Gå till innehåll

Prislista Vårdförsäkring

Priser

Vårdförsäkring kan tecknas av dig mellan 16-69 år och därefter behållas så länge som önskas.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per år, utan remisskrav**
Ålder nästa födelsedag Bas Access
17–19 år 2 874 kr 3 563 kr
20-29 år 4 245 kr 5 264 kr
30-34 år 4 550 kr 5 643 kr
35-39 år 5 387 kr 6 681 kr
40-44 år 5 628 kr 6 976 kr
45-49 år 6 586 kr 8 165 kr
50-54 år 7 821kr 9 698 kr
55-59 år 10 204 kr 12 652 kr
60-64 år 13 746 kr 17 046 kr
65-69 år 19 179 kr 23 781 kr
70-74 år 22 512 kr 27 916 kr
75-79 år 27 227 kr 33 761 kr
80-84 år 29 525 kr 36 609 kr
85- år 32 258 kr 39 997 kr

** Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per år
Ålder nästa födelsedag Plus Excellent
17-19 år 3 730 kr 4 539 kr
20-29 år 5 511 kr 8 558 kr
30-34 år 5 905 kr 9 930 kr
35-39 år 6 989 kr 10 908 kr
40-44 år 7 302 kr 11 205 kr
45-49 år 8 547 kr 12 366 kr
50-54 år 10 151 kr 13 850 kr
55-59 år 13 243 kr 16 237 kr
60-64 år 17 840 kr 19 613 kr
65-69 år 24 889 kr 26 001 kr
70-74 år 29 218 kr 30 163 kr
75-79 år 35 334 kr 36 494 kr
80-84 år 38 316 kr 39 203 kr
85- år 41 862 kr  42 404 kr

 

Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per år, med remisskrav* 
Stoppad för nyteckning från 2021-05-01.
Ålder nästa födelsedag Bas Access
17–19 år 1 224 kr 1 247 kr
20–29 år 1 538 kr 1 567 kr
30–34 år 2 215 kr 2 255 kr
35–39 år 2 603 kr 2 652 kr
40–44 år 2 904 kr 2 959 kr
45–49 år 3 306 kr 3 370 kr
50–54 år 3 926 kr 3 999 kr
55–59 år 4 945 kr 5 038 kr
60–64 år 5 580 kr 5 682 kr
65–69 år 10 338 kr 10 531 kr
70–74 år 13 559 kr 13 810 kr
75–79 år 16 781 kr 17 091 kr
80–84 år 18 679 kr 19 023 kr
85– år 20 589 kr 20 970 kr

* Med remisskrav innebär att den försäkrade först måste ha en remiss från en läkare inom primärvården.