Gå till innehåll

Skandia i samarbete med Moderna Försäkringar

Våra individuella barnförsäkringar, vuxen olycksfallsförsäkringar samt gravidförsäkringar överlåts till Moderna Försäkringar.

Moderna Försäkringar är ny försäkringsgivare för våra individuella barnförsäkringar, vuxen olycksfallsförsäkringar samt gravidförsäkringar från den 1 september 2016. Skandia kommer dock fortsatt att vara försäkringsgivare för barn- och olycksfallsförsäkringar inom gruppförsäkring.

Samarbetet innebär att vi fortsätter att distribuera dessa försäkringar, på webben och via rådgivare, med Moderna som försäkringsgivare med start den 2 maj 2016. Skandias breda erbjudande är ett starkt skäl för våra kunder att välja just Skandia och något vi värnar om. Samtidigt vill vi optimera verksamheten och fokusera på vår kärnaffär – sparande. Vi ska skapa största möjliga värde för våra kunder som äger oss och vi ser stora fördelar med att både erbjuda produkter i egen regi och i samarbete med annan part.

Om du är kund hos oss idag

Om du är kund hos oss idag fortsätter din försäkring att gälla som vanligt. Vi kommer under en övergångsperiod fortsätta att administrera försäkringarna som Moderna har tagit över, vilket innebär att du kontaktar oss vid frågor om din försäkring och vid eventuella skador tills du får ett meddelande om annat.

  • Har du frågor om din försäkring eller ett pågående skadeärende ringer du oss på 0771-55 55 00.
  • Vill du anmäla en ny skada går du in på skandia.se och anmäler din skada där.
  • Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

Om du tecknar en ny försäkring via oss

Om du tecknar en ny individuell barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring, vuxen sjuk- och olycksfallsförsäkring eller gravidförsäkring efter den 2 maj 2016 via Skandias rådgivare, Kundservice eller hemsida blir Moderna Försäkringar din försäkringsgivare.

För försäkringar tecknade efter 2 maj 2016:

  • Har du frågor om din nya försäkring ringer du Moderna på 0200-250 033. Om du har ett pågående skadeärende ringer du Moderna på 0200-213 213.
  • Vill du anmäla en ny skada går du in på modernaforsakringar.se och anmäler din skada där.
  • Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

Omprövning av klagomål

Om du efter din kontakt med din handläggare fortfarande inte är nöjd med beslutet du fått och du önskar omprövning, kan du för beslut daterade före överlåtelsedagen vända dig till Skandias Kundombudsman, och för beslut daterade från och med överlåtelsedagen vända dig till Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd.

Moderna – en del av Tryg, Nordens största försäkringskoncern

Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner och med en historia som går tillbaka ända till 1700-talet. Inom koncernen arbetar 3 400 medarbetare för att skapa så hög kundnöjdhet som möjligt åt 2,8 miljoner kunder.

Moderna erbjuder attraktiva och topprankade produkter inom sakförsäkringsområdet som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar. Moderna är även specialister inom båtförsäkringar, mc-försäkringar och djurförsäkringar genom nischvarumärken som Atlantica, Bilsport & Mc och Moderna Djurförsäkringar. Moderna är den femte största aktören på den svenska sakförsäkringsmarknaden.

Bolagsinformation om försäkringsgivaren

Moderna Försäkringar är en vid Bolagsverket registrerad svensk filial till den danska försäkringskoncernen Tryg Forsikring A/S. Filialens org. nr. är 516403-8662. Filialen står under tillsyn av Finanstillsynet i Danmark. Läs mer om Moderna Försäkringar på www.modernaforsakringar.se