Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Livförsäkring

 • Ett engångsbelopp betalas ut om du skulle dö
 • Du kan välja fritt vem som är förmånstagare
 • Livförsäkringen gäller till 65 år

Livförsäkringen ger trygghet om en försörjare dör. Engångsbeloppet kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten.

Teckna livförsäkring Allt i Ett

Så fungerar livförsäkring Allt i Ett

Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till en förmånstagare när den försäkrade dör. Det är en riskförsäkring utan något sparande. Livförsäkringen gäller så länge du har ett Allt i Ett-konto och längst till och med utgången av den månad du fyller 65 år.

Du väljer själv förmånstagare

Om den försäkrade dör betalas dödsfallsbeloppet ut till förmånstagaren eller förmånstagarna. I första hand är make, maka, registrerad partner eller sambo förmånstagare, i andra hand arvingar. Du kan välja att skriva ett eget förmånstagarförordnande. Om du vill kan du använda vår blankett som finns att skriva ut här

Förstärk ditt totala skydd

Om du redan har en livförsäkring från din anställning eller en privat grupplivförsäkring kan du förstärka ditt totala livförsäkringsskydd genom att teckna ytterligare en livförsäkring.

För att teckna Livförsäkring Allt i Ett behöver du

 • ha ett Allt i ett-konto hos Skandia under hela försäkringstiden
 • ha fyllt 16 år
 • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
 • uppfylla Skandias hälsokrav

Det här ingår i Livförsäkring Allt i Ett

 • Du kan välja försäkringsbelopp från 6–30 prisbasbelopp (se prislistan)
 • Engångsbelopp vid dödsfall
 • Barnlivförsäkring ingår
 • Möjlighet att höja försäkringsbeloppet (upp till 30 prisbasbelopp) vid senare tillfälle

Livförsäkring för barn ingår alltid

När du väljer att teckna livförsäkring hos oss ingår alltid en barnlivförsäkring. Det innebär att ett prisbasbelopp betalas ut om ett barn till dig dör (barnet ska vara arvsberättigat till försäkringstagaren). 

Barnlivförsäkringen gäller längst till dess att barnet fyller 20 år. Om du avslutar din försäkring före dess, upphör också barnets försäkring att gälla.

Möjlighet att höja försäkrings­­beloppet

Du som redan har tecknat Livförsäkring Allt i Ett och är fullt arbetsför kan höja försäkringsnivån om du inte har tecknat den högsta nivån.

Du kan höja försäkringsnivån, antingen genom att göra en fullständig hälsodeklaration, eller använda så kallad optionsrätt. Optionsrätten innebär att du, vid vissa händelser, kan ha rätt att höja försäkringsbeloppet för livförsäkring på hälsokravet "fullt arbetsför" i stället för att lämna en hälsodeklaration.

 1. Fyll i ansökan om utnyttjande av optionsrätt för livförsäkring
 2. Skicka till:

Skandia
Dokumenthantering, R805
106 37 Stockholm

Teckna direkt

 • Ett engångsbelopp betalas ut om du skulle dö
 • Du kan välja fritt vem som är förmånstagare
 • Livförsäkringen gäller till 65 år
Teckna Livförsäkring Allt i Ett

Individuell livförsäkring med högre försäkringsbelopp

Vill du teckna en livförsäkring med ett högre försäkringsbelopp än i Livförsäkring Allt i Ett? Då kan du istället teckna Individuell livförsäkring.

Så här gör du:
 1. Läs förköpsinformation Individuell livförsäkring
 2. Läs villkor för Individuell livförsäkring
 3. Ansök om Individuell livförsäkring (blankett)
 4. Fyll i en fullständig hälsodeklarationen (länk)
 5. Fyll i och skriv ut följande blanketter: 

  Kundkännedom
  Skattskyldighet
  PEP

 6. Skicka de ifyllda blanketterna till:

Skandia
Dokumenthantering, R809
106 37 Stockholm

Så här använder vi dina personuppgifter när du är kund hos oss.