Gå till innehåll

Skandia i samarbete med Moderna Försäkringar

Våra individuella barnförsäkringar, vuxen olycksfallsförsäkringar samt gravidförsäkringar överlåts till Moderna Försäkringar.

För individuella barnförsäkringar, vuxen olycksfallsförsäkringar samt gravidförsäkringar har vi valt att samarbeta med Moderna Försäkringar. Samarbetet innebär att vi distribuerar dessa försäkringar, på webben och via rådgivare, med Moderna som försäkringsgivare.

Skandias breda erbjudande är ett starkt skäl för våra kunder att välja just Skandia och något vi värnar om. Samtidigt vill vi optimera verksamheten och fokusera på vår kärnaffär – sparande. Vi ska skapa största möjliga värde för våra kunder som äger oss och vi ser stora fördelar med att både erbjuda produkter i egen regi och i samarbete med annan part.

Om du har en försäkring tecknad före 2 maj 2016

Din försäkring gäller som vanligt, men med Moderna Försäkringar som ny försäkringsgivare.

Fram till den 10 april 2017 administrerar Skandia försäkringarna som Moderna har tagit över, vilket innebär att du kontaktar oss vid frågor om din försäkring och vid eventuella skador fram till dess. Har du frågor om din försäkring eller ett pågående skadeärende ringer du oss på 0771-55 55 00.

Från den 30 mars 2017 anmäler du ny skada direkt till Moderna 
  • Om du vill anmäla en ny skada ska du från den 30 mars 2017, anmäla din skada hos Moderna Försäkringar.
  • Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.


Om du har tecknat en försäkring efter den 2 maj 2016

Om du tecknar en individuell barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring, vuxen sjuk- och olycksfalls­försäkring eller gravidförsäkring efter den 2 maj 2016 via Skandias rådgivare, kundservice eller hemsida är Moderna Försäkringar din försäkringsgivare.

Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

Omprövning av klagomål

Om du efter din kontakt med din handläggare fortfarande inte är nöjd med beslutet du fått och du önskar omprövning, kan du för beslut daterade före överlåtelsedagen vända dig till Skandias Kundombudsman, och för beslut daterade från och med överlåtelsedagen vända dig till Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd.


Moderna – en del av Tryg, Nordens största försäkringskoncern

Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner och med en historia som går tillbaka ända till 1700-talet. Inom koncernen arbetar 3 400 medarbetare för att skapa så hög kundnöjdhet som möjligt åt 2,8 miljoner kunder.

Moderna erbjuder attraktiva och topprankade produkter inom sakförsäkringsområdet som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar. Moderna är även specialister inom båtförsäkringar, mc-försäkringar och djurförsäkringar genom nischvarumärken som Atlantica, Bilsport & Mc och Moderna Djurförsäkringar. Moderna är den femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden.


Bolagsinformation om försäkringsgivaren

Moderna Försäkringar är en vid Bolagsverket registrerad svensk filial till den danska försäkringskoncernen Tryg Forsikring A/S. Filialens org. nr. är 516403-8662. Filialen står under tillsyn av Finanstillsynet i Danmark. Läs mer om Moderna Försäkringar på modernaforsakringar.se.