Gå till innehåll
Hjärta

Sjukvårdsförsäkring för barn

Vårdförsäkring för barn är ett komplement till den offentliga vården och täcker en stor del av den vård ett barn kan behöva.

 • Snabb tillgång till vård
 • Utan självrisk eller kostnadsbegränsningar
 • Rådgivning av sjuksköterskor – dygnet runt, 365 dagar om året

Sedan den 1 april 2017 kan du inte längre teckna våra vårdförsäkringar för barn, Lifeline Junior och Lifeline Junior Plus. Beslutet påverkar inte dig som har tecknat någon av försäkringarna innan den 1 april 2017.

För dig som redan har försäkringen

Här hittar du som redan har försäkringen för ditt barn – rätt väg till vård och kontaktuppgifter:

 • Få hjälp till rätt vård
 • Få stöd & rådgivning
 • Martinasjukhusets lättakut
 • Vid akuta besvär

Få hjälp till rätt vård

Ring våra erfarna sjuksköterskor så hjälper de dig och ditt barn – vi har ett brett nätverk av vårdgivare och du får en tid som passar både dig och barnet. Vardagar kl. 8.15–16.

Ring 0771-51 55 10

Få stöd & rådgivning

Vill du ha stöd och enklare rådgivning i samband med sjukdom eller en olycka? Ring vår sjukvårdsrådgivning. Våra erfarna sjuksköterskor svarar på frågor dygnet runt – 365 dagar om året.

Ring 020-94 30 80

Från utlandet ring +46-8-40 600 85

Martinasjukhusets lättakut

Med privatvårdsförsäkringen Lifeline Junior Plus kan barnet få vård på Martinasjukhusets lättakut.

Gäller vid följande besvär:

 • Feber och infektioner
 • Mag- och tarmbesvär
 • Allergier och luftvägsproblem
 • Besvär med öron, näsa och hals
 • Hudåkommor
 • Lättare olycksfall, t.ex. stukningar, vrickningar, mindre sår och brännskador

Ring alltid innan du åker till mottagningen: 08-120 231 14

Vid akuta besvär

Gäller det ett livshotande tillstånd? Ring 112

För övriga akuta sjukdomar och besvär ska du vända dig till närmaste akutmottagning.

Korta fakta om försäkringarna

Lifeline Junior

Snabb tillgång till vård och omsorg, som täcker en stor del av den vård ett barn kan behöva.

Lifeline Junior Plus

Lifeline Junior Plus innehåller lite mer, t.ex. tillgång till lättakut på barnsjukhuset Martina (samarbetar med Sophiahemmet i Stockholm).
Lättakut på Martinasjukhuset i Stockholm
Nej Ja
Behandling hos psykolog/psykoterapeut upp till 10 besök per försäkringsfall
Nej Ja
 Psykiater
Nej Ja
Behandling hos logoped, upp till 10 besök under den tid som försäkringen gäller 
Nej Ja
Planerad vård hos allmänläkare
Nej Ja
 Planerad specialistläkarvård hos läkare inom Skandias nätverk av privata vårdgivare
Ja, efter remiss från den offentliga vården  Ja, remiss behövs inte
Vårdplanering: sjuksköterskor hjälper till att planera och boka vården
Ja Ja
Operation på sjukhus eller mottagning som ingår i Skandias nätverk
Ja Ja
Eftervård & rehabilitering efter operation
Ja Ja
Behandling hos fysioterapeut efter remiss, upp till 10 besök per försäkringsfall
Ja Ja
Hjälpmedel som är nödvändiga för att sjukdomen eller olycksfallsskadan ska läka
Ja Ja
Resor och logi i samband med en operation (även kostnaden för en nära anhörigs resa och logi)
Ja Ja
Sjukvårdsrådgivning av erfarna sjuksköterskor dygnet runt via telefon
Ja Ja
Junior Junior Plus

Läs även villkoren där vi specificerar antal dagar, tillfällen, maxbelopp eller andra begränsningar.