Gå till innehåll
Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Priser Vårdförsäkring

Välj den vårdförsäkring som passar dig bäst. Vissa försäkringar skiljer sig i pris beroende på din ålder. Se ditt pris och teckna din vårdförsäkring redan idag.

Ansök om vårdförsäkring Läs mer om vårdförsäkring

Vårdförsäkring Bas, Access & Plus

Kan tecknas av dig mellan 16–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre.

 
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav**
Ålder nästa födelsedag Bas Access Plus
17–19 år 240 kr 297 kr 311 kr
20–29 år 354 kr 439 kr 459 kr
30–34 år 379 kr 470 kr 492 kr
35–39 år 449 kr 557 kr 582 kr
40–44 år 469 kr 581 kr 609 kr
45–49 år 549 kr 680 kr 712 kr
50–54 år 652 kr 808 kr 846 kr
55–59 år 850 kr 1 054 kr 1 104 kr
60–64 år 1 146 kr 1 421 kr 1 487 kr
65–69 år 1 598 kr 1 982 kr 2 074 kr
70–74 år 1 876 kr 2 326 kr 2 435 kr
75–79 år 2 269 kr 2 813 kr 2 945 kr
80–84 år 2 460 kr 3 051 kr 3 193 kr
85+ år 2 688 kr 3 333 kr

3 489 kr

** Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.

Vårdförsäkring Om & Om Extra

Kan tecknas av dig mellan 55–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna gäller för nyteckning och baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre. Om du har en befintlig vårdförsäkring och vill veta vilka priser som gäller för en fortsättningsförsäkring är du välkommen att kontakta kundservice.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad.
Ålder nästa födelsedag Om Om Extra
55–59 år 469 kr 691 kr
60–64 år 537 kr 784 kr
65–69 år 605 kr 877 kr
70–74 år 673 kr 971 kr
75–79 år 742 kr 1 064 kr
80–84 år 810 kr 1 157 kr
85–89 år 875 kr 1 247 kr
90–94 år 934 kr 1 328 kr
95–99 år 1 008 kr 1 430 kr

Vårdförsäkring Olycksfall

Kan tecknas av dig mellan 16–64 år (gäller sedan tills du fyller 70 år).

Olycksfallsförsäkringen kostar 55 kr i månaden, oavsett vilken ålder du har.

Fortsättningsförsäkring

För dig som har haft försäkring via jobbet och nu ska ta över den som privatperson.

Prislista Fortsättningsförsäkring

Vårdförsäkring Excellent

Den här försäkringen är stoppad för nyteckning från 2021-05-01.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav*
Ålder nästa födelsedag Excellent
17–19 år 378 kr
20–29 år 713 kr
30–34 år 827 kr
35–39 år 909 kr
40–44 år 934 kr
45–49 år 1 031 kr
50–54 år 1 154 kr
55–59 år 1 353 kr
60–64 år 1 634 kr
65–69 år 2 167 kr
70–74 år 2 514 kr
75–79 år 3 041 kr
80–84 år 3 267 kr
85+ år 3 534 kr

**Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.

Med remisskrav - Vårdförsäkring Bas & Access

De här försäkringarna är stoppade för nyteckning från 2021-05-01.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, med remisskrav*
Ålder nästa födelsedag Bas Access
17–19 år 102 kr 104 kr
20–29 år 128 kr 131 kr
30–34 år 185 kr 188 kr
35–39 år 217 kr 221 kr
40–44 år 242 kr 247 kr
45–49 år 276 kr 281 kr
50–54 år 327 kr 333 kr
55–59 år 412 kr 420 kr
60–64 år 465 kr 474 kr
65–69 år 862 kr 878 kr
70–74 år 1 130 kr 1 151 kr
75–79 år 1 398 kr 1 424 kr
80–84 år 1 557 kr 1 585 kr
85+ år 1 716 kr 1 748 kr

* Med remisskrav innebär att den försäkrade först måste ha en remiss från en läkare inom primärvården.