blir beviljat. Sedan kompletterar du din ansökan på internetbanken.

 • Nej, hos oss kan du vara säker på att du slipper dyra extrakostnader, som uppläggningsavgift och liknande. Autogiro är självklart kostnadsfritt, däremot tar vi aviseringsavgift om du inte väljer autogiro.

  Om du köper en villa eller fritidshus måste det finnas utrymme att betala stämpelskatt för lagfart till Lantmäteriverket på 1,5% av köpeskillingen plus expeditionsavgift på 825 kr. Om du behöver ta ut nya pantbrev behöver du betala en stämpelskatt för pantbrev som motsvarar 2% av det intecknade beloppet plus 375 kr i expeditionsavgift.

 • Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten och därför är det bra att lägga upp ditt bolån på ett sätt som passar din ekonomi. På Skandia kan du dela upp dina lån och välja olika räntevillkor för de olika delarna. Då kan du binda en del av bolånen till en fast ränta och låta en annan del vara rörlig.

  Fördelen med att dela upp lånet i flera delar är att du minskar risken för att oförberett drabbas av höjda boendekostnader om räntorna plötsligt stiger. Ju mindre marginaler du har i ekonomin desto viktigare är det att ha överblick och kontroll. Genom att sprida risken får du möjlighet att stegvis anpassa dig till ändrade räntor.

  Exempel för bolån på 1 000 000 kr

  • 250 000 kr fast ränta 5 år
  • 250 000 kr fast ränta 2 år
  • 500 000 rörlig ränta 3-månader

  Värt att veta är att du faktiskt alltid binder din ränta – även den rörliga räntan binder du, om än bara i 3-månadersperioder. När bindningstiden är slut går din ränta automatiskt över till en ny 3-månadersperiod. Även bundna räntor (1–5 år) läggs om till 3-månadersränta vid bindningstidens slut.

  De senaste åren har den rörliga 3-månadersräntan varit lägre än ränta med 2, 3 och 5 års bindningstid. Därför har många valt att inte binda hela bolånet. När du planerar för om du ska binda lånet eller inte – tänk på att det vid bindningstider på 1–5 år kan uppstå en s.k. ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet i förtid.

 • Den effektiva räntan är ränta inklusive avgifter. Hos oss på Skandia behöver du ju inte betala några uppläggningsavgifter eller andra dyra extrakostnader, så varför skiljer sig räntan från den effektiva räntan? Jo, det beror på att räntan baseras på årsräntan, men den betalas fortfarande månadsvis. Den effektiva räntan är alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året.

 • För att ta ett bolån behöver du ha en garanterad grundlön från tillsvidareanställning, livsvarig pension eller deklarerad inkomst som egen företagare. Observera att vi inte tillgodoräknar inkomst i form av bonus, provision eller OB-tillägg som inte är garanterade. 

  Inkomst från eget företag styrks enligt följande:

  • Inkomst från aktiebolag styrks genom intyg från auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult.
  • Inkomst från enskild firma/handelsbolag/kommanditbolag styrks genom senaste deklaration, inklusive samtliga näringsbilagor.

  Är du föräldraledig eller sjukskriven? Då är det föräldraersättningen eller sjukpenningen som räknas när vi bedömer din inkomst. Kravet är dock att du har en fast anställning, pension eller är egen företagare när du inte är föräldraledig/sjukskriven.

  Tips! I ansökan om bolån eller lånelöfte anger du din nuvarande månadsinkomst före skatt. Tänk på att den angivna inkomsten alltid måste kunna styrkas om vi efterfrågar kompletterande uppgifter. Detta kan till exempel bero på att du har angett en högre inkomst än den uppgift som finns i kreditupplysningen.

 • Om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Hos Skandia är den kortaste bindningstiden 3 månader, men du behöver inte betala ränteskillnadsersättning om du vill lösa ett sådant lån. För de längre bindningstiderna (1-5 år) kan en ränteskillnadsersättning uppstå. Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på dina lösenuppgifter.

 • Medlåntagare i din bolåneansökan kan vara make/maka/partner sambo eller föräldrar. För bostadsrätt, villa och fritidshus gäller att minst en av låntagarna ska vara ägare till bostadsrätten.

  Är ni fler än två som ska ansöka om bolån – ring oss direkt på 0771 - 52 50 00.

 • Bostadsrätt

  Det får inte finnas lån hos någon annan bank med säkerhet i samma bostadsrätt. Vi belånar endast bostadsrätter mot förstahandspanträtt i äkta bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen måste bestå av minst 4 bostadsrätter. Minst en ägare av bostadsrätten ska stå med som låntagare och vi belånar endast eget boende.   

  Villa och fritidshus

  Vi belånar villa och fritidshus mot pantbrev med bästa rätt, dvs. det får inte finnas lån hos någon annan bank med bättre säkerhet i fastigheten. Vi belånar endast eget boende.

 • För ansökan om lån till villa/fritidshus

  • Personnummer för alla sökande
  • BankID
  • Kommun och fastighetsbeteckning
  • Ev. uppskjuten reavinst (från tidigare försäljning)

  För ansökan om lån till bostadsrätt

  • Personnummer för alla sökande
  • BankID
  • Bostadsrättsföreningens namn
  • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Ev. uppskjuten reavinst (från tidigare försäljning)
 • Om du ska köpa ditt första boende och har svårt att få lån själv finns möjligheten att ansöka om bolån tillsammans med dina föräldrar.

 • Räkna på din bolåneränta i vår  bolånekalkyl och skaffa ett bolån utan förhandling och hårda helkundskrav. Där kan du se vilken ränta du kan få och ge dig själv rabatt utan att behöva ringa oss och förhandla. Smidigare än så blir det inte.

  Eftersom pension – i synnerhet tjänstepension – är en av våra hjärtefrågor känns det helt rätt att premiera alla som har tjänstepension hos oss. Därför får du rabatt på ditt bolån om du eller eventuell medsökande har eller flyttar tjänstepensionen till oss.

 • Om du redan är kund hos oss kan du se din bolåneränta och bolånerabatt i internetbanken. Logga in och välj fliken Lån > Låneöversikt och sedan väljer du ditt bolånenummer. Där ser du din aktuella ränta och rabatt.

 • Din ränta ändras vid lånets villkorsändring som sker vid bindningstidens slut. Har du ett bolån bundet på 3 månader sker villkorsändringen var tredje månad. Gör så här:

  • Logga in
  • Välj fliken Lån > Låneöversikt
  • Välj sedan ditt bolånenummer, nu kan de se vilket datum ditt lån har villkorsändring nästa gång
 • Lagfart: 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift

  Pantbrev: 2 % av det intecknade beloppet + 375 kr

   Mer information om stämpelskatt och avgifter hittar du hos Lantmäteriet

 • Den 1 juni 2016 infördes Finansinspektionens nya krav på amortering av bolån. Här har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar om det nya amorteringskravet. 

  Läs om det nya amorteringskravet

 • Hur mycket du kan låna till din bostad styrs bland annat av hur mycket du tjänar och vilka skulder du har. Genom att ansöka om ett lånelöfte kan du se ungefär hur mycket du får låna.

  • Skuldkvot är ett hushålls skulder i förhållande till årsinkomsten (brutto).
  • Från och med den 1 december 2016 är skuldkvoten en av parametrarna i Skandiabankens kreditbedömning, vilket också är standard i en stor del av branschen.
  • Skuldkvotstaket hos Skandiabanken är 5 gånger (500 %) kundens bruttoårsinkomst. Exempel: om den totala årsinkomsten i hushållet är 700 000 kronor så ska lånet understiga 3 500 000 kronor. Detta är en riktlinje och vi gör alltid en individuell bedömning av kundens hela finansiella situation i samband med kreditbedömningen.
 • ESIS (European Standardized Information Sheet) är ett informationsblad med individuell information om lånet, som skickas till kunden när lånet blivit beviljat av banken. Det skickas ut tillsammans med skuldebrevet och kunden har 14 dagars betänketid (från ESIS utskriftsdatum) för att ta ställning till om han eller hon vill acceptera låneerbjudandet. ESIS ser ungefär likadant ut i alla europeiska länder.

  Så här fyller du i ett skuldebrev

 • Låneerbjudandet, dvs ESIS och skuldebrevet, skickas till dig som ansökt om lån och fått det beviljat av banken. Erbjudandet är giltigt i 14 dagar från och med utskriftsdatum. Tackar du ja till erbjudandet inom betänketiden och utbetalningen sker inom dessa 14 dagar blir Skandia och du som konsument bundna av villkoren i avtalet. Om utbetalningen sker efter 14 dagar bestäms räntan på utbetalningsdagen.

  Så här fyller du i ett skuldebrev

 • Du accepterar erbjudandet genom att datera, skriva på och skicka in skuldebrevet med post till Skandia. Acceptdatum är det datum då du som kund skrivit på skuldebrevet (oavsett postgång). Kom ihåg att du inte kan mejla eller ringa in ditt svar.

 • Om du accepterar erbjudandet för sent kan villkoren ha hunnit ändras och du får i så fall ett nytt erbjudande från oss. Om villkoren inte ändrats får du de villkor som står i skuldebrevet/erbjudandet, förutsatt att de också gäller när lånet betalas ut.

 • Alla lån som upptas i annan valuta än den som kunden får sin lön i betraktas som valutalån. Lån till en konsument som bor i Sverige och tar ett lån i svenska kronor men arbetar i ett annat land och får sin inkomst i annan valuta, betraktas alltså som valutalån. Du måste också vara folkbokförd i Sverige för att lånet inte ska anses vara ett valutalån.

 • Nej, vi erbjuder inte valutalån.

  Anledningen är att om kursen för den valuta du har din inkomst i sjunker kraftigt kan du få svårigheter att betala ditt lån. Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att kunden skyddas mot kursförändringar. Eftersom vi i dagsläget inte erbjuder någon sådan försäkring och inte heller har något varningssystem för stora kursförändringar kan vi inte erbjuda valutalån.

 • Vår listränta, dvs räntan före rabatt, påverkas framför allt av av vår kostnad för att låna upp pengar. Den är i sin tur beroende av marknadsräntorna som rör sig upp eller ner varje dag. Priserna på bolån ändras dock inte på daglig basis utan sätts på längre sikt och enligt den trend som vi ser på räntemarknaden.

  Räntan på ditt bolån påverkas av vår kostnad för att låna upp pengar och kostnader relaterade till de krav som myndigheterna ställer på Skandiabanken för att vi ska få bedriva bankverksamhet. Den påverkas också av våra administrativa kostnader, samt av den premie vi tar ut för risken för att det ska uppstå kreditförluster.

  Den ränta du får som kund hos Skandiabanken utgår ifrån listpriset och sedan dras en eventuell rabatt av, baserad på belåningsgrad, lånebelopp, din riskprofil och dina övriga affärer med Skandia.

 • Våra rådgivare och handläggare ger inga personliga råd om bolån.

  Men vi strävar efter att vara tydliga och transparenta för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Vårt bolåneteam finns på plats varje dag och hjälper dig gärna med praktiska frågor om ditt bolån och din ansökan.

 • Finansinspektionens första amorteringskrav trädde i kraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att amorteringen av ditt bolån ska baseras på din belåningsgrad, dvs. hur stort ditt lån är i förhållande till marknadsvärdet på din bostad:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

  Marknadsvärdet som ligger till grund för din belåningsgrad ligger fast i 5 år. Det innebär att amorteringsbeloppet inte kan ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden.

 • • Om du har lån på 70 % eller mer av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde, vill vi att amortering sker på den del som överstiger 70 % på max 15 år.

  • Om du har lån på mindre än 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde har du möjlighet att välja amorteringsfrihet 5 år i taget.

  Om du skrivit på ditt köpekontrakt före den 1 juni 2016 kan du få amortering till de gamla reglerna. Detsamma gäller om du flyttar ett bolån tecknat före den 1 juni 2016 till oss från en annan bank, förutsatt att du inte utökar lånet i samband med flytten. 

 • Bankerna kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos oss gäller dock ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. 

  Bostaden får omvärderas högst vart femte år, eller vid ”avsevärd förändring”. Detta kallas för amorteringsgrundande värde och kan alltså skilja sig mot marknadsvärdet om det senare förändras under femårsperioden.

  Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år.

 • Amorteringstakten ändras inte automatiskt utan du behöver kontakta oss.

  Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

 • Nej, det är när ditt köpekontrakt tecknas som styr om de nya amorteringsreglerna gäller eller inte.

   

 • Om köpekontraktet har undertecknats före den 1 juni 2016 så omfattas du av de tidigare reglerna, oavsett när du har tillträde till din nya bostad. Det spelar alltså ingen roll om du inte har tillträde förrän senare.

 • Det skärpta amorteringskravet, som började gälla den 1 mars 2018, innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst (dvs. inkomst före skatt) måste amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra med de regler som gäller sedan tidigare.

  Tanken är alltså att hushåll med stora skulder i förhållande till inkomst ska amortera mera, och syftet med det skärpta kravet är att ytterligare bromsa in de allt högre hushållskulderna.

   

  Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet 

  Bostadens pris: 4 000 000 kr
  Lånebelopp, 85 % av priset: 3 400 000 kr
  Hushållets bruttoinkomst: 600 000 kr/år
  Skuldkvot: 5,66 (skuld 3 400 000 / inkomst 600 000)
  Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  Amortering per månad: 8 500 kr

  Läs mer om hur det skärpta amorteringskravet påverkar dig hos Finansinspektionen.

  • Tar du ett bolån mellan 50–70% av bostadens värde ska du amortera minst 1% av det totala lånebeloppet per år. 
  • Tar du ett bolån över 70% av bostadens värde ska du amortera minst 2% av det totala lånebeloppet per år.
  • Utöver detta ska du som lånar med än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1% av det totala lånebeloppet. 

  Här kan du läsa mer om amortering och amorteringskrav.

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

 • Undantag från reglerna kan beviljas kan t.ex. vid dödsfall eller sjukdom.

 • Det är vår starka rekommendation att ditt bolån är beviljat när du skriver kontrakt. Alternativt kan du skriva in ett förbehåll att köpet är bindande endast under förutsättning att lånet slutgiltigt blir beviljat. 

 • Hur mycket du kan få låna hos oss styrs bland annat av hur mycket du tjänar och vilka andra skulder du har. Dina skulder i förhållande till din bruttoinkomst kallas för skuldkvot. Vår riktlinje är att skuldkvoten ska ligga under 5 när du tar ett lån hos oss, dvs. din totala skuldsättning ska understiga 5 gånger din årliga bruttoinkomst.

 • För oss på Skandia är det viktigt att vara öppna med räntor och rabatter, därför berättar vi gärna för våra kunder om vad som påverkar rabatten och hur du kan påverka din ränta.

  Eftersom pension är en av våra hjärtefrågor – i synnerhet tjänstepension – känns det helt rätt att premiera alla som har tjänstepension hos oss. Därför får du rabatt på ditt bolån om du och ev. medsökande har tjänstepension hos Skandia eller flyttar den till oss.

  Två bra saker med att ha tjänstepension och bolån hos oss är att du får en bättre överblick och att du slipper omförhandla ränterabatten. Dessutom kan du lita på att du får samma ränta som din granne om era förutsättningar är desamma.

 • Det är inte helt enkelt att hålla koll på var man har tjänstepensionen – om du haft flera arbetsgivare kan den ju dessutom vara utspridd hos flera aktörer.

  Enklaste sättet att få en överblick över din pension är att logga in på minpension.se. Det kan också vara en bra idé att samla din pension hos en aktör. Hos oss är det enkelt att samla tjänstepensionen.

 • Ja, i många fall blir den bättre hos oss – men det beror förstås på vad du har för ränta idag. Fördelarna med vårt bolån är att vi är öppna med vad som ger rabatt och att alla som har samma förutsättningar får samma ränta. Dessutom slipper du omförhandla ränterabatten.

  Sedan har vi en vision om att förenkla våra kunders vardagsekonomi och göra det enkelt att samla allt på ett ställe. Vi har allt från pension, buffertsparande och transaktionskonto till den där livförsäkringen som gör livet lite tryggare.

 • Att flytta tjänstepensionen till oss är enkelt även om det kan låta lite krångligt med alla olika tjänstepensionsavtal. Ofta räcker det med att fylla i ett formulär på webben och sedan genomförs flytten inom 2–3 månader. Innan du bestämmer dig kan det vara bra att läsa igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren. Fler tips på vad du behöver tänka på finns på sidan välj Skandia för din tjänstepension.

 • Du kan gå miste om tusenlappar i framtida pension om du saknar tjänstepension. För den som tjänar 25 000 kr/mån kan det röra sig om uppåt 2 000 kr/mån. Vill du bli en hjälte för dina kolleger? Ge din arbetsgivare en kopp kaffe och be hen att läsa på om medarbetarnas viktigaste förmån. Vårt enklaste paket kan tecknas direkt på webben.

  Förutom ålderspension ingår sjukförsäkring som ger möjlighet till extra ersättning vid långvarig sjukskrivning. Dessutom har vi kopplat på en hälsoförsäkring som ger stöd vid t.ex. nedstämdhet, värk och stress.

 • Själva flytten brukar inte kosta något, men ibland händer det att försäkringsbolaget som du lämnar tar ut en avgift för administration. Det du också behöver kolla upp inför en flytt är försäkringarnas avgifter som kan variera. Möjligheten till avkastning på kapitalet är också en viktig aspekt, men i ett långsiktigt perspektiv kan det ändå vara värt att flytta, t.ex. för att få en bättre överblick och bättre villkor.

  Om du har tjänstepension via följande kollektivavtal hittar du priser och avgifter på resp. sida (antingen direkt på sidan eller i ett faktablad):

  I annat fall får du informationen i flyttbladen som du beställer direkt från försäkringsbolagen.

 • Nej, man skiljer på tjänste­pension och privat pension. Men har du ett sparande – oavsett om det är tänkt till pension eller annat – på mer än 1 miljon kronor hos oss får du rabatt på räntan. För att få maximal rabatt behöver du ha ett sparande på minst 3 miljoner kronor. Om du sparar hos en annan aktör kan du enkelt flytta sparandet till oss.

  Med privat sparande menar vi att du sparar hos oss i:

  • konto (Allt i Ett-konto, Sparkonto, Fastränte­konto, Skandia­konto, Rådgivnings­konto)
  • värdepappersdepå
  • individuellt pensions­sparande (IPS)
  • investerings­sparkonto (ISK)
  • privat pensions- eller kapital­försäkring
 • Egentligen behöver du bara söka om nytt lånelöfte om du vill höja beloppet, om lånelöftet gått ut efter 6 månader eller om större förändringar sker i hushållets ekonomi.

 • Lånelöftet är baserat på hushållets ekonomi och eftersom det inte tar någon hänsyn till vilken fastighet eller bostadsrätt som ska ligga till grund för bolånet, kan beslut och beviljat belopp skilja mellan lånelöftet och själva lånet. Förutom objektet kan också förändrade uppgifter gällande inkomster, lån och utgifter påverka beslutet. Det är därför viktigt att du söker bolånet så snart du hittat ditt nya boende och att du inte bör skriva på något köpekontrakt innan ansökan har blivit beviljad.

 • När du väl bestämt dig gör du en regelrätt bolåneansökan hos oss, kopplad till objektet du tänkt köpa. Vi kommer då att bedöma säkerheten för det sökta objektet. Den beviljade lånesumman kan därför komma att skilja sig från lånelöftet.

 • När du ansöker om lånelöfte kommer vi göra en kreditupplysning som gäller i 3 månader. Om du ansöker om ett bolån inom den tremånadersperioden kommer ingen ny kreditupplysning att tas.

 • Vi erbjuder inte valutalån. Därför kan du som har din lön i annan valuta än svenska kronor eller som är folkbokförd i ett annat land än Sverige inte få lånelöfte hos oss.

  Valutalån är lån som tas i annan valuta än den som kunden får sin inkomst i. Ett bolån som tas av en person som får sin inkomst i annan valuta än svenska kronor räknas alltså som ett valutalån.

  Om kursen för den valuta du som kund har din inkomst i sjunker kraftigt kan du få svårigheter att betala ditt lån. Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att du som kund skyddas mot kursförändringar. Eftersom Skandia i dagsläget inte erbjuder någon sådan försäkring och inte heller har något varningssystem för stora kursförändringar kan vi inte erbjuda valutalån.

 • De pengar som vi lånar ut i form av bolån kommer framför allt från två håll: inlåning från allmänheten och upplåning på kapitalmarknaden genom så kallade säkerställda obligationer. Inlåningen från allmänheten är pengar som våra kunder har satt in på konton i Skandiabanken, och de säkerställda obligationerna är obligationer som emitteras av Skandiabanken och som investerare köper i utbyte mot en ränta som Skandiabanken betalar.

 • Den 1 juni 2016 kom nya amorteringskrav som innebar att den som tecknar ett nytt bolån måste amortera om belåningsgraden är 50 % eller högre. Den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare, och de som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoårsinkomst kommer att behöva amortera ytterligare 1 % varje år.  

  Du kan läsa mer om amorteringskraven här.

 • Du kan välja en lånetid på 10–50 år och du kan binda bolåneräntor på 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år. Du kan också välja olika bindningstid för olika delar av lånet. 

  Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. 

 • Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just för dig.

  Tjänstepensionen grundar sig antingen på ett kollektivavtal mellan din arbetsgivare och facket, en så kallad avtalspension, eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare.

  De flesta har sparande i en så kallad tjänstepensionsförsäkring. Men det finns även andra sätt, t.ex. kan arbetsgivaren betala in pengar till en pensionsstiftelse. Tjänstepension som är tryggad på annat sätt än genom sparande i en tjänstepensionsförsäkring är undantagna från vår bolånerabatt.

  Men de allra flesta som arbetar får dock tjänstepension genom ett sparande i en tjänstepensionsförsäkring från sin arbetsgivare. Många vet bara inte om det. Är du osäker på om du har tjänstepension genom sparande i en tjänstepensionsförsäkring på din arbetsplats finns det ett enkelt sätt att ta reda på det.

 • Listränta är den ordinarie räntan, före rabatt. Det är den ränta som du hittar i våra räntetabeller. I de flesta fall får du någon form av rabatt på listräntan. 

 • Snittränta är den verkliga räntan på nya bolån som tecknats under en viss period, i genomsnitt.

  Snitträntan är alltså ett genomsnitt av alla nya bolån under aktuell månad samt befintliga bolån som under månaden fått sina villkor förändrade t.ex. genom förändrad rabatt, ny ränta eller bindningstid.

 • Rörlig ränta är ränta som kan gå både upp och ner och som anpassas efter marknadsräntorna. Som hos de flesta andra banker kan du inte få en helt rörlig ränta hos oss utan den kortaste bindningstiden är 3 månader. 

 • Bunden ränta eller fast ränta som det också kallas är ränta på ett bolån som är bundet under en viss period, t ex 1 år eller 5 år. Har du fast ränta betalar du samma ränta oavsett om listräntan går upp eller ner. 

 • Ränteskillnadsersättning är en avgift du kan få betala om du väljer att lösa ett bundet lån i förtid.

 • Verklig ränta är räntan efter rabatt, det vill säga den ränta som du faktiskt betalar.

 • Bolånet är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten och därför är det bra att lägga upp ditt bolån på ett sätt som passar din ekonomi. Hos oss kan du dela upp dina lån och välja olika räntevillkor för de olika delarna. Då kan du binda en del av bolånen till en fast ränta och låta en annan del vara rörlig.

  De bindningstider du kan välja mellan är 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år

  Om du vill kan du dela upp ditt bolån och välja olika bindningstider för de olika delarna.

  Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten – genom att sprida risken och välja olika bindningstider får du möjlighet att stegvis anpassa dig till ändrade räntor.

  Tips! Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad (så kallad ränteskillnadsersättning).

 • Nej, men som kund hos oss kan du utnyttja vårt samarbete med Familjens Jurist.
  Läs mer om familjejuridik.

 • Ja, föräldrar kan vara medlåntagare. Fyll bara i ansökan om bolån och ange att du söker tillsammans med en förälder.

  Är ni fler än två sökande ringer ni direkt till vårt bolåneteam på 0771-52 50 00.

 • För den som t.ex. studerar, vikarierar eller har en provanställning kan det vara svårt att förverkliga drömmen om att flytta hemifrån till ett eget boende. För er hade vi tidigare ett "Första hem-lån". Men det är ju inte bara till första hemmet som det kan behövas lite hjälp från föräldrarna på dagens bostadsmarknad.

  Därför kan du nu låna tillsammans med dina föräldrar även om det är din andra eller tredje bostad det gäller och villkoren är desamma som för vårt vanliga bolån.

  Om ni är fler än två sökande ansöker ni direkt på telefon till vårt bolåneteam på 0771-52 50 00. De ger inga personliga råd men svarar gärna på övriga frågor om bolån 8-22, alla dagar i veckan.

 • Du kan betala ditt bolån via pappersfaktura eller autogiro på månadsbasis. Bolånet betalas alltid den sista vardagen i månaden. 

  Med autogiro dras fakturorna automatiskt från ditt konto hos oss. Saknar du pengar på kontot dagen då dragningen görs försöker vi göra om dragningen i ytterligare 3 vardagar.

  Vilket betalsätt du har valt hittar du under "Låneinformation" och "Övriga uppgifter" i Internetbanken.

 • Har du valt att betala ditt bolån med autogiro så ser du avin i Internetbanken redan 20 dagar innan dragningen görs. Logga in, klicka på ditt lånenummer och välj "avier". Då ser du alla dina avier för ditt bolån, vilken ränta du har, hur mycket du ska amortera och när dragningen för bolånet kommer ske.

  Första avin:
  När du skaffar ett nytt bolån hos oss får du alltid första avin månaden efter utbetalning, oavsett när i månaden lånet betalades ut. Det betyder att du kan få ränta för upp till 2 månader på första avin.

 • Det smidiga med autogiro är att betalningarna dras automatiskt från ditt konto hos oss sista vardagen i månaden. Redan 20 dagar innan dragning kan du se din avi i Internetbanken.

  Det enda du behöver ha koll på är att ha pengar på kontot dagen före förfallodatumet. Skulle du råka missa att ha pengar på kontot så försöker vi att göra autogirodragningar i upp till 3 dagar efter den första dragningen.

 • Du kan betala bolånet via en Bankgiroavi som skickas med post, dvs pappersfaktura. Om du väljer att betala ditt bolån via pappersfaktura tar vi ut en aviavgift på 30 kr/mån. Den avgiften slipper du om du betalar med autogiro.

 • Ett lånelöfte är en uppskattning av hur mycket du kan låna, baserat på hushållets ekonomi. Det är inte knutet till någon fastighet eller bostadsrätt, och gäller i 6 månader från datumet det blev beviljat, så länge hushållets förutsättningar är desamma. Kom ihåg att vi maximalt lånar ut 85 % av objektets värde.

  Vi beviljar lånelöften upp till 6 miljoner kronor. Önskar du ett högre belopp behöver du göra en vanlig bolåneansökan, eftersom vi behöver veta mer om objektet du tänkt köpa.

 • Om du till exempel ska renovera badrummet och utökar lånet omfattas det av de båda amorteringskraven.

  Amorteringskrav 2018

  Om du behöver utöka ditt bolån efter den 1 mars 2018 och ditt sammanlagda lån (det befintliga lånet plus utökningen) överstiger 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst gäller de skärpta amorteringsreglerna. Du ska då amortera 1 % av hela bostadslånet (dvs. det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet) varje år. Om du har tecknat ditt ursprungliga lån före den 1 mars 2018 kan du också välja att amortera enbart tilläggslånet med 10 % per år.

  Till detta tillkommer eventuell amortering enligt det tidigare amorteringskravet.

  Amorteringskrav 2016

  Enligt Finansinspektionen (FI) ska amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

  Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs. din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs. din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs. 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

  Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och istället amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

 • Flyttar du ditt bolån så behåller du de amorteringsvillkor som du har på din nuvarande bank.

  Om du lånar mer samtidigt som du flyttar ditt bolån:

  • Är det valfritt att amortera om det totala lånet understiger 50% av bostadens värde och du lånar för mindre än 4,5 x din årsinkomst.
  • Måste du amortera 1–3% av det totala lånebeloppet, beroende på hur mycket du lånar och hur mycket du har i inkomst.
 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

  Bankerna kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken gäller dock ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Finansinspektionens förslag till nya krav på amortering av bolån började gälla den 1 juni 2016 och de nya skärpta amorteringsreglerna började gälla 1 mars 2018.

 • Om du köpt din bostad efter 1 juni 2016 kan du tidigast värdera om den efter 5 år, och därmed ändra amorteringen om det visar sig att bostaden har stigit i värde.

 • Vad härligt att du ansökt om bolån hos oss!

  Just nu är det extra många som är sugna på ett bolån utan förhandling och hårda helkundskrav. Därför kan det ta lite längre tid att få svar från oss. 

  Om du ansökt om bolån efter den 4 april 2019 kan du själv kontrollera status på din ansökan genom att logga in och se dina pågående ärenden. Där ser du också om vi saknar något från dig eller din eventuella medsökande för att vi ska kunna gå vidare med ansökan.

  Om du ansökt om bolån innan den 4 april 2019 kan du istället kontakta oss om du behöver mer information om din ansökan. 

 • Det kan finnas olika orsaker till att din betalning för ditt bolån inte har dragits.

  Har du precis tagit ett bolån hos oss och det är din första betalning så kommer avin alltid dras månaden efter. Om utbetalning av ditt lån är 1 februari så kommer alltså din första betalning göras sista bankdagen i mars.

  Du kan alltid logga in på internetbanken och se dina avier. Klicka på ditt lån när du är på din översikt och sedan på avier.

 • Under pågående ärenden kan du se ditt lånelöfte och följa ditt bolån från ansökan till utbetalning. Där får du även notiser när ditt ärende uppdateras.

 • Ränta bestäms utifrån: om du har din tjänstepension hos oss, hur mycket du ska låna, värdet på bostaden och hur mycket du har i sparande placerat hos oss. Den lägsta räntan kan du få om du har/flyttar din tjänstepension till oss och har en belåningsgrad på 50% eller lägre. Om du inte har tjänstepension hos oss kan du ersätta detta med ett sparande på 3 000 000 kr för att få den lägsta räntan. 

 • Kontakta oss på 0771-55 55 00 för att välja bindningstid för ditt bolån. Vi ger inga personliga råd, men svarar gärna på alla dina andra frågor om bolån 6–24, alla dagar i veckan.