Gå till innehåll
Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Priser Vårdförsäkring

Välj den vårdförsäkring som passar dig bäst. Vissa försäkringar skiljer sig i pris beroende på din ålder. Se ditt pris och teckna din vårdförsäkring redan idag.

Ansök om vårdförsäkring Läs mer om vårdförsäkring

Vårdförsäkring Bas, Access & Plus

Kan tecknas av dig mellan 16–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre.

 
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav**
Ålder nästa födelsedag Bas Access Plus
17–19 år 251 kr 312 kr 326 kr
20–29 år 371 kr 461 kr 482 kr
30–34 år 398 kr 494 kr 517 kr
35–39 år 471 kr 585 kr 612 kr
40–44 år 492 kr 610 kr 639 kr
45–49 år 576 kr 714 kr 748 kr
50–54 år 684 kr 849 kr 888 kr
55–59 år 893 kr 1 107 kr 1 159 kr
60–64 år 1 203 kr 1 492 kr 1 561 kr
65–69 år 1 678 kr 2 081 kr 2 178 kr
70–74 år 1 970 kr 2 443 kr 2 557 kr
75–79 år 2 382 kr 2 954 kr 3 092 kr
80–84 år 2 583 kr 3 203 kr 3 353 kr
85+ år 2 823 kr 3 500 kr 3 663 kr

** Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.

Vårdförsäkring Om & Om Extra

Kan tecknas av dig mellan 55–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna gäller för nyteckning och baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre. Om du har en befintlig vårdförsäkring och vill veta vilka priser som gäller för en fortsättningsförsäkring är du välkommen att kontakta kundservice.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad.
Ålder nästa födelsedag Om Om Extra
55–59 år 469 kr 691 kr
60–64 år 537 kr 784 kr
65–69 år 605 kr 877 kr
70–74 år 673 kr 971 kr
75–79 år 742 kr 1 064 kr
80–84 år 810 kr 1 157 kr
85–89 år 875 kr 1 247 kr
90–94 år 934 kr 1 328 kr
95–99 år 1 008 kr 1 430 kr

Vårdförsäkring Olycksfall

Kan tecknas av dig mellan 16–64 år (gäller sedan tills du fyller 70 år).

Olycksfallsförsäkringen kostar 55 kr i månaden, oavsett vilken ålder du har.

Fortsättningsförsäkring

För dig som har haft försäkring via jobbet och nu ska ta över den som privatperson.

Prislista Fortsättningsförsäkring

Vårdförsäkring Excellent

Den här försäkringen är stoppad för nyteckning från 2021-05-01.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav*
Ålder nästa födelsedag Excellent
17–19 år 397 kr
20–29 år 749 kr
30–34 år 869 kr
35–39 år 954 kr
40–44 år 980 kr
45–49 år 1 082 kr
50–54 år 1 212 kr
55–59 år 1 421 kr
60–64 år 1 716 kr
65–69 år 2 275 kr
70–74 år 2 639 kr
75–79 år 3 193 kr
80–84 år 3 430 kr
85+ år 3 710 kr

**Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.

Med remisskrav - Vårdförsäkring Bas & Access

De här försäkringarna är stoppade för nyteckning från 2021-05-01.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, med remisskrav*
Ålder nästa födelsedag Bas Access
17–19 år 102 kr 104 kr
20–29 år 128 kr 131 kr
30–34 år 185 kr 188 kr
35–39 år 217 kr 221 kr
40–44 år 242 kr 247 kr
45–49 år 276 kr 281 kr
50–54 år 327 kr 333 kr
55–59 år 412 kr 420 kr
60–64 år 465 kr 474 kr
65–69 år 862 kr 878 kr
70–74 år 1 130 kr 1 151 kr
75–79 år 1 398 kr 1 424 kr
80–84 år 1 557 kr 1 585 kr
85+ år 1 716 kr 1 748 kr

* Med remisskrav innebär att den försäkrade först måste ha en remiss från en läkare inom primärvården.